КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.24-31

Ключові слова:

екологістична система, проєкт екологістичної системи, класифікація проєктів екологістичних систем

Анотація

Останнім часом все частіше спостерігаються трансформаційні зміни в ставленні суспільства до визначення успішності здійснення економічної діяльності, які вимагають врахування екологічних і соціальних аспектів. Суто економічні системи розглядаються як еколого-орієнтовані, що враховують екодеструктивний вплив на довкілля. Зокрема, логістичні системи перетворюються на екологістичні. Підвищення результативності створення, функціонування і розвитку екологістичних систем потребує застосування сучасних підходів до управління складними еколого-економічними системами, зокрема проєктного підходу, який базується на використанні інструментарію методології управління проєктами. Зміни, що відбулися в екологістиці не могли не позначитись на властивостях проєктів у цій галузі, що має бути відображено у класифікації проєктів екологістичних систем. Як базову класифікаційну характеристику пропонується застосовувати причину реалізації або призначення проєкту, а саме: створення, розвиток чи функціонування екологістичної системи. Проєкти створення  класифіковані за ознакою – продукт, що утворюється в результаті проєкту. Проєкти розвитку поділяються на: проєкти розвитку системи управління екологістичною системою, проєкти розвитку самої екологістичної системи та проєкти розвитку екологістичного продукту, для яких передбачена більш детальна декомпозиція залежно від типу та об’єкта розвитку. Крім того, виділено в окрему категорію проєкти функціонування екологістичної системи як такі, що мають всі ознаки проєктів. Проведена класифікація проєктів екологістичних систем дає змогу визначити широкий спектр проєктів та в подальшому дослідити специфічні особливості розроблення та виконання кожної категорії визначених проєктів.

Біографія автора

Тетяна Ковтун , Одеський національний морський університет, Одеса

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри управління логістичними системами та проєктами

Посилання

Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами : учебн. пособие. Москва : ОМЕГА-Л, 2004. 405 с.

Бушуев С. Д., Бушуева Н. С. Модели и методы стратегического развития организаций от «видения» к реальности. Управління проектами та розвиток виробництва. 2005. № 4. С. 5–13.

Стандарт GPM® Global P5TM. URL: http://greenprojectmanagement.org/

Ковтун Т. А. Життєвий цикл та продукти проекту екологістичної системи. Управління розвитком складних систем. 2020. № 4 (44). С. 27–33.

Rudenko S., Gogunskii V., Kovtun T., Smrkovska V. Determining the influence of transformation changes in the life cycle on the assessment of effectiveness of an ecologistic system project. Eastern-European Journal of Interiorise Technologies. 2021. NO 1/3(109). Р. 6–14.

Большая Советская Энциклопедия. Москва : Советская энциклопедия, Т. 21. 1975. 409 с.

Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. Москва : 1991, С. 365–367.

Ковтун Т. А., Дмитриева Л. В. Реинжиниринг бизнес-процессов с позиций методологии управления проектами. Управління розвитком складних систем. Зб. наук. пр. Вип. 30. Київ : КНУБА, 2017. С. 44–49.

Ковтун Т. А., Болдирєва Т. В., Петрова О. С. Системное представление программы реструктуризации транспортного предприятия. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков : Технолог. центр, 2011. № 1/6 (49). С. 29–31.

Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента / пер. с англ. Ю. Каптуровский, Ю.Писаренок / под ред. Ю. А.Каптуровского. СПб. : Питер, 1999. 816 с.

Chung L., Leite P., and Cesar J. On Non-Functional Requirements in Software Engineering in Conceptual Modeling : Foundations and Applications. Springer-Verlag, 2009. 379 р.

Мазур И. И., Шапиро В. Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний : справочное пособие. Москва : Высшая школа, 2000. 587 с.

Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Доннелли Д. Х. Организации : поведение, структура, процессы / пер. с англ., 8-е изд. Москва : ИНФРА-М, 2000. 662 с.

Скоробогатов М. М., Куцерубова О. І. Диверсифікація як один із шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 3 (25), С.18–21.

Зорій О. М., Коваленко Т. В. Особливості застосування аутсорсингу. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. Т. 14. № 3. С. 18–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Як цитувати

Ковтун , Т. . (2021). КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Управління розвитком складних систем, (48), 24–31. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.24-31

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ