ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПРОЄКТУ

Автор(и)

  • Роман Аксельрод Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7643-7194
  • Роман Трач Варшавський університет природничих наук, Польща, Варшава, Україна https://orcid.org/0000-0001-6654-9870
  • Денис Чернишев Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1946-9242
  • Дмитро Рижаков Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2777-7480
  • Сергій Петруха Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8859-0724
  • Олександр Хоменко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6242-4736

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.102-113

Ключові слова:

будівельне підприємство, трансформація операційних систем, методологія цифровізації, адміністрування проєктом цифрових трансформацій операційної системи будівельного підприємства

Анотація

Досліджено цільові засади концепцій інформаційного моделювання в будівництві (BIM) як інноваційного напряму оновлення операційних систем будівельних підприємств в умовах нестабільного економічного бізнес-середовища. Використовуючи світовий досвід, визначено та обґрунтовано передумови й необхідність упровадження концепції цифрової трансформації будівельних організацій. Виявлено і охарактеризовано основні перешкоди цифрової трансформації будівельних організацій: трансформаційні, інноваційні та управлінські. Сформовано основні етапи формування успішної цифрової стратегії будівельної організації. Для вироблення єдиного бачення цифрової трансформації організації запропоновано докорінну перебудову процесів з метою отримання максимальних вигод від цифровізації діяльності, навчання персоналу і набір нових співробітників з урахуванням вимог до їхньої цифрової грамотності. Проаналізовано та систематизовано складнощі та вигоди, які можуть виникати при запровадженні інформаційного моделювання. Сформульовано конкурентні переваги, які отримують учасники інвестиційно-будівельного процесу від застосування BIM. Технології інформаційного моделювання в будівництві можуть стати важливим інструментом для аналізу великих обсягів даних, генерації інформації і знань, оскільки після завершення кожного з етапів реалізації будівельного проєкту залишаються великі набори даних. Накопичені дані можуть бути корпоративним активом, набуття й використання якого допомагає складати кращі прогнози та приймати правильні управлінські рішення. Крім того, знання, які виникли в проєкті та пройшли випробування практикою, можна вважати більш надійними порівняно з даними експериментів або моделювання, оскільки вони містять більше основоположних знань щодо реальності.

Біографії авторів

Роман Аксельрод , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук

Роман Трач , Варшавський університет природничих наук, Польща, Варшава

Доктор технічних наук, доцент

Денис Чернишев , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор, перший проректор

Дмитро Рижаков , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки будівництва

Сергій Петруха , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту в будівництві

Олександр Хоменко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації і управління будівництвом

Посилання

Bryde D., Broquetas M., Volm J. M. The project benefits of Building Information Modelling (BIM). International Journal of Project Management 2013; 31:971–80.

Ganah A., John G. A. Integrating Building Information modeling and health and safety for onsite construction. Saf Health Work 2015; 6: 39–45.

Wetzel E. M., Thabet W. Y. The use of a BIM-based framework to support safe facility management processes. Automation in Construction 2015; 60:12–24.

Khaddaj M, Srour I. Using BIM to retrofit existing buildings. Procedia Engineering 2016; 145:1526–33.

Trach R., Lendo-Siwicka M. Zastosowanie sieciowej struktury organizacyjnej w zintegrowanej realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (2018), 27 (1), 84–92.

Trach R., Bushuyev S. Analysis communication network of construction project participants. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences (2020), 29 (3), 388–396.

Tormosov, R., Chupryna, I., Ryzhakova, G., Prykhodko, D., Faizullin, A. Establishment of the rational economic and analytical basis for projects in different sectors for their integration into the targeted diversified program for sustainable energy development SIST 2021 - 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, 2021, 9465993

Сhupryna Khrystyna, C., Derkach, A., ...Slipenchuk, A., Mukhatayev, A. Formalization of the System of Indicators of Economic Stability of the Construction Enterprise in the Conditions of Digitization of Economy SIST 2021 – 2021 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, 2021, 9465966.

Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciencesthis link is disabled, 2021, 16(7), стр. 802–809.

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina. OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020.

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проєктів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.

Marchuk Tetyana. Identification of the basic elements of the innovation analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), pp. 12 DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise /. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16

Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. Херсон: В. Д. Гельветика, 2019. № 6.1. 1(56). С. 239–246.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, K., Liazschenko, T. Integrated Processing of Spatial Information based on Multidimensional Data Models for General Planning Tasks International Journal of Computing, 2021, 20 (1), pр. 55–62.

Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Y., Biloshchytska, S., Danchenko, O. (2019). Development of Infocommunication System for Scientific Activity Administration of Educational Environment's Subjects. 2018 International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, PIC S and T 2018 – Proceedings, 8632036. С. 369–372.

Biloshchytskyi, A., Myronov, O., Reznik, R., (...), Paliy, S., Biloshchytska, S. (2017). A method to evaluate the scientific activity quality of Heis Based on a scientometric subjects presentation model. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (2-90). С. 16–22.

Bushuyev, S., Verenych, O. (2018). Organizational maturity and project: Program and portfolio success (Book Chapter). Developing Organizational Maturity for Effective Project Management. С. 104–127.

Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Y., (...), Shabala, Y., Lyashchenko, T. (2017). A method for the identification of scientists' research areas based on a cluster analysis of scientific publications. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (2-89). С. 4–11.

Bushuyev, S. D., Bushuyev, D. A., Rogozina, V. B., Mikhieieva, O. V. (2015). Convergence of knowledge in project management. Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015, 2,7341355, с. 496–500.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Як цитувати

Аксельрод , Р. ., Трач , Р. ., Чернишев , Д. ., Рижаков , Д. ., Петруха , С. ., & Хоменко , О. . (2021). ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПРОЄКТУ. Управління розвитком складних систем, (48), 102–113. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.102-113

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ