ВИКОРИСТАННЯ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ

Автор(и)

  • Віктор Морозов Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7946-0832
  • Анна Коломієць Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4252-5975

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.32-38

Ключові слова:

інноваційні проєкти та програми, ціннісний підхід, стейкхолдери, управління проєктами

Анотація

Розглянуто використання бази знань з управління інноваційними проєктами та програмами, що ґрунтується на ціннісному підході задля стимулювання інноваційної діяльності в Україні. Було встановлено, що на сьогодні наявні і достатньо апробовані спеціальні методології управління інноваційними програмами на основі проєктного підходу, проте зазначені схеми інноваційної діяльності щодо управління не розглядають фінансування інновацій. Вивчено та досліджено основні вектори проведення інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, причини провалу з виведення нових продуктів на ринок. Визначено типи інновацій, за якими здійснюється інноваційна діяльність на ІТ-підприємствах. Виявлено щодо інноваційної діяльності майже повну відсутність застосування проєктного підходу. При цьому підкреслюється, що традиційні методології управління проєктами на основі систем цінностей не повною мірою дають змогу ефективно проводити управління інноваційними проєктами внаслідок їх значної складності і ризикованості. Це зумовлює необхідність розвитку нових підходів, які б враховували особливості складних інноваційних ІТ-проєктів та програм розвитку, їх елементів, характеристик та параметрів зв’язків. Досліджено питання розроблення та використання нових моделей до управління інноваційними проєктами на базі ціннісного підходу. Для цього пропонується застосовувати модель наукової співпраці на базі комерційної концесії (франчайзингу), що ґрунтується на максимізації цінностей для усіх стейкхолдерів проєкту і програми при застосуванні комплексного системного підходу до визначення стану діяльності в інноваційному проєкті. Запропонована концептуальна модель взаємодії із зовнішнім оточенням при реалізації інноваційних проєктів. На базі цієї моделі та схеми інноваційного об’єднання запропонована математична модель визначення цінностей для стейкхолдерів зазначеної проєктної діяльності.

Біографії авторів

Віктор Морозов , Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ

Кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління

Анна Коломієць , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Кандидат економічних наук, доцент кафедри технологій управління

Посилання

Яковлев А. І. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення. Наука та наукознавство. 2018. № 2 (100). С. 29−44.

Малицкий Б. А. Наука, технологии, инновации и национальная безопасность: теоретические и прикладные вопросы. Макаров: КЖТ София, 2014. 58 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). 7th edition. Delaware, Pennsylvania, Newton Square 19073-3299, USA: Project Management Institute Inc., 2021. 370 p.

Бушуєв С. Д., Харитонов Д.А. Ціннісний підхід в управлінні розвитком складних систем. Управління розвитком складних систем. 2010. № 1. С. 10 –15.

Лебідь І. Г., Ткаченко В. А., Хрутьба Ю. С. Діагностика стейкхолдерів інноваційних освітніх проєктів. Управління розвитком складних систем. 2020. № 43. С. 47 – 53, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.43.47-53.

Цеслів О. В. Промислові кластери, як засіб прискорення темпів впровадження інноваційних технологій. Вісник КНУТД. Серія: Економіка та управління підприємствами. Київ: КНУТД. 2015. №2 (85). С.132–138.

Крейдич І. М., Бояринова К. О., Ляшенко О. О. Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства. Інноваційна економіка. 2013. № 11. С. 47–50.

Череп А. В., Васильєва С. І. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2010. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=134 (дата звернення 10.10.2021).

Бушуєв С. Д., Криворучко О. В., Цюцюра М. І. Застосування моделі «Нова башта P2M» в управлінні проектами розвитку освіти. Управління розвитком складних систем. 2014. № 17. С. 5 –11.

Ярошенко Ф. А., Бушуєв С. Д., Танака Х. Управління інноваційними проектами та програмами на основі системи знань Р2М: Монографія. Київ: Саммит-Книга, 2012. 272 с.

Ципес Г. Л. Управление инновационными проектами. URL: https://www.coursera.org/learn/innovacionnye-proekty (дата звернення 10.09.2021).

Kolesnikova K., Olekh T. & other. Development of the Markovian model for the life cycle of a project’s benefits. Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies. 2018. 5/ 4(95), pp. 30-39. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.145252.

Morozov V., Kolomiiets A. Investigation of optimization models in decisions making on integration of innovative projects. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2021, 1246 AISC, pp. 51–64. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54215-3_4.

Morozov, V., Kolomiiets A., Mezentseva, O. Development of a model for evaluating the effectiveness of innovative startups based on information cycles and using neural networks. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol. 23, No. 1, July 2021, pp. 396-404. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v23.i1.pp396-404.

Biloshchytskyi А., Kuchansky, Andrashko Yu., Biloshchytska S. A method for the identification of scientists' research areas based on a cluster analysis of scientific publications. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017 № 5/2 (89), pp. 4-10. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.112323

Timinsky O., Voitenko O., Achkasov I. Competence-based knowledge management in project oriented organisations in bi-adaptive context. Proceedings of the IEEE 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (17-20 September, Lviv). Lviv, 2019, pp. 111-115. https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2019.8929806.

Nonaka І., Takeuchi H. The Knowledge-creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, 2011. 304 p.

Turner R. Guide to project-based management, tran. from English, Moskow: Grebennikov Publishing House, 2007. 552 p.

Milosevic D. Z. A set of tools for project management, Trans. from English Mamontova E. V. Moscow: IT Co.; DMK Press, 2006. 729 p.

DeMarco T., Lister T. Waltzing with bears. Risk management in software development projects. Moscow: Izd. "Company p.m.Office", 2005. 196 p.

Sarah G. C. The Silent Killer of New Products: Lazy Pricing. Harvard Business Review. September 9, 2014. URL: https://hbr.org/2014/09/the-silentkiller-of-new-products-lazy-pricing/ (дата звернення 10.10.2021).

Cooper R. Winning at new products: creative value through innovation. Basic Books, 2017. 448 p.

Morozov V., Tsesliv O., Kolomiiets A., Kolomiiets S. Construction of a mathematical model for analyzing the effectiveness of IT startups. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2851, pp. 283–292.

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and interpreting Innovation Data, 3th edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg, OECD/Eurostat, 2005. 164 p.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. Київ: ТОВ «Август трейд», 2020. 100 с.

A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation (International Edition), 2017. 427 р

Chesbrough H.W. Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston, Massachusetts: Harvard business school press, 2003. 245 p.

Беленец П. С., Ембулаев В. Н., Латкин А. П. Использование франчайзинга в предпринимательской деятельности как основа повышения эффективности продаж товаров и услуг; ред. Латкина А. П. Владивосток: ВГУЭС, 2016. 168 с.

Цеслів О.В., Коломієць А.С. Оцінювання інвестиційних ризиків стартап проектів методом нечіткого моделювання. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 2020. №1. С.113-118.

Morozov V., Mezentseva O., Proskurin M. Trainable neural networks modelling for a forecasting of start-up product development. Proc. of the 2020 IEEE 3rd International Conference on Data Stream Mining and Processing, DSMP 2020. pp. 55-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Як цитувати

Морозов , В. ., & Коломієць , А. . (2021). ВИКОРИСТАННЯ ЦІННІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ . Управління розвитком складних систем, (48), 32–38. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.32-38

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ