ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ

Автор(и)

  • Олександр Терентьєв Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6995-1419
  • Євгеній Горбатюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8148-5323
  • Олена Доля Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2503-2634
  • Ольга Серпінська Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3589-2267
  • Марія Лященко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0102-7964

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.76-83

Ключові слова:

методи обстеження, аналіз причин пошкоджень, технічний стан

Анотація

У статті запропоновано методологічні засади побудови інформаційної системи діагностики технічного стану конструкцій будівель і споруд та обґрунтування ефективності технологій інструментального визначення параметрів будівель, споруд на всіх етапах їх життєвого циклу, які розглядаються з позиції стратегічного інформаційного менеджменту; проведена, з позиції системного підходу, формалізація процесів зношення конструкцій будівель, що дає змогу створення ефективного і надійного аналітичного апарату моніторингу технічного стану та діагностики майбутніх станів у процесі їх надійної і безпечної експлуатації; побудовані, з використанням апарату нечітких множин, моделі і методи моніторингу певного технічного стану будівель; набула подальшого розвитку інформаційна технологія системи підтримки прийняття рішень, яка базується на потужних щодо інтелектуалізації аналітичних засобах, які допомагають експертам здійснювати більш правдоподібне оцінювання та приймати управлінські рішення. За результатами вивчення наукових джерел зроблено висновки щодо відсутності або необхідності поглиблення розв’язків таких проблемних задач: визначення загальних принципів формування системи діагностики  технічного стану будівель на всіх етапах їх життєвого циклу; відсутність методології обґрунтування ефективності технологій та засобів інструментального визначення параметрів будівель, споруд і території забудови на всіх етапах життєвого циклу; адаптація методів визначення організаційно-технологічних показників для розрахунку ефективності систем вимірювання та технології їх застосування; визначення впливу організаційно-технічних показників на ефективність систем вимірювання та технологію їх застосування; визначення тривалості та періодичності інструментальних обстежень у складі витрат на експлуатацію вимірювальних систем; встановлення необхідних обсягів інструментальних спостережень при експлуатації будівель і споруд; обґрунтування витрат часу на виконання  вимірювальних робіт  на всіх етапах життєвого циклу будівельних об’єктів; відсутність єдиної методології для створення автоматизованої системи діагностики технічного стану будівель; відсутність інтегрованих моделей та методів моделювання процесів діагностики, які б дали змогу забезпечити ефективне функціонування інформаційних технологій діагностики технічного стану будівель та високу точність прийняття експертних рішень щодо їх стану і прогнозування основних технічних характеристик їх функціонування в умовах впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ; відсутність єдиної інформаційної бази даних, що дала б можливість порівнювати результати обстежень, спостерігати динаміку старіння будівель, систематизувати висновки про їх стан.

Біографії авторів

Олександр Терентьєв , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Євгеній Горбатюк , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних машин

Олена Доля , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Ольга Серпінська , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Старший викладач кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Марія Лященко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Магістр

Посилання

Міхайленко В. М., Григоровський П. Є., Русан І. В., Терентьєв О.О. Інтегровані моделі і методи автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 230 с.

Інтегровані моделі та методи автоматизованої системи діагностики технічного стану конструкцій будівель та споруд : підручник / О. О. Терентьєв, І. В. Русан, Є. В. Горбатюк та ін. Київ : Компрінт, 2019. 239 с.

Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель : навчальний посібник / О. О. Терентьєв, І. В. Русан, Є. В. Бородавка та ін. Київ : Компрінт, 2019. 121 с.

Моделі, методи та інформаційна технологія діагностики технічного стану будівельних конструкцій і споруд : монографія / В. М. Міхайленко, О. О. Терентьєв, Є. Є. Шабала та ін. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 161 с.

Моделі та методи інформаційної системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва : підручник / В. М. Міхайленко, І. В. Русан, П. Є. Григоровський та ін. Київ : Компрінт, 2018. 325 с.

Terentyev Olexander. Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures /Olexander Poltorak. Scientific Journal «ScienceRise» №8/2(25), August 2016. Р. 14–19.

Terentyev O. O., Grigorovskiy P. E., Tugaj A. A., Dubynka O. V. Building a System of Diagnosis Technical Condition of Buildings on the Example of Floor Beams Using Methods of Fuzzy Sets. Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations, June 14, 2020. Рр. 729–739.

Oleksandr Terentyev, Svitlana Tsiutsiura, Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko. Multidimensional Space Structure for Adaptable Data Model. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Рр. 7753-7758. DOI:10.35940/ijrte.C6318.098319.

Evaluation methods of the results of the scientists’ research activities based on citation analysis of publications / A. Biloshchytskyi, А. Kuchansky, Yu. Andrashko, S. Biloshchytska, O. Kuzka, O. Terentyev // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 № 3/2 (87), March 2017. Рр. 4–10.

Terentyev O., Gorbatyuk I., Rusan I., Borodavka Y., Balina O. Building a system of diagnosis technical condition of buildings on the example of floor beams using methods of fuzzy sets. Theoretical aspects of modern engineering, Boston : Primedia eLaunch, 2020. Pр. 92–100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Як цитувати

Терентьєв , О. ., Горбатюк , Є. ., Доля , О. ., Серпінська , О. ., & Лященко , М. . (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ. Управління розвитком складних систем, (46), 76–83. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.76-83

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ