ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА В БУДІВНИЦТВІ

Автор(и)

  • Олена Горда Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7380-0533

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.89-94

Ключові слова:

будівництво, клас, моделювання, завдання, об'єкт, інформаційний об’єкт, поле задач, модель, інформаційне середовище, джерело інформації, модель спеціального тексту, природні мови, нечіткий аналіз

Анотація

Побудова визначення класу інформаційного об’єкта в будівництві на основі автоматизованого інструментарію є окремим складним завданням. У роботі виконано узагальнення поняття завдання в термінах інформаційних середовищ будівництва. Визначено підхід до представлення таких понять, як проблематика будівництва, проблема будівництва, онтологія будівництва, ідея, концепція, класифікація проблем, завдань, напрямів, об'єктів, що входять до постановочної частини завдання з урахуванням специфіки задач, які розв'язуються в рамках розроблюваних інформаційних технологій в будівельній проблематиці. У роботі засобами і методами теорії інформації визначаються та досліджуються, власне, задачі будівництва, проєктування, моделювання, моніторингу та їх сукупності в рамках проблематики будівельної галузі. Актуальність поставленого завдання з теоретичної точки зору визначається розширенням онтології будівництва як науки, з прикладної точки зору визначається забезпеченням можливості точної формалізації нормативно-довідкової інформації та документації в будівництві. Основною відмінністю проведеного дослідження, результати якого наведено в роботі, є когнітивно-семантичний аналіз на основі теорії категорій, математичної логіки і універсальної алгебри, алгебри множин, алгебри кортежів і реляційної алгебри, а саме: побудова на відкритих мовах подання знань в будівництві відношень інформаційних джерел – задач – класів інформаційних об’єктів.

Біографія автора

Олена Горда , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій проєктування і прикладної математики

Посилання

Григоровський П. Є., Горда О. В., Чуканова Н. П. Інформаційні середовища в будівництві. Будівельне виробництво. 2019. № 68. С. 15−19.

Горда О. В. Застосування BIM технологій на будівельному майданчику в інформаційних технологіях управління проектом. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2019», 29-31листопада 2019. КНУБА. C. 424−425.

Горда О. В. Специфіка інформаційних середовищ в будівництві. VIІ міжнар. наук.-практ. конф. «Управління розвитком технологій». 2020. м. Київ, КНУБА. С. 55−56.

Горда О. Аналіз моделей в інформаційному просторі будівництва. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2020», 25-27 листопада 2020. Київ, КНУБА. C. 306−308.

Горда О.В. Топологія інформаційного простору в будівництві. Будівельне виробництво. № 70. 2020, С. 39−44.

Горда О.В. Поле задач об’єкту будівництва. Управління розвитком складних систем. № 44. 2020. С. 78−83.

Халмош П. Теория меры. Москва: Изд-во иностранной литературы, 1953. 282 с.

Окстоби Дж. Мера и категория. Москва: Мир, 1974. 158 с.

Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. Москва: Радио и связь, 1982. 432 c.

Основы теории нечетких множеств Л. К. Конышева, Д. М. Назаров. Санкт-Петербург, 2011, 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Горда , О. . (2021). ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА В БУДІВНИЦТВІ. Управління розвитком складних систем, (47), 89–94. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.89-94

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ