ВЛАСТИВОСТІ МНОЖИНИ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ У ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ

Автор(и)

  • Ірина Безклубенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9149-4178
  • Галина Гетун Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3317-3456
  • Олена Баліна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6925-0794
  • Юрій Буценко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4806-9587

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.182-186

Ключові слова:

інженерна мережа, двокритеріальна оптимізація, вектор переваги критеріїв, ефективна множина, область керованості потоків

Анотація

Розглянуто задачу вибору проєкту інженерної мережі, що розвивається. Запропоновано математичну модель інженерної мережі, яка ще на стадії проєктування дає змогу врахувати можливість розширення або реконструкції системи у разі приєднання нових споживачів цільового продукту, яка являє собою двокритеріальну задачу блочного програмування із сепарабельними критеріальними функціями. У пропонованій математичній моделі перший критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на будівництво й експлуатацію мережі з метою забезпечення висунутих під час проєктування потреб в цільовому продукті. Другий критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на перспективний розвиток системи в майбутньому від досягнутого рівня за умови, що вектор напряму розвитку системи відомий до початку проєктування інженерної мережі. Застосування вектора переваги критеріїв, який допомагає врахувати нерівноцінність обох вартісних критеріїв у побудованій математичній моделі, дає можливість порівнювати критерії різного порядку, а також дає можливість двокритеріальну оптимізаційну задачу вибору проєкту інженерної мережі, що розвивається, замінити однокритеріальною задачею математичного програмування, не змінюючи множини розв’язків задачі. Сформульовано властивості множини ефективних векторів значень критеріїв, яка виникає при розв’язанні однокритеріальної задачі оптимізації вибору варіанта проєкту інженерної мережі при варіації всіх можливих значень вектора переваги критеріїв, що дадуть максимально повну інформацію для прийняття проєктного рішення.

Біографії авторів

Ірина Безклубенко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Галина Гетун , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри архітектурних конструкцій

Олена Баліна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Юрій Буценко , Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірності

Посилання

Михайлевич В. С. , Волкович В. Л. Вычислительные методы исследовния и проектирования сложных систем. Москва, 1982. 286 с.

Михайленко В. М., Анпілогов Ю. В., Кошарна Ю. В. Застосування функціонально-динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. 2007. № 27. С. 8–13.

Евдокімов А. Т., Термиев А. Д, Дубровский В. В. Моделирование и оптимизация потокораспределения в инженерных сетях. Москва, 1990. 368 с.

Безклубенко І. С. До питання вибору оптимального виробництву інженерної мережі. Математика в сучасному університеті: тези доповіді IV міжнар. наук.-практ .конф., м. Київ, грудень 2015. C. 19-21.

Безклубенко І. С., Баліна О. І. Завдання вектора напрямку розвитку інженерної мережі. Математика в сучасному університеті: тези доповіді V міжнар. наук.-практ.конф., м. Київ, грудень 2016. С. 25-27.

Ху Те. Целочисленное программирование и потоки в сетях. Москва, 1972. 240 с.

Безклубенко І. С. Завдання вектору переваги критеріїв при виборі варіанта проекту інженерної мережі Управління розвитком складних систем. 2017. №30. С. 132-135.

Юдин Д. Ю., Гольштейн Е. Г. Линейное программирование: Теория, методы, приложения. Москва, 2005. 487 с.

Подиновский В. В., Ногин В. Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач Москва, 2002. 256 с.

Предум К.М. Аналіз стану інженерних мереж та можливостей їх використання для потреб теплопостачання населених пунктів України. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 2012. № 16. С. 67-71.

Безклубенко І. С. Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі. Управління розвитком складних систем. 2018. № 34. С. 111-114.

Безклубенко І. С. Визначення області керованості потоків в автономних підграфах декомпозуємої інженерної мережі. Управління розвитком складних систем. 2019. № 38. С. 33-36.

Безклубенко І. С., Баліна О. І. Дві моделі управління інженерною мережею в аварійній ситуації. Техніка будівництва. Академія будівництва України, Київ. 2017. № 38. С. 79-81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-01

Як цитувати

Безклубенко , І. ., Гетун , Г. ., Баліна , О. ., & Буценко , Ю. . (2021). ВЛАСТИВОСТІ МНОЖИНИ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ У ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКОРОЗПОДІЛУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ. Управління розвитком складних систем, (45), 182–186. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.45.182-186

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ