КОМУНІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ НАУКОВИХ ПРОЄКТАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.25-31

Ключові слова:

освітні інноваційні наукові проєкти, зацікавлені сторони, комунікаційна модель, управління комунікаціями, комунікаційний процес

Анотація

Для вирішення питань вдосконалення освітніх процесів застосовують проєктний підхід. Реалізація освітніх інноваційних наукових проєктів ефективна за участі великої кількості стейкхолдерів. До складу зацікавлених сторін входять представники держави, бізнесу і громади. Формування спільних цінностей, які орієнтовані на якісну освіту, для всіх груп стейкхолдерів допоможе ефективно реалізовувати освітні інноваційні наукові проєкти. Для цього необхідно створити відповідну комунікаційну модель. Комунікації проєкту складаються з процесів своєчасного збирання, поширення, зберігання, отримання та використання інформації. Одним із обов’язків менеджера проєкту є формування своєрідного інтелектуального простору для обговорення зацікавленими сторонами проєкту спільних завдань, цілей та сфер інтересів. Mетою управління комунікаціями є забезпечення задоволення комунікаційних потреб учасників проєкту і вирішення комунікаційних проблем у випадку їх виникнення. Успіх проєкту залежить від того, наскільки різні члени проєктної групи та стейкхолдери взаємодіють один з одним. З цією метою створено модель взаємозв’язку між стейкхолдерами в освітніх проєктах, яка дає можливість управляти різними видами комунікацій (формальними та неформальними). Результати дослідження застосовано для управління комунікаціями при впровадженні освітніх інноваційних наукових проєктів в Національному транспортному університеті (НТУ) при реалізації міжнародного проєкту TEMPUS – «Підтримка трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові». Результати проєкту свідчать, що ефективність комунікацій між НТУ та міжнародними партнерами становить 0,5–1,0, що характеризує добрий результат освітнього інноваційного наукового проєкту після комунікаційного процесу. Отже, розроблена модель управління комунікаціями в освітніх інноваційних наукових проєктах допомагає визначати множини вхідних та вихідних параметрів, обмежень, управляючих та некерованих змінних в комунікаційних процесах і є підґрунтям для управління формальними та неформальними комунікаціями.

Біографії авторів

Олександр Мельниченко , Національний транспортний університет, Київ

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства

Ірина Лебідь , Національний транспортний університет, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Валентина Ткаченко , Національний транспортний університет, Київ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортного права та логістики

Наталія Лужанська , Національний транспортний університет, Київ

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Посилання

Реформа освіти та науки. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti.

Horizon 2020. Горизонт 2020. Національний портал. URL: https://h2020.com.ua/uk/

Власенко О. В., Лебідь В. В., Гогунський В. Д. Марковські моделі комунікаційних процесів в міжнародних проєктах. Управління розвитком складних систем. 2012. Вип. 12. С. 35–39.

Логінов О. В. Проектно-орієнтоване управління освітньою діяльністю ВНЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22. Одеса, 2016. 185 c.

Новиков А. М., Новиков Д. А. Образовательный проект : пособие для работников образования, участвующих в инновационной деятельности. Москва, 2004. 120 с.

Федечко А. И. Концептуальная портфельно-ориентированная модель образовательного проекта. Збірник наукових праць Управління проектами та розвиток виробництва. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. Вип. №3 (47). С. 136–146. URL: http://www.pmdp.org.ua/

Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. Київ : Академія, 2010. 312 с.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ : Видавничий центр «Київський університет», 1999. 308 с.

Gardner J. R., Rachlin R., Sweeny А. Handbook of Strategic Planning H.W.A. New York : John Wiley & Sons, 1986. 752 c.

Khairova N., Sharonova N. Use of Predicate Categories for Modelling of Operation of the Semantic Analyzer of the Linguistic Processor. Proceedinga of IEEE EAST-West Design & Test Symposium (EWDTS'09). Moscow, 18-21 sep., 2009. P. 204–207.

Ткаченко В. А., Мельниченко О. І., Лебідь І. Г. Системний аналіз управління комунікаціями в освітніх проєктахю. Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 28–34.

Ткаченко В. А. Моделі і методи управління комунікаціями в освітніх проєктах: дис. канд. техн. наук: 05.13.22. Національний транспортний університет, Київ. 2019. 198 с. URL: http://diser.ntu.edu.ua/Tkachenko _dis.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Мельниченко , О. ., Лебідь , І. ., Ткаченко , В. ., & Лужанська , Н. . (2021). КОМУНІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ НАУКОВИХ ПРОЄКТАХ. Управління розвитком складних систем, (47), 25–31. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.25-31

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ