ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ З АДАПТАЦІЇ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ «ЕФЕКТИВНІСТЬ - СВОЄЧАСНІСТЬ»

Автор(и)

  • Інна Гордєєва Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2019-2527

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.19-26

Ключові слова:

адаптивність організації, прийняття рішень, управління проєктами, руйнівні фактори, ідеальна система

Анотація

Розглянуто проблему адаптивного управління проєктами, програмами та стратегічними портфелями проєктів організацій, їх вплив на адаптивну реакцію проєктно-орієнтованих організацій на руйнівні фактори оточення та шляхи підвищення керованості системи за рахунок збільшення властивостей ідеальності системи. Проаналізовано підходи до розуміння сутності адаптації організації, дуальності керування, що заснована прийнятті операційних та проєктних рішень, їх своєчасності. Розроблено матрицю прийняття управлінських рішень і дій за сумою критеріїв «ефективність» і «своєчасність» впровадження проєктів, програм та стратегічних портфелів проєктів, що на відміну від існуючих моделей, дає змогу оцінити результат здійснення адаптації проєктно-орієнтованої організації (життєстійкість, руйнування, нежиттєстійкість), ефективність менеджменту організації, керованість системою, реалізації стратегії через проекти, конкурентоспроможність. Критерій «ефективність» запропоновано оцінювати за спрямованістю до ідеальності системи через оцінку властивостей та за ефективністю протидії шкідливим зовнішнім, внутрішнім та ентропійним факторам впливу оточення. У роботі набули подальшого розвитку методологічні підходи обґрунтування адаптивного управління проєктно-орієнтованими організаціями до руйнівних факторів оточення за рахунок збільшення властивостей ідеальності системи та своєчасного моніторингу управлінських рішень за сумою критеріїв «ефективність - своєчасність». Практичний корисний ефект запропонованої матриці «ефективність управлінських рішень – своєчасність» полягає у забезпеченні оперативного моніторингу та виявленні на ранніх етапах відхилень у керованості організацією з метою реалізації стратегії розвитку з меншими втратами, а отже, і збільшення кількості успішно реалізованих проєктів. Отримані результати спрямовані на вдосконалення методичних підходів прийняття своєчасних і ефективних рішень в операційній та проєктній діяльностях на основі забезпечення реалізації принципів адаптації, реалізації стратегічного портфеля проєктів, гнучкості системи управління в часі, оперативності корегування в разі відхилень від плану.

Біографія автора

Інна Гордєєва , Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту

Посилання

Molokanova V. M., Hordieieva I. O. Study of the organization adaptivity rate correlation in relation to its internal integrity. Scientific Journal Herald of Advanced Information Technology. 2020, Vol.3. No.4. pp. 292–304. DOI: 10.15276/hait.04.2020.7.

Тесля Ю. М., Тімінський О. Г. Аналіз підходів до побудови біадаптивних систем управління проектно-орієнтованими підприємствами. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015. № 2(3). С. 38-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_2(3)__7.

Voitenko O., Lysytsin B. and Timinsky A. Bi-Adaptive Management of Strategic Projects Development of high-tech companies through the improvement of competencies. 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Zbarazh, Ukraine, 2020, pp. 180-184. DOI: 10.1109/CSIT49958.2020.9321989.

Тімінський О. Г., Войтенко О. С., Чернова Л. C., Чернова Л. С. Вплив впровадження біадаптивного управління і форсайту на розвиток компетентності. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами, 2020. № 1. DOI:10.20998/2413-3000.2020.1.9

Сірік І. П. Обґрунтування управлінських рішень в умовах адаптації підприємства до змін ринкового середовища: автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.00.04. Сумський державний університет, 2012. 22 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/324269434.pdf.

Сомов Д. О. Організаційно-управлінський механізм процесу адаптації підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2016. Випуск 1 (47). Т.1. С. 279–285. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(1)__48.

Саламатов Ю. П. Система законов развития техники (основы теории развития технических систем). Учебное пособие. Изд. 2-е испр. и доп. Красноярск: Institute of Innovative Design. 1996. URL: http://www.trizminsk.org/e/21101400.htm.

Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Москва: «Советское радио», 1979. С. 122–127. URL: https://www.altshuller.ru/triz/zrts1.asp#21.

Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Зусман А. В., Филатов В. И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1989. URL: https://www.rdita.kg/files/books/%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b7/poisk_novih1.pdf.

Власов П. К. Жизненный цикл организации, 2005. URL: http://novyn.kpi.ua/2005-1/03_Vlasov.pdf.

Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 512 с.

Мильнер Б. З. Теория организации: учебник для вузов. Москва: ИНФРА–М, 2009. 654 с.

Широкова Г. В. Жизненный цикл организации: эмпирические исследования и теоретические подходы. Российский журнал менеджмента. 2007. №3. С. 85–90.

Петров В. Алгоритм решения изобретательских задач: учеб. пособ. Тель-Авив, 1999. URL: https://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/ariz.pdf.

Степанов Ю. С., Тарапанов А. С., Харламов Г. А. Эвристические методы в инженерном деле: учебное пособие для высшего профессионального образования. Орел. ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2014. 181 с. URL: http://elib.oreluniver.ru/media/attach/note/2014/Stepanov_Evrictizeckie_metodi.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Як цитувати

Гордєєва , І. . (2021). ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ З АДАПТАЦІЇ ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗА КРИТЕРІЯМИ «ЕФЕКТИВНІСТЬ - СВОЄЧАСНІСТЬ». Управління розвитком складних систем, (46), 19–26. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.19-26

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ