ВАРТІСНО-ІНЖИНІРИНГОВІ КОМПОНЕНТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДЕСТРУКЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ПРОЄКТІВ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ

Автор(и)

  • Вячеслав Бінд Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9522-643X
  • Олександр Кучеренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2014-9510
  • Христина Чуприна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5518-3607
  • Юрій Чуприна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4934-2058
  • Максим Горбач Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3784-0404
  • Сергій Петруха Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8859-0724

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.121-130

Ключові слова:

вартісний інжиніринг, управління вартістю інвестиційного проєкту, інвестиційна оцінка, формування вартості будівництва, будівельне підприємство

Анотація

Статтю присвячено вирішенню наукового завдання розроблення теоретичних положень та надання методико-прикладних рекомендацій з удосконалення підходів до економічного оцінювання та обґрунтування інжинірингових проєктів будівельних підприємств. Актуальність наукового дослідження обумовлена необхідністю реалізації широкомасштабної програми оновлення техніко-технологічної бази більшості вітчизняних підприємств на засадах заміни застарілих видів обладнання, технологій та моделей управління будівельним виробництвом, а також вдосконалення методичних підходів організації та управління підприємством. Значний обсяг робіт з розроблення і впровадження цих заходів можуть здійснити спеціалізовані організації – інжинірингові фірми. Проте доцільність придбання будівельними підприємствами їх послуг потребує попереднього обґрунтування шляхом розроблення відповідних інжинірингових проєктів. Вартісний інжиніринг як комплексне рішення завдань Замовника дійсно є актуальним продуктом, який все більше буде затребуваний ринком, особливо в нинішніх умовах, коли для будь-якої компанії ключовим завданням є скорочення витрат як на етапі будівництва, так і при експлуатації об'єкта. Вартісний інжиніринг інвестиційно-будівельних проєктів тісно пов'язаний з поняттями: управління ризиками проєкту, комплексне управління вартістю проєктів (TCM – total cost management). При комплексному управлінні проєктом можуть використовуватися всі методики і інструменти вартісного інжинірингу, такі як технологічний аудит, ціновий аудит, методика освоєного обсягу та ін.

Біографії авторів

Вячеслав Бінд , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Олександр Кучеренко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Христина Чуприна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Юрій Чуприна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Максим Горбач , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Сергій Петруха , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Докторант кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko , Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр.8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020.

Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті : монографія / О. В. Виноградова. Донецьк, 2005. 195 с.

Корінєв В. П. Особливості використання реінжинірингу на вітчизняних підприємствах. Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємництво. 2010. № 5. C. 44–47.

Миколайчук І. П., Гарафонова О. І. Реінжиніринг бізнес-процесів як основа вдосконалення діяльності вітчизняних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2006. № 2. Т. 2. С. 162–165.

Таранюк Л. М. Економічні основи реінжинірингу бізнес-процесів : монографія. Суми: Видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1" ТОВ, 2008. 560 с.

Хаммер M. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі / M. Хаммер, Д. Чампі . СПб., 2000. 332 с.

Davenport T. Process Innovation: Reengeneering Work through Information Technology / Davenport T. 1993, Boston, MA. : Harvard Business School Press. 327 р.

Manganelli R. The Reengineering Handbook: A Step-By-Step Guide to Business Transformation / Manganelli R., Klein Moscow. – 1994, New York : Amacom. 296 р.

Tetyana Honcharenko, Yuri Chupryna, Iryna Ivakhnenko, Miroslava Zinchenko, Tetiana Tsyfra Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 8, August 2020 pp. 4166-4172. Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter22882020.pdf https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/22882020

Galyna Ryzhakova, Vadym Pokolenko, Oksana Malykhina, Kostiantyn Predun and Nina Petrukha Structural Regulation of Methodological Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises-Developers in Construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 10, October 2020 pp. 7560-7567. SCOPUS/

Янчева Л. М. Оптимізація інформаційно-аналітичної системи підприємства на базі I-інжинірингу. Економіка розвитку. 2014. № 4. С. 83-88. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2014_4_17/

Dmytro Ryzhakov, Oleksandr Dikiy, Maksim Druzhynin, Hanna Petrenko, Tetyana Savchuk International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 8, August 2020 4526-4532. SCOPUS Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter78882020.pdf https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/78882020/

Чуприна Ю. А. Функціональні методологічні підсистеми управління цифровими трансформаціями бізнес-процесів та оргструктур будівельних підсистем / І. С. Івахненко Х. М. Чуприна та ін. Система конфігурації менеджменту будівництва: модернізація методико-аналітичних інструментів : кол. монографія за ред. Г. М. Рижакової. Київ: Вид-во ДНДІ інформатизації та економіки, 2020. С.193-214.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise / G. Ryzhakova, K. Chupryna, I. Ivakhnenko, A. Derkach, D. Huliaiev. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71-82/

Чуприна Х. М., Чуприна Ю. А., Бородавко М. В., Гавріков Д. О. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств. Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 169 – 174. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-41/25.pdf.

Шпакова Г. В., Шпаков А. В. Концептуальні особливості атрибуції стратегічних планів стейкхолдерів будівельної галузі. Будівельні конструкції. Теорія і практика. 2020. Вип. 7. С. 66-75. http:// http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/218104. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.66-75.

Ryzhakova G., Ryzhakov D., Petrukha S., Ishchenko T., Honcharenko T. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise // International Journal of Recent Technology and Engineering. – International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(4), 4024–4033. SCOPUS. https://doi.org/10.35940/ijrte.D8356.118419.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Бінд , В. ., Кучеренко , О. ., Чуприна , Х. ., Чуприна , Ю. ., Горбач , М. ., & Петруха , С. . (2021). ВАРТІСНО-ІНЖИНІРИНГОВІ КОМПОНЕНТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДЕСТРУКЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ПРОЄКТІВ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ. Управління розвитком складних систем, (45), 121–130. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.121-130

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ