ПРИКЛАДНІ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ІНСТИТУЦІЙНИХ УЧАСНИКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДПП У БУДІВНИЦТВІ

Автор(и)

  • Василь Григоренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2391-4142
  • Михайло Малихін Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9721-2733
  • Ганна Петренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6114-1910
  • Ніна Петруха Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3805-2215
  • Ганна Рижакова Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1523-143X

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.141-149

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, будівельне підприємство, стейкхолдер будівництв, інвестиційна стратегія, будівельний проєкт

Анотація

Державно-приватне партнерство дає можливість державі та приватному сектору за рахунок об’єднання фінансових, управлінських, технологічних ресурсів отримувати взаємну вигоду, поєднуючи розв’язання суспільно значущих завдань соціально-економічного розвитку країни з досягненням інтересів бізнесу і громади. Оптимального варіанта щодо реалізації ДПП можна досягти лише у разі: а) ґрунтовного дослідження процесів нагромадження стратегічного потенціалу української економіки; б) удосконалення структури і змісту економічного механізму реалізації міжгалузевої взаємодії та базових його компонент; в) поєднання різних підходів до моделювання розвитку будівельного виробництва та підприємств  будівельного комплексу для прогнозування цільових його орієнтирів за наслідками реструктуризації української економіки; г) концептуально-методологічного осмислення цільових функціоналів державного регулювання міжгалузевої взаємодії як в межах національного господарства, так і економічної системи держави загалом; д) розроблення та запровадження об’єктивного кваліметричного інструментарію діагностики потенціалу нарощення виробничих потужностей, а також можливостей мобілізації й раціонального використання потенціалів системно-універсального функціонування ДПП з метою досягнення високої конкурентоспроможності будівельних підприємств при реалізації проєктів ДПП. В статті визначено, що вдосконалення потребують як теоретико-методичний базис реалізації будівельних проєктів на основі ДПП, так і конкретні  організаційно-структурні  механізми управління  такими проєктами. Наявні на сьогодні в економічній  науці і практиці  напрацювання  щодо реалізації механізмів ДПП та комерційної концесії не відображають галузевої специфіки підрядного будівництва і складності реалізації життєвого циклу будівельного інвестиційного проєкту на засадах ДПП.

Біографії авторів

Василь Григоренко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Михайло Малихін , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Асистент кафедри організації та управління будівництвом

Ганна Петренко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Ніна Петруха , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Ганна Рижакова , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри економіки будівництва

Посилання

Public Private Partnerships In Germany – An Overview [Electronic resource]. // http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=87762

Гришкевич О. М. Публічна інвестиція в умовах децентралізації: інституційно-економічні проблеми і роль державного регулювання. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. Вип. 35. Ч.3 Київ.: КНУБА, 2017. С. 93 – 105.

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Брайловський І. А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку партнерства: автореф. дис. … д-ра. екон. наук: спец. 08.00.01. Харків, 2015. 40 с.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

Lebeda T., Zapatrina I. Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine Ekonomist, 2011. № 3. С. 2-58.

Государственно-частное партнерство: симбиоз государства и бизнеса. URL: http://bujet.ru/article/59841.php.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.

Marchuk Tetyana Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. – Vol. 14(4), pp. 12-20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova G. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise / G. Ryzhakova, K. Chupryna, I. Ivakhnenko, A. Derkach, D. Huliaiev. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71-82

Дикий О. В. Державно-приватне партнерство як механізм ефективного відтворення конвергентного потенціалу будівельних підприємств: автореф. дис. … д-ра. екон. наук: спец. 08.00.04. Київ, 2013. 36 с.

Malykhina О. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. рр. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Григоренко , В. ., Малихін , М. ., Петренко , Г. ., Петруха , Н. ., & Рижакова , Г. . (2021). ПРИКЛАДНІ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОГО СУПРОВОДУ ІНСТИТУЦІЙНИХ УЧАСНИКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДПП У БУДІВНИЦТВІ. Управління розвитком складних систем, (45), 141–149. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.141-149

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ