ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Андрій Гижко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8682-9084
  • Ірина Івахненко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7166-1023
  • Олександр Дикий Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0479-7745
  • Тетяна Іщенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0459-2061
  • Тетяна Савчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1315-0513
  • Тетяна Марчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9588-6016

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.131-140

Ключові слова:

криза, антикризове управління, фінансовий контролінг, стабілізація, економічна безпека підприємства

Анотація

У статті висвітлено основні аспекти і завдання антикризового менеджменту, який передбачає застосування специфічних управлінських, фінансових й організаційних методів та інструментів для підтримки належного рівня економічної безпеки вітчизняних будівельних підприємств в умовах цифровізації економіки.  За цих умов актуальності набуває створення такої системи підтримки прийняття рішення, яка б давала змогу вчасно ідентифікувати стан керованої системи навіть за обмеженої інформації і непрямих ознаках посилення кризових тенденцій, а також створювати базу для прогнозування можливих наслідків. Ці задачі розв’язуються в процесі діагностики фінансового стану підприємства як складової частини антикризового управління. Система антикризового менеджменту має властивості, які зумовлюють особливості самого механізму управління: гнучкість і адаптивність, здатність до диверсифікації та своєчасного ситуаційного реагування, а також можливість ефективно використовувати потенціал підприємства і неформальні методи менеджменту. Ці особливості механізму антикризового управління забезпечуються вирішенням завдань діагностики, до яких можна віднести своєчасне розпізнавання симптомів, факторів та причин кризи, класифікацію останньої, експертне оцінювання антикризових заходів і перспектив розвитку об’єкта управління. Діагностика фінансового стану є багатофакторною системою підтримки прийняття управлінських рішень, заснованою на принципово новій антисипативній концепції управління. Така система покликана забезпечувати комплексне виявлення, аналіз, ліквідування та прогнозування проблем підприємства з метою забезпечення прийняття випереджуючих управлінських рішень, спрямованих на досягнення його стратегічних і тактичних цілей.

Біографії авторів

Андрій Гижко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Ірина Івахненко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Олександр Дикий , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві

Тетяна Іщенко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Тетяна Савчук , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Тетяна Марчук , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва: монографія Л.В. Сорокіна та ін. ; за наук. ред. проф. Л. В. Сорокіної, А. Ф. Гойка Київ : Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2017. 403 с.

Теоретико-метологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні: кол. монографія / П. М. Куліков, В. Г. Федоренко, Г. М. Рижакова та ін. : Київ: ТОВ «ДКС центр». 2018. 442 с.

Tetyana Marchuk, Dmytro Ryzhakov, Galyna Ryzhakova and Sergiy Stetsenko (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations (open-access), 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Поколенко В. О., Рижакова Г. М., Приходько Д. О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців. Управління розвитком складних систем. 2014. Вип. 19. С.104 ‒ 108.

Рижакова Г. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики / Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, К. М. Предун. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 32. С. 159 ‒ 165.

Інноваційний розвиток підприємства: навч. посіб. / В. Г. Федоренко, Т. Є. Воронкова, Г. М. Рижакова; ред.: В. Г. Федоренко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Екон. шк. акад. УАН В.Г. Федоренко, Укр. акад. наук. Київ : ДКС центр, 2014. 352 c.

Chernyshev D. (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Текст] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G.Ryzhakova, K.Predun // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – рр. 584 – 586.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise / G. Ryzhakova, K. Chupryna, I. Ivakhnenko, A. Derkach, D. Huliaiev. // Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.

Чуприна Х. М., Чуприна Ю. А., Бородавко М. В., Гавріков Д. О. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств. Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 169 – 174. dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.41.169-174

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Гижко , А. ., Івахненко , І. ., Дикий , О. ., Іщенко , Т. ., Савчук , Т. ., & Марчук , Т. . (2021). ПОБУДОВА ЦИФРОВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Управління розвитком складних систем, (45), 131–140. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.131-140

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ