ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА

Автор(и)

  • Дмитро Приходько Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4926-4790
  • Руслан Жалдак Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6139-1506
  • Олександр Дикий Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0479-7745
  • Наталія Валінкевич Поліський національний університет, Житомир, Україна https://orcid.org/0000-0001-8804-868X
  • Оксана Малихіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3683-570X
  • Тетяна Іщенко Національне агентство з питань державної служби, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.114-124

Ключові слова:

бізнес-процес, процесний підхід до управління, стратегічне планування, бізнес-цільовий підхід, мова процесного моделювання, регламент управління підприємством

Анотація

Стаття присвячена розробці методичних засад формування процесно-орієнтованої системи управління будівельним підприємством-девелопером на основі бізнес-цільового підходу, що передбачає трансформацію комплексу бізнес-цілей підприємства в топологію його центрів управлінської та виконавчої відповідальності у вигляді моделей та регламенту процесного менеджменту, що дає змогу спрямувати діяльність цих центрів на забезпечення результативності підпорядкованих їм процесів і створення цінності для стейкхолдерів будівельного підприємства. Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів довів, що на сьогодні немає сталої понятійної бази процесного підходу до управління. Наприклад, про це свідчить наявна множина визначень стрижневих понять «процес» і «бізнес-процес», які вважаються синонімами й інтерпретуються горизонтальною моделлю «вхід – дія – вихід», що не відображає сутність управління як нерозривного єднання чотирьох функцій PDCA. У межах циклу PDCA (відомого як Цикл Демінга, Ци́кл Шу́харта – Де́мінга) – плануй (Plan), роби (Do), перевіряй (Check), впливай (Act), «Бізнес – процес» розглядається як взаємозв’язана ієрархічна пара, яка складається з процесу (об’єкт управління) та процесу управління керівника (суб’єкта управління), що уможливлює побудову процесно-орієнтованого управління підприємством відносно двох взаємозв'язаних проєкцій: «множина бізнес-процесів» – «організаційна структура підприємства». Запропонований у роботі інструментарій виокремлення, структуризації і описання бізнес-процесів на відміну від мов IDEF і ARIS передбачає необхідність і можливість створення структурованої по вертикалі і горизонталі моделі процесного менеджменту – системи взаємозв’язаних управлінських і технологічних бізнес-процесів, перевагою якої є формування і відображення управлінського ланцюжка створення інформаційної цінності менеджменту підприємства та її універсальність з позицій інструментального забезпечення побудови процесно-орієнтованих систем управління підприємствами.

Біографії авторів

Дмитро Приходько , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Руслан Жалдак , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Олександр Дикий , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві

Наталія Валінкевич , Поліський національний університет, Житомир

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємництва

Оксана Малихіна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Тетяна Іщенко , Національне агентство з питань державної служби, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, начальник тренінгово центру

Посилання

Поколенко В. О., Рижакова Г. М., Приходько Д. О. Запровадження інструментарію вибору альтернатив реалізації будівельних проектів за функціонально-технічною надійністю організацій-виконавців. Управління розвитком складних систем. Київ, 2014. № 19(2). С. 108 – 114.

Рижакова Г. М. Сучасні особливості та перспективи розвитку інфраструктури ринку інвестицій. Будівельне виробництво. Київ, 2015. № 58. С. 96 – 101.

Трач Р. В., Рижакова Г. М., Крижановський В. І. Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів, як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 31. С. 173 – 178.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Рижаков Д. А., Локтіонова Я. Ф., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процессами як складова модернізації економіки України. Управління розвитком складних систем. Київ, 2018. № 36. С. 113–119.

Рижакова Г. М., Орленко І. М., Малихіна О. М. Методологічна регламентація та аналітико-інформаційне забезпечення менеджменту організацій в сучасній системі будівельного девелопменту. Формування ринкових відносин в Україні. Київ, 2021. № 7–8. С. 59 – 65.

Azhar N. “Integrated Construction Project Delivery System in the U. S. Public Sector: An Information Modeling Framework”, FIU Electronic Theses and Dissertations. 1567, 2014. B. C. Paulson. “Designing to Reduce Construction Costs” Journal of the Construction Division, 102(C04), 588, 1976.

The American Institute of Architects, Integrated Project Delivery: А Guide, The American Institute of Architects, AIA California Council, 2007.

Paulson B. C. “Designing to Reduce Construction Costs” Journal of the Construction Division, 102 (C04), 588, 1976.

Трач Р. В. Дослідження сучасних методів реалізації будівельних проєктів. Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. Рівне: НУВГП, 2017. Вип. 4. (80). С. 159 – 167.

The American Institute of Architects.” Integrated Project Delivery: A Guide”, 2007. URL: https://info.aia.org/SiteObjects/files/IPD_Guide_2007.pdf.

Wilhelm J. “Target Innovation at Work: Collaboration Makes Construction”.

MacLeamy P. “Integrated Project Delivery: McLeamy Curve”, 2011. URL: http://www.msa-ipd.com/MacleamyCurve.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Як цитувати

Приходько , Д. ., Жалдак , Р. ., Дикий , О. ., Валінкевич , Н. ., Малихіна , О. ., & Іщенко , Т. . (2021). ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТА. Управління розвитком складних систем, (48), 114–124. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.114-124

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ