ОНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Христина Чуприна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5518-3607
  • Тетяна Іщенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0459-2061
  • Тетяна Савчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1315-0513
  • Олександр Дикий Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0479-7745
  • Вадим Поколенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1750-5964
  • Тетяна Веремєєва Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4751-547X

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.131-140

Ключові слова:

будівельне підприємство, менеджмент, цифровізація, бізнес-процес, BIM-технології

Анотація

Сучасні тенденції глобалізації, цифровізації економіки, впровадження інформаційних технологій об’єктивно поступово послаблюють матеріальну складову (традиційні фактори праці – земля, капітал, робоча сила) та, навпаки, актуалізують важливість нематеріальної компоненти конкурентних позицій суб’єктів господарювання. Вивчення еволюційного розвитку теорії конкуренції та встановлення впливу сучасних технологічних змін на зміст і характер ведення конкурентної боротьби стало підґрунтям для обґрунтування ключових положень сучасної теорії мережевої інтелектуально-інформаційної конкуренції, зміст якої полягає у формуванні гіперзв’язаних інтелектуально-інформаційних бізнес-систем, що на основі впровадження цифрових технологій, ресурсів, компетенцій і бізнес-платформ забезпечують інтенсифікацію міжгалузевої інноваційно-виробничої співпраці, зростання швидкості та обсягу обігу інформації та знань, зменшення тривалості життєвого циклу створення інновацій і загалом сприяють генеруванню динамічних конкурентних здатностей. Досягнення стратегічних пріоритетів розвитку і забезпечення конкурентоспроможності підприємств з урахуванням цифровізації ринку будівельних робіт та послуг потребує врахування специфіки реалізації інноваційної діяльності. Розкрито сутнісно-змістовну характеристику поняття «інноваційна конвергентність», встановлено інноваційні стимули, мотиви, інтереси та інструменти її реалізації, що дасть змогу створити умови для виробництва продукції на підприємствах галузі із застосуванням BIM-технологій. Запропоновано теоретико-методологічні підходи до моделювання інформаційно-технологічної архітектури організації. Розроблено теоретико-методологічні підходи до визначення формальних ознак інноваційної організації в умовах становлення цифрової економіки. Визначено вплив інтелектуального потенціалу та інноваційної культури на інноваційний розвиток організації в умовах цифрової економіки. Систематизовано чинники, які генерують в управлінській інформації та ідентифікують умови, що сприяють (перешкоджають) реалізації інновацій.

Біографії авторів

Христина Чуприна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Тетяна Іщенко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Тетяна Савчук , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Олександр Дикий , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві

Вадим Поколенко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві

Тетяна Веремєєва , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Викладач кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Чуприна Х. М. Трансформація операційних систем управління будівельними підприємствами в умовах цифровізації економіки: теорія, методологія, практика : монографія. Київ. ІПК ДСЗУ, 2020. 347 с.

Каличева Н. Є. Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища: дис. … д-ра екон. наук. Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2019.

Малихіна О. М. Трансформація операційної діяльності підприємств девелоперів у будівництві: економічна оцінка та побудова систем менеджменту: монографія. Київ : ФОП Сердюк В. Л., 2019. 448 с.

Чуприна Х. М., Чуприна Ю. А., Бородавко М. В., Гавріков Д. О. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 41. С. 169 – 174.

Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, Kh., (2019). Modeling of Spatia Data on the Construction Site Basedon Multidimensional Information Objects. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August, 2019.

Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y., (2021). Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciencesthis link is disabled, 16(7), 802–809.

Petro, Kulikov, Galyna, Ryzhakova, Tetyana, Honcharenko, Dmytro, Ryzhakov, and Oksana, Malykhina, (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S., (2020). Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Researchthis link is disabled, 8(9), 4967–4973.

Рижакова Г. М. Малихіна О. М., Рижаков Д. А., Локтіонова Я. Ф., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процессами як складова модернізації економіки України. Управління розвитком складних систем. Київ, 2018. № 36. С. 113 – 119.

Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, & Sergiy, Stetsenko, (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 14 (4), 12 – 20, DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16

Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. Херсон: В. Д. Гельветика, 2019. № 6.1. 1(56). С. 239–246.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-24

Як цитувати

Чуприна , Х. ., Іщенко , Т., Савчук , Т. ., Дикий , О. ., Поколенко , В., & Веремєєва , Т. . (2021). ОНОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ РЕКОНФІГУРАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Управління розвитком складних систем, (46), 131–140. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.46.131-140

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ