КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ СТІЙКОСТІ ТОНКОСТІННИХ СТЕРЖНІВ ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ З НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ ФОРМИ

Автор(и)

  • Ольга Лук’янченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1794-6030
  • Іван Охтень Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2670-8694

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.95-101

Ключові слова:

тонкостінний стержень відкритого профілю, початкові недосконалості, метод скінченних елементів, стійкість, критичне навантаження, форма втрати стійкості

Анотація

Представлена чисельна методика, яка базується на методі скінченних елементів (МСЕ) та обчислювальних процедурах програмного комплексу NASTRAN. Вона допомагає дослідити вплив геометричних недосконалостей форми тонкостінних стержнів відкритого профілю на критичні значення навантаження, форми втрати стійкості та напружено-деформований стан. Розроблено алгоритм комп’ютерного моделювання початкових недосконалостей форми тонкостінних стержнів, який реалізовано в програмному комплексі NASTRAN із застосуванням нейтрального файлу ПК NASTRAN та спеціально розробленої авторами програми, яка написана на мові FORTRAN і адаптована до цього програмного комплексу. Геометричні недосконалості стержнів можуть бути подані у вигляді їх форми втрати стійкості, або форми деформування від дії навантаження з можливістю варіювання максимального значення амплітуди недосконалостей. Для моделювання недосконалостей можуть бути використані обчислювальні процедури розв’язання задачі стійкості методом Ланцоша та геометрично нелінійної задачі статики методом Ньютона – Рафсона. Розроблена авторами програма дає змогу формувати нові вузлові координати скінченно-елементної моделі стержнів та візуалізувати геометричні недосконалості в заданому масштабі. У статті наведено покроковий опис побудови скінченно-елементних моделей тонкостінного стержня відкритого профілю з ідеальною поверхнею та з урахуванням недосконалості форми, яка подана у вигляді першої форми втрати стійкості стержня від дії поздовжнього навантаження, прикладеного з ексцентриситетом. За допомогою препроцесора FEMAP NASTRAN формується геометрія серединної поверхні ідеального стержня, задаються механічні характеристики матеріалу, граничні умови і навантаження. Серединна поверхня стержня подається у вигляді сукупності плоских чотирикутних скінченних елементів із шістьма степенями вільності у вузлі. Для отримання форми геометричної недосконалості стержня виконано лінійний розрахунок стійкості методом Ланцоша. Задавання максимальної амплітуди недосконалостей виконано з використанням розробленої авторами програми. За допомогою методу Ньютона – Рафсона розв’язана геометрично нелінійна задача статики стержня із заданою недосконалістю форми, визначено критичне значення поздовжнього навантаження та отримана відповідна форма втрати стійкості стержня. Представлена чисельна методика та розроблений алгоритм комп’ютерного моделювання недосконалостей форми дає змогу дослідити в нелінійній постановці стійкість тонкостінних стержнів відкритого профілю з урахуванням геометричних недосконалостей різної амплітуди у вигляді різних форм деформування стержня, в тому числі форми втрати стійкості, оцінити вплив недосконалостей на критичне значення навантаження, форму втрати стійкості та напружено-деформований стан. Наведений алгоритм і чисельна методика можуть бути застосовані для досліджень стійкості таких тонкостінних елементів конструкцій, як оболонки, пластини та інші.

Біографії авторів

Ольга Лук’янченко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Іван Охтень , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук

Посилання

Юрченко В. В., Перельмутер А. В. Несуча здатність стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів Київ: Каравела, 2020. 310 с.

Тимошенко С. П. Устойчивость стержней, пластин и оболочек. Москва: Наука, 1971. 807 с.

Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. Москва: Наука, 1967. 984 с.

Slivker V. I. Mechanics of structural elements. Theory and applications. Berlin-Heidelberg-New York-Hong Kong-London-Milan-Paris-Tokyo: Springer Verlag, 2007. 786 p.

Cheng Yu., Schafer B. W. Local buckling tests on cold-formed steel beams // Journal of Structural Engineering. 2003. Vol. 129. Issue 12. P. 1596 – 1606.

Ракша С. В. Зв'язна втрата стійкості і вагова оптимізація тонкостінних стержнів відкритого профілю: автореф. … до-ра техн. наук. Дніпропетровськ. 2003.

Доннелл Л. Г., Ван К. Влияние неправильностей в форме на устойчивость стержней и тонкостенных цилиндров при осевом сжатии. Механика. Сб. перев. и обз. иностр. период. лит-ры. 1951. № 408, С. 91 – 107.

Охтень І. О., Гоцуляк Є. О., Лук’янченко О. О. Дослідження стійкості тонкостінних елементів відкритого профілю з урахуванням початкових недосконалостей. Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. Вип. 82. Київ: КНУБА, 2008.

Охтень І. О., Гоцуляк Є. О., Лук’янченко О. О. Дослідження спільного впливу початкових недосконалостей і ексцентриситету на стійкість стержнів відкритого профілю. Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. зб. Вип. 82. Київ: КНУБА, 2009.

Рудаков К. Н. FEMAP 10.2.0. Геометрическое и конечно-элементное моделирование конструкцій. Київ: КПИ, 2011. 217 с.

Рычков С. П. Моделирование конструкций в среде Femap with Nastran. Москва: ДМК Пресс, 2013. 784 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Лук’янченко , О. ., & Охтень , І. . (2021). КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ СТІЙКОСТІ ТОНКОСТІННИХ СТЕРЖНІВ ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ З НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ ФОРМИ. Управління розвитком складних систем, (47), 95–101. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.95-101

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ