ВИБІР ІМПЕРАТИВІВ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ганна Петренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6114-1910
  • Ніна Петруха Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3805-2215
  • Ганна Рижакова Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1523-143X
  • Тетяна Марчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9588-6016
  • Оксана Малихіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3683-570X
  • Дмитро Приходько Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4926-4790

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.108-111

Ключові слова:

будівельне підприємство, моделі бюджетуваня, інвестиційно-будівельний проєкт, фінансовий менеджмент підприємства

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей і напрямів підвищення ефективності управління підприємством за допомогою технології бюджетування. Дослідження теоретико-методологічних, організаційних та практичних аспектів управління процесом бюджетування реалізовано шляхом впровадження програмних продуктів. На теоретичній основі формування бюджетів підприємств, які розглядаються з позицій реалізації управлінської діяльності шляхом реалізації функцій менеджменту (планування, організації, координації, мотивації та контролю), визначено етапи, джерела безпеки інформації та особливості складання бюджету в сучасних умовах, необхідність бюджетної діяльності підприємств на стратегічному та тактичному рівнях. Запропоновано ефективне виконання бюджету для підвищення конкурентоспроможності підприємств. У статті представлено подальше вдосконалення впровадження програмного забезпечення на основі технологій бюджетування програмних продуктів, які інтегровані в технологію it SyteLіne Budgeting (процес складання бюджету на основі синтезу систем управління бізнес-процесами). Ця методика є ефективною альтернативою традиційному структурно-ресурсному бюджетуванню і актуальна для підприємств, які перебувають на шляху реінжинірингу бізнес-процесів та застосування економіко-математичних моделей оптимального вибору, що допоможе компанії розробити конкретні тактичні (оперативні) завдання для формування системи бюджетування структурних підрозділів і дасть змогу суттєво зменшити складність складання бюджету як на оперативному рівні, так і стратегічному управлінні. Наукові принципи та практичні рекомендації, сформульовані в роботі, дають змогу підвищити ефективність управління організаціями всіх форм власності і діяльності шляхом створення автоматизованої системи бюджетів на рівні підрозділів та операційних процесів компанії, що допоможе розробити принципову схему фінансової структури процесного і проєктного бюджетування, бюджетну модель проєктно-орієнтованого бюджетування і методичні підходи до її формування, зокрема із застосуванням нормативного бюджету проєкту.

Біографії авторів

Ганна Петренко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Ніна Петруха , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Ганна Рижакова , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач кафедри економіки будівництва

Тетяна Марчук , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Оксана Малихіна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Дмитро Приходько , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Performance Budgeting in OECD Countries / OECD. 2018. URL: www.bmf.gv.at /Budget/ OECD Studie Performance Budgeting.pdf

A Case Study on Activity-Based Budgeting// Journal of Cost Management. Winter 2017. Vol. 10. № 4. p. 7. URL: http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/ guide / 011.asp.

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September, October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020.

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проєктів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Бусарєв В. В. Розробка науково-прикладного інструментарію імплементації модернізованих концепцій бюджетування підприємств. Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. Вип. 22/3. Переяслав-Хмельницький, 2013. С. 175 – 179.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

Hansen Stephen C., Otley David, Van der Stede Wim A. Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research Perspective. Journal of Management Accounting Research, Vol. 15, 2019.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.

Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, & Sergiy, Stetsenko, (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 14 (4), 12 – 20, DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova G. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise / G. Ryzhakova, K. Chupryna, I. Ivakhnenko, A. Derkach, D. Huliaiev. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71-82.

Burrows G., Syme B. Zero-base budgeting: origins and pioneers. Abacus, Vol. 36, Issue 2, June 2020.

Рижакова Г. М. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва / Г. М. Рижакова, Д. А. Рижаков, Г. В. Шпакова. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16.

Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. Херсон : ВД Гельветика, 2019. № 6.1.-1(56). С. 239−246.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6.

Malykhina О. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. рр. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy, (2020). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Як цитувати

Петренко , Г. ., Петруха , Н., Рижакова , Г. ., Марчук , Т. ., Малихіна , О. ., & Приходько , Д. (2021). ВИБІР ІМПЕРАТИВІВ БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. Управління розвитком складних систем, (46), 108–117. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.108-111

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ