МОДЕЛЮВАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ПРОЄКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Автор(и)

  • Наталія Полтораченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2238-6130

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.97-101

Ключові слова:

інженерна мережа, математична модель, невизначеність інформації, бульові змінні, інтервальні числа

Анотація

Робота містить аналіз сучасного стану централізованих систем комунального господарства, які складають основу інженерних мереж країни. Наведено задачі, що актуалізують питання математичного моделювання системного процесу проєктування нових та реконструкції старих інженерних мереж в умовах їх перспективного розвитку. Зроблено аналіз досліджень у сфері проєктування інженерних мереж з урахуванням невизначеності інформації. Основний матеріал статті присвячено питанню побудови математичної моделі задачі  розподілу обсягів робіт по різних етапах спорудження або реконструкції інженерної мережі з урахуванням перспективного розвитку системи. Наведено перелік питань, на які слід дати відповідь при проєктуванні мережі. Запропоновано топологічну модель території проєктування. Вона складається з ділянок, для яких ведеться проєктування, показників надійності віднесення ділянок проєктування до різних етапів спорудження або реконструкції інженерної мережі, критеріїв якості та характеристик ресурсних обмежень. Побудовано базову математичну модель задачі, в якій враховано умови перспективного розвитку інженерної мережі. Вона розв’язується методами бульового програмування. Запропоновано інший погляд на введені змінні, який допомагає розглядати їх як функції належності ділянок території проєктування до того чи іншого етапу спорудження або реконструкції інженерної мережі. Введення показників надійності віднесення ділянок проєктування до різних етапів спорудження або реконструкції інженерної мережі призводить до розривного характеру допустимих значень змінних, що робить задачу дихотомічною. Результатом розв’язання цієї проблеми стала задача частково-цілочисельного лінійного програмування. Запропоновано ще один підхід до врахування невизначеності інформації на початкових етапах проєктування інженерних мереж – використання алгебри інтервальних чисел. За допомогою інтервальних чисел є можливість відтворити експертну думку щодо розсіяння початкових даних. Наведено аналіз ефективності застосування інтервальної алгебри
і сформульована потреба подальшого дослідження цієї тематики.

Біографія автора

Наталія Полтораченко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2035 р.: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р., № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text.

Василенко С. Л., Волков В. М. Надійність і сталість систем водопостачання як складова національної та екологічної безпеки. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. 2017. № 28. С. 53-59.

Редько І. О., Редько А. О., Бурда Ю. О. Підвищення ефективності систем теплогенерації центрального теплопостачання. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 2019. № 28. С. 41-47.

Демченко В. В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж. Містобудування та територіальне планування. 2008. № 29. С. 79-83.

Міхайленко В. М., Анпілогов А. П., Кошарна Ю. В. Застосування функціонально-динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. 2007. № 27. С. 8-13.

Кулик Ю. В. Оптимизация проектируемых трубопроводных систем: учебное пособие. Киев, 1991. 152 с.

Безклубенко І. С. Завдання вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекту інженерної мережі. Управління розвитком складних систем. 2017. № 30. С. 132–135.

Безклубенко І. С. Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі. Управління розвитком складних систем. 2018. № 34. С. 11 –114.

Полтораченко Н. І. «Інтервальна» модель параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції. Управління розвитком складних систем. 2011. № 7. С. 118–120.

Полтораченко Н. І. Нечітка багатокритеріальна задача розміщення. Управління розвитком складних систем. 2014. № 17. С. 121–124.

Полтораченко Н. І. Задача нечіткої прив’язки споживачів до мереж різних категорій. Управління розвитком складних систем. 2016 . № 28. С. 142–146.

Полтораченко Н. І. Задача розміщення регуляторів подачі цільового продукту при проектуванні інженерних мереж. Управління розвитком складних систем. 2019. № 40. С. 129–133; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11969067.

Гончаренко, Т. А. Інтеграційна модель життєвого циклу території будівлі на основі BIM. Управління розвитком складних систем. 2020. № 43. С. 83–90; dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.43.83-90.

Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: підручник. Київ, 2000. 688 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Полтораченко , Н. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ПРОЄКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ. Управління розвитком складних систем, (45), 97–101. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.97-101

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ