ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ АБІТУРІЄНТІВ

Автор(и)

  • Юлія Рябчун Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8320-4038
  • Роман Скрипак Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7787-4388
  • Олена Рябчун Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1445-966X
  • Ірина Азнаурян Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7085-7291

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.107-113

Ключові слова:

інфокомунікаційна система, система нечіткого виведення, штучна нейронна мережа

Анотація

Роботу присвячено вирішенню завдання оцінки професійних здібностей абітурієнтів закладів вищої освіти. Основна мета роботи полягає в обґрунтуванні технології підтримки прийняття рішення щодо вибору напряму навчання з використанням інфокомунікаційної системи, робота якої базується на основі нейро-нечіткої системи виведення. Особлива увага приділяється подоланню проблем, що супроводжують створення інфокомунікаційних систем, які призначаються для підтримки прийняття рішень щодо вибору напряму навчання в умовах нечіткої невизначеності, що спричинена обмеженням спілкування «offline». У статті представлено результати дослідження критеріїв вступу до закладів вищої освіти різних країн. Запропоновано структурну модель спеціалізованої інтелектуальної системи ідентифікації здібностей абітурієнтів, яка призначається для підтримки рішення абітурієнта щодо вибору майбутньої спеціальності. Показано, що для обґрунтування рекомендаційного висновку на основі результатів виконання ігрових завдань професійного спрямування доцільним є використання нечіткої нейро-мережі Такаги-Сугено-Канга, а для розв’язання задач обґрунтування експертних рішень, яка вирішується на етапі формування апріорної бази правил нечіткої бази знань СНВ, доцільним є застосування моделі Мамдані, яка оперує лінгвістичними змінними та нечіткими множинами.

Біографії авторів

Юлія Рябчун , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Асистент кафедри інформаційних технологій

Роман Скрипак , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Магістр кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

Олена Рябчун , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Студент кафедри професійної освіти

Ірина Азнаурян , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доцент, доцент кафедри фізики

Посилання

Кучаковська Г. А. Моделі створення бази знань експертної системи з вибору спеціальності для абітурієнтів ВНЗ. Освітологічний дискурс. 2014. № 1(5). С. 129–138.

Ляшенко О. І, Раков С. А. Тест загальної навчальної компетентності: основні засади і результати пілотування. Педагогіка і психологія. 2012. № 2. С. 27–35.

Thinking Skills Assessment (TSA). URL: https://grade.ua/admissions/tsa/.

Общий тест на успеваемость – General Achievement Test. URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/General_Achievement_Test.

About the Psychometric Entrance Test. URL: https://www.nite.org.il/psychometric-entrance-test/about-the-test/?lang=en.

Тест здібностей SAT (Reasoning Test SATТМ) для вступу до університетів США (за матеріалами буклета з підготовки до тесту SAT у 2008 році): у 2 ч. Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. 2009. № 5. С. 33–38; № 6. С. 21–42.

Тест здібностей SweSAT: досвід Швеції у використанні тесту здібностей при вступі до ВНЗ (За матеріалами статті Кристини Стадж). Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. 2008. № 11-12. С. 81–84.

Берестнева О. Г., Марухина О. В., Шевелев Г. Е. Использование результатов психологического тестирования для измерения компетентности студентов технических университетов. Информатика и образование. 2009. № 4. С. 106–108.

Ротштейн А. П., Интеллектуальные технологии идентификации: нечёткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. Винница: УНИВЕРСУМ, 1999. 320 с.

Mamdani E. H., Application of fuzzy algorithms for the control of a simple dynamic plant, Proc. IEEE 121, 1974. рр. 1585–1588.

Эльконин Д. Б., Психология игры. Москва: Педагогика, 1979. 360 c.

Люгер Джордж, Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание: Пер. с англ. Москва : Вильяме, 2003. 864 с.

Положення про Міністерство освіти і науки України затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-п.

Роботодавець. Юридична енциклопедія: [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. Т. 5: П С. 736 с.

Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 767.

Yeremenko B., Riabchun Y., Ploskiy V., Mezzane Daoud, Aznaurian I., Kryvinska N. Intelligent information technologies implementation to the process of professional self-identification. 2nd International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS-2021) Khmelnytskyi, Ukraine, March 24 – 26, 2021.

Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. Москва: Горячая линия-Телеком. 2007. 288 с.

Yeremenko B., Riabchun Yu., Ploska A. The introduction of intellectual system for evaluating professional abilities of applicants into the activities of educational institutions. Technology audit and production reserves, № 6/2(44), 2018. P. 2226.

Скрипак Р., Рябчун Ю., Теренчук С. Методи ідентифікації здібностей абітурієнтів закладів вищої освіти будівельної галузі. Build-Master-Class-2020, November 2020, Kyiv, Ukraine. С. 304–305.

Riabchun Yu., Honcharenko T., Honta V., Chupryna K., Fedusenko O. Methods and Means of Evaluation and Development for Prospective Students’ Spatial Awareness. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering’at, Vol.8, Issue-11, 2019. P. 4050–4058.

Рябчун Ю. В. Інтелектуалізація системи підтримки прийняття рішень щодо вибору спеціалізації навчання. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 95 – 99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Рябчун , Ю. ., Скрипак , Р. ., Рябчун , О. ., & Азнаурян , І. . (2021). ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРО-НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ АБІТУРІЄНТІВ. Управління розвитком складних систем, (45), 107–113. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.107-113

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ