СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Віталій Харута Національний транспортний університет, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8897-7558
  • Валерій Марунич Національний транспортний університет, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9747-8219
  • Валентина Харута Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2462-8604
  • Мирослава Григоревська Національний транспортний університет, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9443-0092

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.57-65

Ключові слова:

стратегічне управління, проєктний підхід, портфельно-орієнтоване управління, стратегічний план, розвиток, транспорт, підприємство транспортного комплексу

Анотація

Сучасний стан розвитку науки і техніки в різних галузях економіки, зокрема й у транспортній, вимагає своєчасного впровадження новітніх технологій. Рухоме та нерухоме майно підприємств транспортної галузі перебуває в такому стані, що потребує негайного оновлення та проведення капітальних, оздоблювальних та поточних ремонтів. Це, своєю чергою, буде сприяти підвищенню ефективності управління транспортними підприємствами та досягненню поставлених цілей їх стейкхолдерами. В дослідженні запропоновано аналіз застосування проєктного підходу до управління транспортною галуззю на стратегічному рівні. З метою удосконалення управління підприємствами транспортного комплексу пропонується застосовувати стратегічне планування розвитку цих підприємств, які будуть орієнтуватися на портфельно-орієнтоване управління. Класична модель стратегічного управління включає в себе: розроблення місії та цілей підприємства; дослідження зовнішнього та внутрішнього середовищ; аналіз сильних та слабких сторін; формування стратегічних альтернатив; вибір; реалізацію та оцінювання стратегії. Основними напрямами розвитку транспортного комплексу є: конкурентоспроможна й ефективна транспортна галузь; інноваційний розвиток транспортної галузі та глобальні інвестиційні проєкти; безпечний для суспільства, екологічно чистий та енергоефективний транспорт; безперешкодна мобільність і міжрегіональна інтеграція. Процес стратегічного планування складається з трьох основних етапів: аналіз поточної ситуації, формулювання майбутніх перспектив та розробка плану дій. Проблемою сучасних підприємств транспортної галузі є те, що розроблений стратегічний план не виконується з причин недостатньої конкретності планів, а також відсутності відпрацьованого механізму реалізації і контролю виконання запланованих дій. Отже, формат стратегічного плану діяльності і розвитку підприємств транспортного комплексу має розроблятися через призму портфелів, програм та проєктів, які допоможуть підвищити ефективність управління цими підприємствами.

Біографії авторів

Віталій Харута , Національний транспортний університет, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного права та логістики

Валерій Марунич , Національний транспортний університет, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного права та логістики

Валентина Харута , Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету», Київ

Викладач

Мирослава Григоревська , Національний транспортний університет, Київ

Аспірантка

Посилання

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (6 Ed.). Chicago: Project Management Institute, 2017. 756 р.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. Офіційний вісник України. 2018. № 52. Стор. 533.

Про транспорт : Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 51. Ст, 446.

Про транспортно-експедиторські послуги : Закон України від 01.07.2004 № 1955-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 52. Ст, 562.

Бабаєв В.М. Проектний підхід у питаннях інфраструктурного розвитку України: пропозиції до національної програми економічних реформ. Коммунальное хoзяйство городов. 2010. Вып. 95. С. 264–71.

Проектне управління стратегією сталого розвитку територій : монографія / за заг.ред. В.М. Бабаєва. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 194 с.

Teslenko P., Antoshchuk S., Bedrii D. & Lytvynchenko H. 3-Level Approach to the Projects Planningю. Proceeding of “Computer Sciences and Information Technologies (CSIT 2018)”. Lviv, 2018. P. 195-198. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2018.8526643.

Teslenko P., Polshakov I. & Bedrii D. Strategic management of evolving project-oriented organization. Science and Education a New Dimension, Economics. Budapest, 2016. IV (2), Issue 94. P. 33-35.

Лепський В.В. Стратегічне управління сучасними медичними закладами. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 2016. № 4. С. 62–68.

Данченко О.Б., Лепський В.В. Моделі стратегічного менеджменту медичних проектів проектно-орієнтованого медичного закладу. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. Харків, 2018. № 2. С. 45-52. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1278.7.

Воркут Т.А., Білоног О.Є. Методичні основи формування стратегічного портфеля проектів систем перевезень в організаціях термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. 2012. Вип. 9. С. 15-24.

Даншина С.Ю., Максименко А.А. Структурные модели системы управления проектами развития транспортной компании. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. 2010. № 4. С. 183–192.

Біліченко В.В., Романюк С.О. Системна модель проектного управління стратегіями розвитку організацій автомобільного транспорту за етапами їх життєвого циклу. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2013. № 6. С. 102-107.

Третиниченко Ю.О. Портфельно-орієнтоване управління збалансованим розвитком організацій перевізників автомобільного транспорту: дис. … канд. техн. наук: 05.13.22. Київ, 2018. 279с.

Смокова Т.М. Ризико-орієнтоване управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури: дис. … канд. техн. наук: 05.13.22. Одеса, 2021. 205с.

Експрес-випуски Держстату : Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 22.02.2021).

Мескон М.Х, Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. [пер. с англ.]. Москва: Вильямс, 2009. 672 с.

Воркут Т. А., Петунін А В., Харута В. С. Системні аспекти управління портфелями в організаціях. Науково-технічний збірник “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”. Київ, 2020. Вип. 109. С. 14-19.

Данченко Е.Б. Стратегическое управление бизнесом через призму управления инновационными проектами и програмами. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков, 2011. № 1(6). С. 31-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Харута , В. ., Марунич , В. ., Харута , В. ., & Григоревська , М. . (2021). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ. Управління розвитком складних систем, (45), 57–65. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.57-65

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ