АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ГНУЧКОГО ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДИНАМІЧНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.71-77

Ключові слова:

програмне забезпечення, традиційні методології (Waterfall), гнучкі методології (Agile), трикутник проєкт-менеджменту, беклог, власник продукту, мінімально життєздатний продукт (МЖП)

Анотація

Описано принципи реалізації, переваги та недоліки традиційної (Waterfall) та гнучкої (Agile) методології управління ІТ-проєктом. Здійснено акцент на застосуванні цих методологій на реальних проєктах, що реалізуються в динамічному оточенні. Проаналізовано роль окремих процесів у формуванні проєкту з використанням різних методологій управління. Реалізовано візуалізацію процесу розроблення програмного забезпечення з використанням традиційної та гнучкої методології, що допомогло акцентувати специфіку їх застосування у динамічному оточенні. У ході аналізу зроблено акцент на актуальності цих методологій в умовах динамічного середовища. Проведено детальний аналіз «Маніфесту гнучкої розробки програмного забезпечення» та його основних положень при плануванні та реалізації проєктів з розроблення програмного забезпечення. Зважаючи на особливості розробки програмного забезпечення у динамічному оточенні та отримані результати аналізу, обґрунтовано неспроможність традиційних методологій (Waterfall) забезпечувати належний рівень ефективності на різних етапах життєвого циклу. Натомість окреслено основні переваги застосування методології Agile у розробці програмного забезпечення та її адаптивність до постійних змін до вимог, чисельності команди тощо.

Біографії авторів

Юлія Кордунова , Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів

Ад’юнкт

Ольга Смотр , Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Ігор Кокотко , SoftServe, Львів

Web UI Software Engineer

Романна Малець , Львівський Національний університет імені Івана Франка, Львів

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри

Посилання

Agile-маніфест розробки програмного забезпечення.URL: https://agilemanifesto.org/iso/uk/manifesto.html.

A guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK guide SIXTH EDITION – USA: Project Management Institute, 2017.

Близнюкова І. О., Семко С. Г., Кійко С. Г. Огляд сучасних методологій управління командами ІТ-проєктів. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 43. С. 60 – 66. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.43.60-66.

Колянко О. В., Озимок Г. В., Використання жорсткої "Waterfall" та гнучкої "Agile" моделей управління проектами. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. Львів, 2017. Вип. 52. С. 177 – 182.

Вавіленкова А. І. Аналіз гнучких методологій розробки програмного забезпечення для реалізації у командних проєктах. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Харків, 2021. № 1(7). С. 39 – 46. https://doi.org/10.20998/2413-4295.2021.01.06.

Кім О. О., Козлова В. В. Перспективи застосування методології Agile менеджменту в управлінні ІТ-проектами. Соціальна економіка. Харків. 2019. № 58. С. 95 – 99. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2019-58-12

Кордунова Ю. С., Придатко О. В., Смотр О. О. Переваги використання Agile-методології під час розробки програмного забезпечення в умовах сучасного ринку. Інформаційна безпека та інформаційні технології : зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, студентів і курсантів. м. Львів 27 листопада 2020 р. Львів, 2020. С. 206 – 207.

Кордунова Ю. С., Смотр О. О. Сенс Agile-маніфесту для сучасного проєкт-менеджменту. Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: зб. наук. праць ХVI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2021. С. 247-248

Приймак В. Гнучкі моделі управління командною роботою інжинірингових проектів. Вісник Київського національного університету мені Тараса Шевченка. Економіка. Київ, 2019. №6 (207). С. 21-27. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/207-6/3.

Якубенко І. М. Agile-менеджмент, як дієве управління проектами для цілеспрямованих команд. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. №4(22). С. 167 – 172.

Муравецький С. А., Крамський С. О. Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гібридних ІТ-проектах. Вісник НТУ «ХПІ». Харків, 2016. №1(1173). С. 106 – 109. https://doi.org/10.20998/2413-3000.2016.1173.21.

Асєєва А. В., Кулаковська І. В. Аналіз проблем вибору технології для розробки програмного забезпечення. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк, 2019. № 37. С. 10 – 18.

Бушуєв С.Д., Бушуєва В. Б., Бойко О. О. Agile- трансформація підходів в управлінні будівельними проектами, фазах ініціалізації та проєктування. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. №41. С. 14 – 20. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2020.41.15-20.

Гидроец М. О., Гришанова Л. И. Методологии разработки программного продукта. Системный анализ и логистика. Санкт-Петербург, 2020. № 4 (26). С. 45 – 52. https://doi.org/10.31799/2007-5687-2020-4-45-53.

Barraood S. O., Mohd H., Baharom F. A Comparison Study of Software Testing Activities in Agile Methods. Knowledge Management International Conference (KMICe) Virtual Conference. Malaysia, 2021, pp. 130–137.

Семенов С. Г., Халифе Кассем, Захарченко М. М. Усовершенствованный способ масштабирования гибкой методологии разработки программного обеспечения. Вісник НТУ «ХПІ». Харків, 2017. Т. 1, № 1. С. 79 – 84. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.1.15.

Шапошнікова О. П., Кірвас В. В. Застосування методології Agile в практиці проектного навчання при підготовці ІТ спеціалістів. Системи обробки інформації. Харків. 2020. № 4(163). С. 94-100. https://doi.org/10.30748/soi.2020.163.10

Козир І. С. Фактори впровадження Agile-менеджменту в практику управління. I International Scientific and Practical Conference «Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora». Кембридж. 2021. Т. 1. С. 78-79. https://doi.org/10.36074/logos-19.03.2021.v1.26.

Придатко О. В., Солотвінський І. В., Кокотко І. Я., Івановський М. Я. Модель портфельного управління проектами розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності. Управління розвитком складних систем. Київ. 2018. № 36. С. 42–50.

Кордунова Ю. С., Смотр О. О. Визначення ефективності використання Agile методології в сучасних організаціях. Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Харків: НУЦЗУ, 2021. С. 166.

Islam G., Stoner T. A case study of agile software development for safety-Critical systems projects. Reliability Engineering & System Safety. Vol. 200. 2020. https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.106954

Stellman A., Greene J. Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban. 1st Edition, USA: O'Reilly Media, 2013. 420 c.

Stioca M., Ghlic-Micu B., Mircea M., Uscatu C. Analyzing Agile Development – from Waterfall Style to Scrumban. Informatica Economică. 2016. №4. С. 5–14. https://doi.org/10.12948/issn14531305/20.4.2016.01

Cole R., Scotcher E. Brilliant Agile Project Management: A Practical Guide to Using Agile, Scrum and Kanban. Edinburg: Pearson, 2015. 187 p.

Papadopoulos G. Moving from traditional to agile software development methodologies also on large, distributed projects. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. № 175. pp. 455 – 463. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1223

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Кордунова , Ю. ., Смотр , О. ., Кокотко , І. ., & Малець , Р. (2021). АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ГНУЧКОГО ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДИНАМІЧНИХ УМОВАХ. Управління розвитком складних систем, (47), 71–77. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.71-77

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ