АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Автор(и)

  • Олександр Ревунов Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0479-7745
  • Галина Рижакова Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7875-9768
  • Оксана Малихіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine
  • Костянтин Предун Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2634-9310
  • Дмитро Приходько Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4926-4790
  • Ігор Орленко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3797-4688

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.161-169

Ключові слова:

оцінка якості менеджменту, будівельне підприємство (БП), стейкхолдер будівельного проєкту

Анотація

В статті обґрунтовано новий концептуальний підхід до діагностики якості основних структурних елементів системи управління, який на відміну від існуючих синтезує основні характеристики її забезпечення (параметри, умови, вимоги, фактори впливу), мету, показники, інформаційне забезпечення, аналітичний інструментарій і технологію проведення, що дає змогу сформувати відповідні методики оцінки. Визначено напрями розвитку систем процесного управління на будівельних підприємствах. На підставі запровадженого інструментарію діагностики систем менеджменту якості (СМЯ) та створених на його основі програмних продуктів інституційний рівень будівельного підприємства (БП) одержує достовірну та науково-обгрунтовану можливість заздалегідь формалізовано виявити вплив на приріст показників якості БП визначальних характеристик діяльності підприємства та параметрів будівельних проєктів, що складають поточну виробничу програму БП, і сценарії, що очікуються до включення в цю програму за результатами тендерів. Прикладні переваги створеної технології оцінки якості менеджменту визначаються, насамперед, адаптованістю до змісту бізнес-процесів та операційної системи БП, що забезпечує зазначеній технології  спроможність достовірно виявити факт і темпи зміцнення конкурентних позицій БП, його фінансово-економічної надійності, та формалізовано визначити рівень конкурентних переваг БП як виконавця будівельних проєктів у порівнянні з потенційними конкурентами.

Біографії авторів

Олександр Ревунов , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Галина Рижакова , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту в будівництві

Оксана Малихіна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Костянтин Предун , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Дмитро Приходько , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Ігор Орленко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK guide), Sixth edition, USA : PMI Inc, 2017, 735 p.

ISO 9001 Introduction and Support Package: Guidance on the Concept and Use of the Process Approach for management systems. URL : http://www.isotec.iso.org.

Chupryna Y. The identification of alternatives and changes in scenarios for the development of regional build clusters. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol 10, No 3.2: Special Issue 2. pp. 484-486.

Deming, Edward. (2011). Way out of the crisis: A new paradigm for managing people, systems and processes. Moskow: Alpina Publisher, 424.

Ryzhakova G., Malykhina O., Rуzhаkov D. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.

Ryzhakova G., Petrukha S. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No.8(4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. Москва : Альпина Паблишер, 2011. 424 с.

ДСТУ ISO 9004:2018 Управління якістю. Якість організації. Настанови щодо досягнення сталого успіху (ISO 9004:2018, IDT). [Чинний від 2020-01-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2018. (Державний стандарт України).

ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT).

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги ДСТУ [Чинний від 2015-12-21]. Київ: Держстандарт України, 2015. 314 с. (Державний стандарт України).

ДСТУ ІSО 9001-2009. Системи управління якістю. Вимоги [Чинний від 2009-09-01]. Київ: Держстандарт України, 2009. (Національний стандарт України).

Куліков П. М., Федоренко В. Г., Рижакова Г. М. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні: кол. монографія. Київ: 2018. 442 с.

Менеджмент качества и обеспечение качества продукции на основе международных стандартов ИСО / М. З. Свиткин, В. Д. Мацута, К. М. Рахлин. Санкт-Петербург : Питер, 2005.

Письменний О. М. Реалізація інноваційного науково-прикладного підходу діагностування стану якості менеджменту будівельних підрядних підприємств за структурною класифікацією показників-індикаторів. О. М. Письменний. Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць Вип. 25/2. Київ: КНУБА, 2015. С. 41 – 47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Ревунов , О. ., Рижакова , Г. ., Малихіна , О. ., Предун , К. ., Приходько , Д. ., & Орленко , І. (2021). АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ. Управління розвитком складних систем, (45), 161–169. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.161-169

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ