АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Олександр Тімінський Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8265-6932
  • Олександр Войтенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7414-7836
  • Ісус Райчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0968-4811

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.38-47

Ключові слова:

управління проєктами, автоматизація, діджиталізація, ІТ, бізнес-процес

Анотація

Розглянуто та проаналізовано роботи з автоматизації та діджиталізації бізнес-процесів у різних галузях застосування. Обґрунтована актуальність теми дослідження, зокрема враховуючи умови пандемії. Автоматизація визначається як передумова діджиталізації. Розглянуто можливі позитивні та негативні сторони діджиталізації. Проведено аналіз моделей і методів діджиталізації, викладених в роботах, які описують стан і перспективи діджиталізації в Україні і світі загалом. Проаналізовано закордонні практики впровадження діджиталізації бізнес-процесів. З метою визначення підходів до побудови моделей і методів діджиталізації у сільському господарстві було опрацьовано напрацювання з діджиталізації та цифровізації бізнес-процесів у різних галузях господарювання, таких як банківська справа, туризм та сфера обслуговування, маркетинг та інших. На основі проведеного аналізу досліджені моделі і методи експертно оцінені за п’ятьма параметрами – застосовність до сфери сільського господарства, застосування штучного інтелекту, охоплення бізнес-процесів, повнота та деталізація, застосування ціннісного підходу. Виокремлено моделі, найбільш придатні до впровадження на підприємствах сільського господарства. Зроблено висновок, що для використання в зазначеній галузі відповідні моделі і методи мають бути адаптовані до специфіки галузі. Підкреслена необхідність розроблення нових моделей і методів для проєктів діджиталізації бізнес-процесів саме для підприємств сільського господарства. Сформульовано галузі подальших досліджень у обраному напрямі: застосування моделей та методів діджиталізації бізнес-процесів об’єктно-орієнтованих організацій у сфері сільського господарства; ціннісна оптимізація бізнес-процесів на основі штучного інтелекту; діджиталізація бізнес-процесів взаємодії зацікавлених сторін проєктів на основі ціннісного підходу.

Біографії авторів

Олександр Тімінський , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій управління

Олександр Войтенко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління проєктами

Ісус Райчук , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Аспірант кафедри технологій управління

Посилання

Карасьов Д. О., Максимюк А. В., Савицький А. Й. Розробка модулю автоматизації оформлення відпусток на базі моделі процесів надання відпусток. Д. О. Карасьов. Адаптивні системи автоматичного управління. 2017. № 1. С. 86–95.

Третяк В. Ф., Дуденко С. В., Місюра О. М. Автоматизована підсистема для АІС «Аналіз та документування надзвичайних ситуацій». Системи озброєння і військова техніка. 2008. № 3(15). С. 175–181.

Теленик С. Ф., Амонс О. А., Троцький С. О., Білорус Д. С. Автоматизація підтримки бізнес-процесів у web-середовищі. Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка. 2015. Вип. 63. С. 35–42.

Марченко А. В., Милостна Н. О. Формальний опис і автоматизація бізнес-процесу підприємства за допомогою систем управління потоками робіт. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2011. № 4(2). С. 28–31.

Пашніна А. О. Переваги використання автоматизованої інформаційно-облікової системи у контексті функціонування інтегрованої системи господарського обліку. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 1. С. 191–197.

Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація / О. Ю Гусєва. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1. С. 33–39.

Лазебник Л. Л. Діджиталізація економічних відносин як фактор удосконалення бізнес-процесів підприємства. Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 69–74.

Бардадим С. А., Невмержицька С. М. Діджиталізація в сфері управління персоналом організації. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку : матеріали між нар. наук.-практ. конф. м. Львів, 22 лютого 2020 року. Львів: ЛЕФ, 2020. С. 55–58.

Ткачук В. О., Обіход С. В., Зіміна Н. П. Цифровізація бізнес-процесів підприємства в умовах переходу в діджитал-середовище. Інфраструктура ринку. Економіка та управління підприємствами. Випуск 47. 2020. Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/47_2020_ukr/24.pdf.

Познякова О. І., Мацьків Л. Б. Удосконалення бізнес-процесів підприємств в умовах діджиталізації. Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 червня 2020 року, Львів. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 1 44–146.

Жосан Г. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз, 2020. Том 30. № 1. Ча. 2. С. 44–52.

Трушлякова, А. Б. Розвиток діджиталізації в Україні: фактори впливу, переваги та виклики сьогодення. Економічні горизонти. 2018. № 4(7). С. 186–191. DOI: 10.31499/2616-5236.4(7).2018.212762

Волкова, Л. Ю. Роль діджиталізації у розвитку сучасного бізнесу в Україні. Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання : матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (Маріуполь 14–15 листопада 2019 р.). ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2019. С. 12–15.

Воржакова Ю. П., Мельник К. Г. Закордонний досвід впровадження новітніх систем та підходів до управління бізнес-процесами у виробничій сфері. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. № 14. URL: Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/205475.

Гоменюк М. О. Розвиток логістики на основі впровадження процесів діджиталізації. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7628. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.51.

Овчиннікова В. О. Діджиталізація процесу інноваційної діяльності залізничного транспорту. С. В. Панкратов. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. 2019. Т. 30(69). № 4(2). С. 25–29.

Андрушків І. П., Надієвець Л. М. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 195–200.

Супрунова І. В., Кирилюк Б. Л. Особливості оцінки запасів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 302–307.

Деркач А. О., Корнєєва М. В., Абакуменко О. В. Діджиталізація банківського сектору України. Фінансові дослідження. 2016. № 1. С. 69–75.

Кожухівська Р. Б. Напрями застосування інформаційних технологій в комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств та підприємств індустрії гостинності. Науковий журнал «Бізнес Інформ» Харківський національний економічний університет, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. Харків, 2015. № 10. 2015. С. 119–122.

Лєзіна А. В., Борей А. А. Діджиталізація бізнес-процесів сучасного підприємства. Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 12–13 жовт. 2020 р. Київ : КНЕУ, 2020. С. 95–96.

Половинкіна А. О., Солнцев С. О. Модель діджиталізації панельних досліджень. Актуальні проблеми економіки та управління. 2020. № 14. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/200037.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Як цитувати

Тімінський , О. ., Войтенко , О. ., & Райчук , І. (2021). АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Управління розвитком складних систем, (46), 38–47. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.38-47

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ