РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЯВУ ВПЛИВУ ЕКОІННОВАЦІЙ НА РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ БУДІВНИЦТВА

Автор(и)

  • Денис Чернишев Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1946-9242
  • Олег Приходько Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3092-6782
  • Роман Аксельрод Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7643-7194
  • Дмитро Рижаков Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2777-7480
  • Олександр Хоменко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6242-4736
  • Сергій Петруха Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8859-0724

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.138-150

Ключові слова:

інновація, екоінновація, будівельні підприємства, екологічні стандарти будівництва, організаційно-технологічна надійність

Анотація

На етапі розвитку будівельної галузі кратно підвищується синергетична основа складових процесів організації та управління будівництвом. Фактично жоден значний інвестиційно-будівельний проєкт не реалізується наразі без колабораційної складової на рівні управління, ресурсної та інформаційної взаємодії, процесів проєктування та будівництва, їх документаційного, нормативно-правового та технічного забезпечення. У цьому сенсі необхідне вибудовування системи формування інноваційних компетенцій у сфері системотехніки, організації та управління будівництвом. Загалом управління будівництвом удосконалюватиметься в напрямі організаційних схем формалізації бізнес-процесів та формування коректних договірних відносин, що стане вирішальним фактором інноваційного розвитку на рівні інвесторів і підрядних будівельних організацій. Багатовимірні системи проєктного управління, інтегровані із системами моделювання та управління життєвим циклом об'єктів нового рівня, дають змогу забезпечити необхідну якість об'єктного і процесного аналізу та управлінських рішень, включаючи розгорнуті системи управління собівартістю, термінами будівництва, інвестиційними та проєктними ризиками. Впровадження проєктного управління з урахуванням сучасних екологічних стандартів має сприяти реалізації потенціалу інноваційного розвитку будівельної галузі. Екоінновації формалізовано пов’язують тривалість, ресурсомісткість, організаційно-технологічні і функціональні характеристики реалізації будівельного проєкту з мультифакторною аналітичною основою забезпечення біосферосумісності будівництва як провідної (згідно з євровимогами) складової організаційно-технологічної надійності будівництва.

Біографії авторів

Денис Чернишев , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор, перший проректор

Олег Приходько , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Роман Аксельрод , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук

Дмитро Рижаков , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

Олександр Хоменко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації і управління будівництвом

Сергій Петруха , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві, докторант кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Вернадский В. И. Живое вещество. Москва : Наука, 1978. 358 с.

СommunicationfromtheCommissionEurope 2020. Brussels, 3.3.2010 COM (2010) 2020 final. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.

Поколенко В. О., Рижакова Г. М., Приходько Д. О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців. 2014. Вип. 19 (2). С. 108−114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2014_19(2)__20.

Трач Р. В., Рижакова Г. М., Крижановський В. І. Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів, як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 31. С. 173−178. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2017_31_26.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. 2017. Вип. 32. С. 159−165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2017_32_25.

Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciencesthis link is disabled, 2021, 16 (7), 802–809.

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina. OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020.

Рижакова Г. М., Предун К. М. Еколого-економічні імперативи біосферосумісності як інноваційний напрямок забезпечення енергетичної безпеки України. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 1. С. 31–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2020_1_6.

Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S. Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Researchthis link is disabled, 2020, 8(9), стр. 4967–4973.

Marchuk Tetyana. Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project 20.financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), pp. 12 DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise /. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2019_39_25

Ревунов О. М., Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Предун К. М., Приходько Д. О., Орленко І. М. Аналітичні інструменти діагностики систем менеджменту якості підприємств-стейкхолдерів будівельних проєктів. Управління розвитком складних систем. Київ. 2021. № 45. С. 161 – 169, dx.doi.org10.32347/2412- 9933.2021.45.161-169.

Ryzhakova, Galyna, Ivakhnenko, Iryna, Chupryna, Iurii (2021). Information-analytical support and organizational-structural regulation of operational activity of enterprises: economic evaluation and construction of management systems. Management of development of complex systems, 46, 91–99; dx.doi.org10.32347/2412-9933.2021.46.91-99.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16

Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. Херсон: ВД Гельветика, 2019. №6.1.-1(56). С. 239−246.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y., Savenko, V., Polosenko, O. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2021, 16(7), pp. 802–809.

Tormosov, R., Chupryna, I., Ryzhakova, G., Prykhodko, D., Faizullin, A. Establishment of the rational economic and analytical basis for projects in different sectors for their integration into the targeted diversified program for sustainable energy development SIST 2021 – 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, 2021, 9465993.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Чернишев , Д. ., Приходько , О. ., Аксельрод , Р. ., Рижаков , Д. ., Хоменко , О. ., & Петруха , С. . (2021). РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЯВУ ВПЛИВУ ЕКОІННОВАЦІЙ НА РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ БУДІВНИЦТВА. Управління розвитком складних систем, (47), 138–150. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.138-150

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ