ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.6-13

Ключові слова:

проєктний підхід, проєкти енергозбереження, циркулярна економіка, енергія, природні ресурси, відновлювані та альтернативні джерела енергії, сталий розвиток, принципи

Анотація

У світі відбуваються зміни в підходах до формування енергетичної політики держав, зокрема здійснюється перехід від застарілої моделі функціонування енергетичного сектору до нової моделі, в якій створюється більш конкурентне середовище, вирівнюються можливості для розвитку й мінімізується домінування одного з видів виробництва енергії та шляхів постачання палива. Водночас віддається перевага підвищенню енергоефективності й використанню енергії з відновлюваних та альтернативних джерел. Розглянуто особливості застосовування методології управління проєктами в енергетичній галузі в умовах переходу до циркулярної економіки з метою підвищення енергоефективності та енергозбереження. Проведено аналіз публікацій науковців у сфері енергозбереження, управління проєктами в енергетичній галузі та застосування принципів циркулярної економіки в Україні та зроблено висновок про необхідність підвищення ефективності управління проєктами енергозбереження через впровадження принципів циркулярної економіки. Виявлено, що Україна є однією із найбільш енергоємних економік світу і має величезний потенціал до енергозбереження й енергоефективності, зокрема скорочення витрат енергії при споживанні може досягати 60%. Тільки за оцінкою в трьох секторах – житловий, бюджетний та постачання енергії (разом близько 63% енергетичного балансу України) потенціал енергоефективності дорівнює заощадженню близько 19 млн тне або 8,0 млрд євро щорічно. Підвищення енергоефективності є необхідним елементом для зростання енергонезалежності країни і скорочення енергоємності економіки. Крім того, запропоновано застосовувати нові бізнес-моделі циркулярної економіки, які орієнтовані на зменшення кількості використовуваних ресурсів, впровадження повторного використання або замкненого циклу виробництва (планування потреби виробництва у матеріалах) та переробки у виробництві, що дає змогу забезпечити захист навколишнього середовища і знижує первинну потребу підприємств промисловості у зовнішніх ресурсах. Загалом реалізації проєктів енергозбереження сприятиме створенню умов для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні й покращенню рівня життя населення, а також сприятиме підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави.

Біографії авторів

Дмитро Бедрій , Державний університет «Одеська політехніка», Одеса

Доктор технічних наук, старший дослідник, доцент кафедри проєктного навчання в інформаційних
технологіях

Інга Семко , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електротехнічних систем

Валентин Ткаченко , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електротехнічних систем

Посилання

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р. Урядовий кур’єр. 2017. 08 вер. № 167.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (6 Ed.). (2017). Chicago: Project Management Institute, 756.

Семко І. Б., Бедрій Д. І., Бабич М. І. Проєктний підхід до енергоменеджменту. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проєктами». Харків, 2016. № 1 (1173). С. 97−100. DOI: 10.20998/2413-3000.2016.1173.19.

Про енергозбереження : Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. 26 лип. № 30. Ст. 283.

Назаров М. І. Енергоефективність та енергозбереження як ефективні інструменти підвищення конкурентоспроможності регіону. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Одеса, 2015. Вип. 10. С. 84−88.

Пономарьов С. В. Розвиток механізмів спільного фінансування проєктів з енергозбереження. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. наук. пр. Київ−Донецьк, 2011. С. 264−273.

Бурда В. Є. Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості. Економічний часопис-ХХІ. Київ, 2013. № 1-2(1). С. 45−48.

Гурочкіна В. В., Будзинська М. С. Циркулярна економіка: Українські реалії та можливості для промислових підприємств. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. Ірпінь, 2020. Вип. 5 С. 52−64. DOI: 10.33244/2617-5932.5.2020.52-64.

Хоменко О. В. Циркулярна економіка – основа сталого розвитку КНР. URL: https://sinologist.com.ua/homenko-o-v-tsyrkulyarna-ekonomika-osnova-stalogo-rozvytku-knr/ (дата звернення: 08.07.2021).

Варфоломєєв М. О., Чуріканова О. Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економка». Київ, 2020. № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.200. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7929 (дата звернення: 08.07.2021).

Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Веренич О. В. Управління проєктами в умовах переходу до циркулярної економіки. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. Вип. 45. С. 21−26. DOI: 10.32347/2412-9933.2021.45.21-26.

Ковтун Т. А. Впровадження принципів циркулярної економіки для досягнення цілей сталого розвитку. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2020. № 3 (72). С. 22−42. DOI 10.31375/2226-1915-2020-3-22-42.

Ковтун Т. А. Огляд життєвий цикл та продукти проєкту екологістичної системи. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. Вип. 44. С. 27-33. DOI: 10.32347/2412-9933.2020.44.27-33.

Бедрій Д. І. Інтегроване протиризикове управління науковими проєктами в умовах невизначеності та переходу до циркулярної економіки : дис. … д-ра техн. наук: 05.13.22. Одеса, 2021. 431 с.

Система енергоефективності в Україні: дослідження, підготовлене Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. 30 липн. 2018 р. URL: https://saee.gov.ua/uk/content/energy-efficiency (дата звернення: 08.07.2021).

Heshmato A. Review of the circular economy and its implementation. URL: http://ftp.iza.org/dp9611.pdf. (дата звернення: 08.07.2021).

Concept. What is a circular economy? A framework for an economy that is restorative and regenerative by design. Global partners of the ellen macarthur foundation. URL: https://www.ellenmacarthurfounation.org/circular-economy/concept (дата звернення: 08.07.2021).

Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління проєктами енергозбереження шляхом термореновації будівель: навч. посібн. Вінниця, 2006. 106 с.

Лялюк О. Г., Ратушняк О. Г. Проєкти енергозбереження – один з напрямків залучення інвестицій. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Вінниця, 2013. № 1 (14). С. 125−128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Бедрій , Д. ., Семко , І., & Ткаченко , В. . (2021). ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ. Управління розвитком складних систем, (47), 6–13. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.6-13

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ