ІННОВАЦІЙНО-ПРИКЛАДНА ОСНОВА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОВІДНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ

Автор(и)

  • Андрій Шпаков Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7498-4271
  • Руслан Жалдак Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6139-1506
  • Ілья Кушнір Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6117-9735
  • Ніна Петруха Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3805-2215
  • Георгій Ніколаєв Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4135-1467
  • Вікторія Роговченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0990-3313

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.151-161

Ключові слова:

підприємство-девелопер в будівництві (ПДБ), методологія адміністрування операційною діяльністю ПДБ, мультипроєктний господарський портфель підприємства-девелопера (ГППД), аналітичний контур моделювання економіко-управліських стратагем ПДБ

Анотація

Під впливом змін, що постійно відбуваються з початку XXI ст., які пов’язані передусім зі швидким темпом розвитку техніки і технології, цивілізаційним прогресом, концентрацією на інноваціях і поведінці підприємств, процесами глобалізації і більшою інтенсивністю конкуренції, яка часто набуває рис гіперконкуренції, призвели до появи нових підходів до стратегії. Серед них слід відмітити концепцію сталого розвитку, концепцію відносин та інноваційно-підприємницький підхід, які мають посісти своє місце в рамках конкурентної стратегії підприємства. Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми запровадження цілісної методології  та економіко-аналітичного інструментарію обґрунтування стратегії, формату та змісту операційної діяльності підприємства-девелопера в будівництві (ПДБ), яке в єдиному економічному та операційно-виробничому просторі здійснює адміністративну і регулятивну діяльність  щодо підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проєктів у складі єдиної  інвестиційної програми. Запропоноване рішення визначається інноваційною сутністю методології та формалізованого економіко-математичного інструментарію, що надає сучасне теоретико-методологічне забезпечення розробці стратегічних орієнтирів підприємства-девелопера в будівництві, визначенню раціонального вектора зростання кваліфікованих активів. Розроблена до потреб ПДБ методологія забезпечує рівновагу системи мультипроєктного бізнес-середовища ПДБ та через складений на її ґрунті науково-прикладний інструментарій в єдиному просторі формалізованого управління бізнес-процесами ПДБ забезпечує економіко-аналітичне обґрунтування процесам оцінки, формування та адміністрування портфеля проєктів − від аналізу проєктів до заходів щодо раціоналізації їх обсягу, руху та структури, що суттєво оновлює теоретико-методичну базу економіки і управління  будівельними підприємствами як наукової галузі.

Біографії авторів

Андрій Шпаков , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Руслан Жалдак , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Ілья Кушнір , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Ніна Петруха , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Георгій Ніколаєв , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Вікторія Роговченко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Carroll A. B., Buchholtz A. K. (2000). Businessandsociety: ethicsandstakeholdermanagement, South-WesternCollegePublishing, USA.

Ferrell O. C., Fraedrich J., Ferrell L. (2002). Business ethics: ethical decision making and cases, Houthton Mifflin Company, Boston-New York.

Freeman R. (1984). Strategic management: a stakeholder approach, Ballinger, Boston, [za:] Key S. (1999), Toward a new theory of the firm: a critique of stakeholder theory, “Management Decisions”, vol. 37, no. 4.

Stetsenko, S., Hryhorovskyi, P. Ye. & Ryzhakova, G. M. Multiple criteria models for proving investment and construction project efficiency. Organizational and technological model engineering in the construction industry: collective monograph – Lviv-Toruń Liha-Pres. SENSE.

Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciencesthis link is disabled, 2021, 16 (7), рр. 802–809.

Kulikov Petro, Ryzhakova Galyna, Honcharenko Tetyana, Ryzhakov Dmytro and Malykhina Oksana. OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020.

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

Chernyshev D., Ryzhakov D., Dikiy O., Khomenko O., Petrukha S. Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Researchthis link is disabled, 2020, 8(9), рр. 4967–4973.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.

Marchuk Tetyana Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project 20.financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. – Vol. 14(4), pp. 12 DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16

Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. Херсон: В. Д Гельветика, 2019. № 6.1. 1 (56). С. 239−246.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Mihaylenko V., Honcharenko T., Chupryna K., Liazschenko T. Integrated Processing of Spatial Information based on Multidimensional Data Models for General Planning Tasks International Journal of Computing, 2021, 20(1), pр. 55–62.

Mihaylenko V., Honcharenko T., Chupryna Kh. Modeling of Spatia Data on the Construction Site Basedon Multidimensional Information Objects International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August, 2019.

Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y., Savenko, V., Polosenko, O. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN. Journal of Engineering and Applied Sciences, 2021, 16 (7), pp. 802–809.

Tormosov, R., Chupryna, I., Ryzhakova, G., Prykhodko, D., Faizullin, A. Establishment of the rational economic and analytical basis for projects in different sectors for their integration into the targeted diversified program for sustainable energy development SIST 2021 – 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, 2021, 9465993.

Сhupryna Khrystyna, C., Derkach, A., Slipenchuk, A., Mukhatayev, A. Formalization of the System of Indicators of Economic Stability of the Construction Enterprise in the Conditions of Digitization of Economy SIST 2021 – 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, 2021, 9465966.

Miles R. E. Fit, failure and the hall of fame: How companies succeed or fail / R. E. Miles, С. С. Snow. New York, 1994.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-27

Як цитувати

Шпаков , А. ., Жалдак , Р. ., Кушнір , І. ., Петруха , Н. ., Ніколаєв , Г., & Роговченко , В. . (2021). ІННОВАЦІЙНО-ПРИКЛАДНА ОСНОВА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОВІДНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЄКТУ. Управління розвитком складних систем, (47), 151–161. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.47.151-161

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ