ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА: ЗМІНА ПАРАДИГМИ Й ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Дмитро Приходько Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4926-4790
  • Олександр Дикий Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0479-7745
  • Оксана Малихіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3683-570X
  • Наталія Валінкевич Поліський національний університет, Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8804-868X
  • Тетяна Іщенко Національне агентство з питань державної служби, Київ, Ukraine
  • Тетяна Савчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1315-0513

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.119-129

Ключові слова:

будівельне підприємство, девелопер, стратегічний менеджмент, підприємства, економіко-інституціональні моделі

Анотація

Сформульовано базові положення і побудовано концептуальну модель процесів формування, вибору, реалізації конкурентної стратегії підприємства, яка передбачає взаємозв’язок таких субпроцесів: уточнення загальних стратегічних цілей; діагностування зовнішнього середовища; діагностування внутрішнього середовища; встановлення цілей конкурентної стратегії; визначення критеріїв вибору оптимального варіанта конкурентної стратегії; визначення обмежень щодо вибору конкурентної стратегії; розроблення варіантів конкурентної стратегії та визначення можливих результатів їх реалізації; вибір оптимального варіанта конкурентної стратегії за визначеними критеріями; деталізація змісту та конфігурації вибраної конкурентної стратегії; взаємоузгодження функціональних стратегій з конкурентною; підготовка до реалізації вибраної конкурентної стратегії; її реалізація; оцінювання результатів впровадження конкурентної стратегії підприємства. Методологічне підґрунтя дослідження надає науково обґрунтоване  вирішення провідної методологічної проблеми в адмініструванні підприємства-девелопера в будівництві – продуктивно узгодити пріоритети стратегічного вартісно-іміджевого зростання підприємства-девелопера з вимогами реалізації адміністрування проєктами в автономному економічному, бюджетно-логістичному та адміністративному циклі під орудою компанії з управління активами. На ґрунті методології, яка запроваджена згідно з новими уявленнями щодо сутності стратегії девелопера в будівництві, розроблено та обґрунтовано − новий науково-прикладний інструментарій адміністрування операційною діяльністю підприємств-девелоперів у будівництві та її трансформаціями. Вона має бути адаптованою до змісту інвестиційного циклу  будівельних проєктів. Така система реалізується завдяки запропонованій економіко-математичній моделі «Буд-альтернатива» та програмним модулям її реалізації.

Біографії авторів

Дмитро Приходько , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Олександр Дикий , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві

Оксана Малихіна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Наталія Валінкевич , Поліський національний університет, Житомир

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємництва

Тетяна Іщенко , Національне агентство з питань державної служби, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, начальник тренінгово центру

Тетяна Савчук , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Yin R. K., Case Study Research: Design and Methods, 4th Ed, SAGE Publications Inc., 2008.

Wit B. De, Meyer R., Strategy Synthesis: Resolving Strategy Paradoxesto Create Competitive Advantage, 3rdEd., Hempshire: Cengage Learning, 2010.

Morgan M., Levitt R. E., Malek W. A., Executing Your Strategy: How to Break It Down and Get It Done, Harvard Business School Press, Cambridge, 2008.

Swanson M., Bowen P., Phillips A. W., Gallup D., Lynes D., Contingency Planning Guide for Federal Information Systems, Washington; NIST Special Publication 800-34 Rev. 1, 2010.

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020.

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S. Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Researchthis link is disabled, 2020, 8(9), с. 4967–4973.

Freeman R. (1984). Strategic management: a stakeholder approach, Ballinger, Boston, [za:] Key S. (1999), Toward a new theory of the firm: a critique of stakeholder theory, „Management Decisions”, vol. 37, no. 4.

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ.; под ред. Ю. Н. Каптуревского. Санкт-Петербург : Питер, 2000. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2001.

Tecce D. J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilites and Strategic Management w: G. Dosi, R Nelson, S. Winter (eds), The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, Oxford University Press, Oxford – New York 2000, 353 р.

Hoskisson R. E., Hitt M. A., Wan W. P., Theory and research in strategic management: swings of a pendulum, “Journal of Management” 1999, Vol. 25, Iss. 3, рр. 417–425.

Ronda-Pupo G. A., Guerras-Martin L. A., The structure and evolution of the strategic management field: a content analysis of 26 years of strategic management research, “International Journal of Management Reviews”, Vol. 10, No. 1, 2008, р. 1–23.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Penrose Е. The theory of growth of the firm. New York, 1959.

Wernerfelt В. А resource-based view of the firm // Strategic management journal. 1984. Vol.5. N 2. Р. 171–180.

Prahalad С. К., Наmel G. The core competence of the corporation // Harvard business review. 1990. Vol. 68. May-June. Р. 79–91.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.

Tormosov, R., Chupryna, I., Ryzhakova, G., Prykhodko, D., Faizullin, A. Establishment of the rational economic and analytical basis for projects in different sectors for their integration into the targeted diversified program for sustainable energy development SIST 2021 – 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, 2021, 9465993.

Marchuk Tetyana Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project 20.financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), pp. 12. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Приходько , Д. ., Дикий , О. ., Малихіна , О. ., Валінкевич , Н. ., Іщенко , Т. ., & Савчук , Т. . (2021). ЕКОНОМІКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА: ЗМІНА ПАРАДИГМИ Й ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ УПРАВЛІННЯ. Управління розвитком складних систем, (47), 119–129. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.119-129

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ