НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Олександр Кучеренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2014-9510
  • Галина Рижакова Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7875-9768
  • Христина Чуприна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5518-3607
  • Ганна Шпакова Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2124-0815
  • Наталія Кіщак Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0274-2222
  • Сергій Веремєєв Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4751-547X

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.109-118

Ключові слова:

цифровізація економіки, будівельні підприємства, трансформація операційних систем, методологія трансформації операційних систем в умовах цифровізації, адміністрування проєктом цифрових трансформацій, диверсифікація

Анотація

Інформаційні системи відіграють все більшу роль у досягненні стратегічних цілей організацій, оскільки вони не тільки забезпечують опрацювання інформації для відділів і кінцевих користувачів у внутрішньому середовищі, а й безпосередньо самі породжують вироби і послуги, засновані на інформації, та забезпечують конкурентну перевагу на ринку. У сучасних умовах господарювання питання вибору результативної конкурентної стратегії підприємства є особливо актуальними. Запропонований підхід до вибору конкурентної стратегії підприємства за критеріями «рівень продуктових / технологічних інновацій», «рівень попиту на ринку / в сегменті» забезпечує можливість вибору гібридних стратегій, які дають змогу поєднувати стратегічні рішення щодо мінімізації витрат та диференціації. Сформовані базові положення та побудована концептуальна модель процесів формування, вибору і реалізації конкурентної стратегії підприємства, які представлені у вигляді взаємозв’язку визначених субпроцесів, допомагають підвищити результативність досягнення стратегічних цілей підприємства шляхом посилення дієвості його стратегічного процесу. Різноманітність наявних стратегічних підходів і методик обумовлює поліваріантність формування стратегій підприємства в цілому та конкурентної стратегії зокрема. З огляду на значущість інформаційної інфраструктури управління організацією для її функціонування та розвитку запропоновано модель її побудови.

Біографії авторів

Олександр Кучеренко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Галина Рижакова , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту в будівництві

Христина Чуприна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Ганна Шпакова , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, доцент, професор кафедри будівельних технологій

Наталія Кіщак , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Сергій Веремєєв , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Гринько П. Л. Методологія управління інноваційним розвитком бізнесу в умовах цифрової економіки: дис. д-ра екон. наук. ХДУХТ, Харків, 2020.

Чуприна Х. М. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств. Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 169 – 174.

Mihaylenko V., Honcharenko T., Kh. Chupryna Modeling of Spatia Data on the Construction Site Basedon Multidimensional Information Objects International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August, 2019.

Stetsenko, S., Hryhorovskyi, P. Ye. & Ryzhakova, G. M. Multiple criteria models for proving investment and construction project efficiency. Organizational and technological model engineering in the construction industry: collective monograph – Lviv-Toruń Liha-Pres. SENSE.

Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciencesthis link is disabled, 2021, 16(7), 802–809.

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S. Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Researchthis link is disabled, 2020, 8(9), стр. 4967–4973.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.

Marchuk Tetyana. Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project 20.financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. – Vol. 14(4), pp. 12. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16.

Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. Херсон: В. Д. Гельветика, 2019. № 6.1. – 1(56). С. 239–246.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y., Savenko, V., Polosenko, O. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2021, 16(7), pp. 802–809/.

Tormosov, R., Chupryna, I., Ryzhakova, G., Prykhodko, D., Faizullin, A. Establishment of the rational economic and analytical basis for projects in different sectors for their integration into the targeted diversified program for sustainable energy development SIST 2021 - 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, 2021, 9465993.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Кучеренко , О. ., Рижакова , Г. ., Чуприна , Х. ., Шпакова , Г. ., Кіщак , Н. ., & Веремєєв , С. . (2021). НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНСТИТУЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Управління розвитком складних систем, (47), 109–118. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.109-118

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ