МЕТОДОЛОГІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА АНАЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ

Автор(и)

  • Юрій Чуприна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4934-2058
  • Ганна Петренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6114-1910
  • Ігор Гриненко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0013-2244
  • Марина Ніколаєва Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0883-7836
  • Вадим Поколенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-1750-5964
  • Тетяна Савчук Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1315-0513

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.125-134

Ключові слова:

процесно-орієнтований менеджмент, бюджетування, бюджет будівельного інвестиційного проєкту, девелоперський будівельний проєкт, операційні технології бюджетування у будівництві

Анотація

Стаття присвячена формуванню теоретико-методичних положень і прикладних засад процесно-орієнтованого девелопменту будівельних підприємств, спрямованих на удосконалення процедурного та інструментального підґрунтя прийняття економіко-управлінських рішень в умовах динамічного бізнес-середовища реалізації інвестиційно-будівельних проєктів. Будівельна галузь має значно вищий ступінь фрагментації характеристик процесів порівняно з іншими типами діяльності, що визначаються надзвичайно високим рівнем динамічності господарського середовища, де підприємства постійно стикаються з необхідністю адаптації до ринкових перетворень, невід’ємною складовою якої виступають організаційні та структурні зміни (перетворення структури, режимів функціонування, зв'язків та відносин між складовими економіко-виробничої системи підприємства як об’єкта управління). Впровадження процесного підходу дає змогу системно поєднати між собою функціональні напрями діяльності, побудувати прозорі та зрозумілі для працівників підприємства схеми реалізації управлінських завдань, оцінити та оптимізувати ресурси. Набув подальшого розвитку методико-прикладний бізнес-інструментарій формування бюджету будівельного девелоперського проєкту, що передбачає поетапне і мультикритеріальне формування бюджетів підприємств-виконавців та сукупного бюджету девелоперського будівельного проєкту на новій розрахунково-аналітичній базі.

Біографії авторів

Юрій Чуприна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Ганна Петренко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Ігор Гриненко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Марина Ніколаєва , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Вадим Поколенко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві

Тетяна Савчук , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Performance Budgeting in OECD Countries. OECD. 2018, Електронний peсурс. URL: www.bmf.gv.at/Budget/./ OECD Studie Performance Budgeting.pdf.

A Case Study on Activity-Based Budgeting. Journal of Cost Management. Winter 2017. Vol. 10. № 4. p. 7. Електронний ресурс. URL: http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/ guide / 011.asp.

Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020

Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Бусарєв В. В. Розробка науково-прикладного інструментарію імплементації модернізованих концепцій бюджетування підприємств. Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. Вип. 22/3. Переяслав-Хм., 2013. С. 175 – 179.

Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

Hansen Stephen C., Otley David, Van der Stede Wim A. Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research Perspective. Journal of Management Accounting Research, Vol. 15, 2019.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.

Marchuk Tetyana Identification of the basic elements of the innovation-analyticalplatform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14(4), pp. 12 – 20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I., Derkach A., Huliaiev D. Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82.

Burrows G., Syme B. Zero-base budgeting: origins and pioneers. Abacus, Vol. 36, Issue 2, June 2020.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16.

Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. Херсон: В. Д. Гельветика, 2019. №6.1. 1(56). С. 239–246.

Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6

Malykhina О. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. 2019. Vol 2. No. 29. рр. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 2021. No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Як цитувати

Чуприна , Ю. ., Петренко , Г. ., Гриненко , І. ., Ніколаєва , М. ., Поколенко , В. ., & Савчук , Т. . (2021). МЕТОДОЛОГІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА АНАЛІТИКО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ БУДІВЕЛЬНОГО ДЕВЕЛОПМЕНТУ. Управління розвитком складних систем, (48), 125–134. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.125-134

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ