ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПІДХОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БЕНЧМАРКІНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Максим Малашкін Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5709-9599
  • Дмитро Рижаков Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2777-7480
  • Ілья Кушнір Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6117-9735
  • Ірина Дружиніна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2688-779X
  • Анатолій Ваколюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0599-6436
  • Юлія Максим’юк Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8791-1197

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.150-160

Ключові слова:

бенчмаркінг, стратегія бенчмаркінгу, будівельне підприємство, система управління підприємством

Анотація

В умовах турбулентного середовища, глобалізації економічних процесів, високо конкурентного ринку, обмеженості ресурсів пріоритетними завданнями для вітчизняних підприємств стають: пошук нових факторів підвищення конкурентоспроможності; вдосконалення і більш активне використання інструментів маркетингового управління, і зокрема посилення значення його аналітичної функції в прийнятті стратегічних рішень. Рішення цієї проблеми пов'язано з розробленням і реалізацією стратегій активного інноваційного розвитку підприємств, де центральне місце необхідно відводити стратегічному бенчмаркінгу, з метою вивчення та застосування передового досвіду. Він, як найбільш актуальний інструмент стратегічного управління, піднімає дослідження на якісно новий рівень, орієнтує на випередження розвитку об'єкта управління. Інтегруючись в систему управління і корпоративну культуру підприємства, стратегічний бенчмаркінг допомагає встановлювати цілі, що відповідають вимогам світового ринку, виявляти кращі стратегічні рішення і бізнес-стратегії для систематичного вдосконалення його діяльності. Необхідність і можливість використання передових світових і вітчизняних досягнень є нагальною потребою українського бізнесу. У зв'язку з цим дослідження методичних підходів до ефективної організації стратегічного бенчмаркінгу і створення прикладних розробок, що полегшують його впровадження в систему управління вітчизняними підприємствами, є своєчасним і актуальним.

Біографії авторів

Максим Малашкін , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Дмитро Рижаков , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

Ілья Кушнір , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Ірина Дружиніна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Анатолій Ваколюк , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Юлія Максим’юк , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр.86708676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020

Denys Chernyshev, Dmytro Ryzhakov, Oleksandr Dikiy, Oleksandr Khomenko and Serhiy Petrukha Innovative Technology for Management Tools of Commercial Real Estate in Construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 9, September 2020 pp. 4967-4973. SCOPUS Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter13892020.pdf https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/13892020

Dmytro Ryzhakov, Oleksandr Dikiy, Maksim Druzhynin, Hanna Petrenko, Tetyana Savchuk. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 8, August 2020 4526-4532. SCOPUS Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter78882020.pdf https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/78882020

Tetyana Honcharenko, Yuri Chupryna, Iryna Ivakhnenko, Miroslava Zinchenko, Tetiana Tsyfra Reengineering of the Construction Companies Based on BIM-technology International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 8, August 2020 pp. 4166-4172. Available Online at http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter22882020.pdf https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/22882020

Galyna Ryzhakova, Vadym Pokolenko, Oksana Malykhina, Kostiantyn Predun and Nina Petrukha Structural Regulation of Methodological Management Approaches and Applied Reengineering Tools for Enterprises-Developers in Construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Research Volume 8. No. 10, October 2020 pp. 7560-7567. SCOPUS

Чуприна Ю. А. Функціональні методологічні підсистеми управління цифровими трансформаціями бізнес-процесів та оргструктур будівельних підсистем / І. С. Івахненко, Х. М. Чуприна та ін. Системна конфігурація менеджменту будівництва: модернізація методико-аналітичних інструментів: кол. монографія за ред. Г. М. Рижакової. Київ: Вид-во ДНДІ інформатизації та економіки, 2020. С. 193214.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise / G. Ryzhakova, K. Chupryna, I. Ivakhnenko, A. Derkach, D. Huliaiev. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 7182.

Чуприна Х. М. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств / Х. М. Чуприна, Ю. А. Чуприна, М. В. Бородавко, Д. О. Гавріков. Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 169 – 174. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-41/25.pdf

Івахненко І. С., Турінін О. В. Дослідження функціональної ролі будівельного комплексу в соціально-економічній системі України. Регіональна економіка та управління. № 2(28). 2020. С. 6–62. http://siee.zp.ua/images/journal/2020/2-1(28)2020.pdf

Шпакова Г. В., Шпаков А.В. Концептуальні особливості атрибуції стратегічних планів стейкхолдерів будівельної галузі. Будівельні конструкції. Теорія і практика. 2020. Вип. 7. С. 66–75. http:// http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/218104. DOI: https://doi.org/10.32347/2522-4182.7.2020.66-75.

Ryzhakova G., Ryzhakov D., Petrukha S., Ishchenko T., Honcharenko T. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise // International Journal of Recent Technology and Engineering. – International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(4), 4024–4033. SCOPUS. https://doi.org/10.35940/ijrte.D8356.118419.

Чернишев Д. О., Поколенко В. О., Горбач М. В. Методичне підгрунття та адміністративно-управлінські засади вдосконалення операційно-виробничої системи та організаційної структури девелоперської компанії: Зб. наук. пр. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 39. Ч: 2. Київ: КНУБА, 2019. С. 34-42.

Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Б. Андерсен; пер. с англ. С.В. Ариничева; науч. ред. Ю. П. Адлер. Москва : РИА «Стандарты и качество», 2003. 272 с. (Серия «Практический менеджмент»).

Camp R. C. Benchmarking. Hanser. 1994. P. 198–201.

Richman T. How benchmarking can improve business reengineering in Planning Review. Koontz. 2003. № 7. P. 26–28.

APQC Process Classification Framework / http: www.apqc.org – офіційний сайт громадського об’єднання “Американський центр продуктивності та якості”.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Малашкін , М. ., Рижаков , Д. ., Кушнір , І. ., Дружиніна , І. ., Ваколюк , А. ., & Максим’юк , Ю. . (2021). ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПІДХОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БЕНЧМАРКІНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Управління розвитком складних систем, (45), 150–160. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.150-160

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ