СИТУАЦІЙНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.6-11

Ключові слова:

ризик, ризик-менеджмент, аналіз, проєкт, підприємство, транспортне підприємство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних положень управління екологічними ризиками проєктів транспортних підприємств, зокрема запровадженню ситуаційного методу. Актуальність визначеної проблематики обумовлена трансформаціями національної та світової економік, що характеризуються формуванням базису циркулярної економіки в розвинених країнах, а також подальшим розвитком Індустрії 4.0 й пов’язаними з цим змінами. Циркулярна економіка та Індустрія 4.0 є вагомими атрибутами господарської діяльності сучасного підприємства, вплив яких визначає адаптацію та розвиток суб’єкта господарювання. Зміни, зумовлені вищенаведеними особливостями зовнішнього середовища транспортних підприємств, спонукають до перегляду та вдосконалення наявного методичного інструментарію ризик-менеджменту. Ситуаційний метод управління ризиками проєктів транспортних підприємств є тим інструментом, що здатен на сьогодні забезпечити суб’єкту господарювання підґрунтя для проактивної адаптації до змін умов реалізації діяльності шляхом швидкого реагування на зміни, визначення необхідності та напрацювання даних задля трансформації організаційно-економічної структури, надбання досвіду. Розглянуто передумови запровадження ситуаційного методу в систему ризик-менеджменту екологічних ризиків проєктів підприємств транспортної галузі та його практичні переваги. Наведено основні помилки, що виникають у процесі ризик-менеджменту. Сформовано алгоритм ситуаційного методу ризик-менеджменту проєктів транспортного підприємства, який наведено як структурну схему задля формалізації процесу управління ризиками та можливості його подальшого вдосконалення й реалізації на рівні програмного забезпечення. Пропонується визначати ситуаційний метод як складову проактивного ризик-менеджменту транспортного підприємства. Запропоновано дотримання принципу ALARP під час управління ризиками проєктів транспортних підприємств, а також використання різнорівневого аналізу від поверхового до детального.

Біографії авторів

Олена Бакуліч , Національний транспортний університет, Київ

Кандидат технічних наук, професор кафедри менеджменту

Ірина Кіс , Національний транспортний університет, Київ

Студентка PhD кафедри менеджменту

Посилання

Langdalen H., Abrahamsen E. B., Selvik J. T. On the importance of systems thinking when using the ALARP principle for risk management. Reliability Engineering & System Safety. 2020. Vol. 204. URL: https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107222.

Wilhams T. L. An integrated approach to risk management. Risk management. 1996. № 6. P. 22–27.

Войтко С. В., Занора В. О. Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 7. С. 43–46.

Данченко О. Б., Занора В. О. Проєктний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. Черкаси, 2019. 278 с.

Занора В. О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств. Бізнес-інформ. 2014. № 4. С. 157–161.

Занора В. О., Зачосова Н. В. Управління ризиками проєктів розвитку підприємства: теоретико-методичні засади. Приазовський економічний вісник. 2020. № 1(18). С. 82–86. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-15.

Ріщук Л. І., Микитюк Н. Є. Організація системи управління ризиками на промислових підприємствах. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 23. 2018. С. 296–299.

Тарасова Т. О., Черчата А. О., Ставерська Т. О. Обліково-аналітичне забезпечення ризик-менеджменту в умовах сталого розвитку підприємства. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2019. № 2. С. 142–153. DOI: 10.31471/2409-0948-2019-2(20)-142-153.

Stulz M. R. Risk Management Failures: What Are They and When Do They Happen? Journal of Applied Corporate Finance. 2008. Vol. 20, № 4. P. 39–49.

Задорожна Л. М. Ситуаційний менеджмент в системі стратегічного і тактичного управління діяльністю підприємства. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 3(42). С. 35–38.

Коваленко О. Є. Стандартизація формального опису у системної архітектури ситуаційних центрів. Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. 2015. С. 111–114.

Косолапов В. Л. Деякі проблеми створення ситуаційних центрів як технології інформаційної і модельної підтримки для забезпечення ситуаційного управління складними об’єктами. Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. 2017. С. 24–27.

Mockler R. J. Situational Theory of Management. Harvard Business Review. 1971. Vol. 49, № 3. P. 146–155.

Полянська, А. С. Використання ситуаційного підходу в управлінні розвитком підприємств : монографія. Івано-Франківськ : Акцент, 2011. 432 с.

Бакуліч О. О., Кіс І. Р., Занора В. О. Тенденції управління екологічними ризиками транспортних проєктів. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2020. № 56. С. 62–69. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201674.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Як цитувати

Бакуліч , О. ., & Кіс , І. . (2021). СИТУАЦІЙНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРОЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ. Управління розвитком складних систем, (46), 6–11. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.6-11

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ