РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Микола Цюцюра Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4713-7568
  • Микола Пристайло Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3151-4680
  • Микола Кулеба Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1466-4839

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.114-120

Ключові слова:

інформаційна технологія управління бізнес-процесами, інформаційна система, комп’ютерна система, заклад вищої освти (ЗВО), здобувачі освітніх послуг (ЗОП), математична модель, база даних, нейронна мережа, субоптимальні алгоритми, програмний продукт, інформаційні потоки, управління проєктами розвитку ЗВО

Анотація

Конкурентоспроможність та ефективність діяльності закладів вищої освіти в сучасних умовах безпосередньо залежить від забезпечення якості прийняття управлінських рішень, що приймаються його вищим керівництвом, які своєю чергою визначаються тим, наскільки вдало організовано рух інформаційних потоків як усередині ЗВО, так і з зовнішнім середовищем. Вирішення проблеми раціональної організації розкладу навчального процесу інформаційних потоків неможливе без створення дієвої інформаційно-управляючої системи, яка б мала забезпечувати безперервний процес збирання, апрацювання, передавання й зберігання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень забезпечення якісного процесу надання освітніх послуг в рамках освітніх навчальних програм спеціальностей. Потрібно розробити інформаційну технологію як засіб удосконалення навчального процесу, приведення його до сучасних вимог. Саме навчальний процес має розглядатися як складна система, яка базується на реалізації багатьох дій з планування, реалізації і моніторингу навчання здобувачів освітніх послуг і роботи навчально-педагогічного персоналу.

Біографії авторів

Микола Цюцюра , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій

Микола Пристайло , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних машин

Микола Кулеба , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Посилання

Беспалько В. П., Татур Ю. Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов: учеб.-метод. пособие. Москва: Высш. шк., 1989. 144 с.

Підласий І. П. Технологія виховання з комп’ютерною підтримкою. Рідна мова. 1993. № 2. С. 18 – 21.

Меняйленко О. С., Семенов М. А. Використання комп’ютера для визначення груп учнів при диференційованому методі навчання. Освіта на Луганщині. 1997. № 3. С. 68 – 69.

Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти: (Проект): Додаток № 5 до рішення Колегії Міністерства освіти і науки від 17.08.2000 р. Освіта України. 2000. 16 серп. (№ 33). С. 3.

Безносюк О. О., Уліч В. Л. Науково-методичні засади запровадження кредитно-модульної та модульно-рейтингової систем організації навчального процесу. VII Міжнар. наук.-метод. конф. “Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу” (26 – 27 травня 2005 р.). Тези доповідей. Київ: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2005. С. 103 – 105.

Павлов А. А. Информационные технологии и алгоритмизация в управлении. Київ: Техніка, 2002. 344 с.

Павлов А. А., Банашак З., Гриша С. Н., Мисюра Е. Б. Система автоматизированного планирования и диспетчирования групповых производственных процессов. Киев: Техника, 1990. 198 с.

Меняйленко О. С. Математичні моделі “гуманних” педагогічних впливів для автоматизованих навчальних систем. Вісник Східноукр. нац. ун ту ім. В. Даля. 2005. № 4(74). С. 38 – 49.

Черепанов В. С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. Москва: Педагогика, 1998. 152 с.

Крамер Г. Математические методы статистики. Москва: Мир, 1975. 648 с.

Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). Москва: МЗ-Пресс, 2004. 67 с.

Кемени Дж., Снелл Дж. Кибернетическое моделирование. Некоторые приложения. Нью-Йорк, 1963–1970. Пер. с англ. Б. Г.Миркина. Под ред. И. Б. Гутчина. Москва: Сов. радио, 1972. 192 с.

Цюцюра М. І., Кулеба М. Б., Гоц В. В., Лященко Т. О. Інформаційні технології оцінювання знань студентів при дистанційному навчанні на основі хмарних технологій. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 38. С. 111 – 116, dx.doi.org10.6084/m9.figshare.9788564.

Котенко Н. О., Жирова Т. О., Кулеба М. Б. Дослідження особливостей тестування мобільних додатків. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 41. С. 55 – 60; dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.41.55-60.

Київська К. І., Цюцюра С. В., Кулеба М. Б. Аналіз застосування штучного інтелекту в BIM-технологіях. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 43. С. 97 – 103, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.43.97-103.

Цюцюра, М. І., Єрукаєв А. В., Пристайло М. О., Кулеба М. Б. Машинна творчість. Основні напрями дослідження. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 44. С. 100 – 104, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.44.100-104.

Kuleba Mykola, Kyivska Kateryna, Tsiutsiura Mykola, Yerukaiev Andrii and Prystajlo Mykola. Information technology for business process modeling authored by had been reviewed by the Editorial Board and published. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), Volume 12, Issue 2, February 2021, pp. 313-318; ISSN Print: 0976-6480 and ISSN Online: 0976-6499; Journal Impact Factor (2020): 10.9475 Calculated by GISI (www.jifactor.com)”. (Scopus).

Tsiutsiura Mykola, Kuleba Mykola, Terentiev Oleksandr, Tsiutsiura Svitlana, Kyivska Kateryna, Yerukaiev Andrii. Protection of information in assessing the factors of influence. 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2020), 25.11.20-27.11.20 Kyiv, Ukraine (WoS).

Полтавцев Микита, Єрукаєв Андрій, Цюцюра Микола, Кулеба Микола. Застосування патернів об’єктно-оріентованого проектування для побудови системи імітаційного моделювання на мові С++. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2020», 25-27 листопада 2020 року. Київ, КНУБА, 2020. 472 с.

Tsiutsiura Mykola, Kuleba Mykola. Analysis of key information flows in development of software systems. Перша науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології», 13-14 листопада 2020 року. Київ: КНУБА, 2020. 68 с.

Tsiutsiura M. I., Shumeyko О. V., Kuleba M. B. Analysis of key information flows in development of electronic questionnaire. Четверта міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти, 19–20 травня 2017 року. Київ: КНУБА, 2017. 52 с.

Kyivska K., Tsiutsiura M., Kuleba M. The use of artificial intelligence in the construction industry. The XVIII International Science Conference «Research and development results», April 06 – 09, 2021, Athens, Greece. Р.178-180.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Цюцюра , М. ., Пристайло , М. ., & Кулеба , М. . (2021). РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ. Управління розвитком складних систем, (45), 114–120. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.114-120

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ