ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • Олена Криворучко Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7661-9227
  • Юлія Костюк Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5423-0985
  • Микола Цюцюра Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4713-7568

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.177-183

Ключові слова:

ідентифікація, інформаційно-інтелектуальна система, математична модель, показники якості, об’єкт управління, модель об’єкта

Анотація

Технологічні процеси харчової промисловості характеризуються невизначеністю та складністю процесу, які залежать від багатьох факторів, починаючи від самого складу сировини і закінчуючи фізико-хімічними властивостями продукції на всіх етапах її виробництва. Все це збільшує можливості коливань параметрів самого процесу і якості кінцевого продукту. Ефективність функціонування промислових об’єктів тісно пов’язана з дотриманням технологічних алгоритмів і функціональних параметрів цих об’єктів. Надто важливою процедурою у процесі їх експлуатації є контроль їхніх технологічних параметрів і діагностування стану вузлів, що досягається впровадженням відповідних систем контролю та діагностування. Задля вирішення завдань візуального відображення впливу вхідних параметрів на показники якості продукції проведено теоретичні дослідження щодо ідентифікації нестаціонарних динамічних технологічних процесів. Важливим етапом дослідження реальних об’єктів є визначення параметрів і структури математичної моделі, що забезпечують найкращий збіг вихідних координат моделі й об’єкта при однакових вхідних впливах. Вибір математичної моделі залежить від низки умов, найважливішими з яких є: мета, якій модель має служити; необхідна точність опису реального процесу; критерій адекватності моделі й об'єкта; ступінь вивченості технологічного процесу. Перехід від етапу побудови моделі до її застосування проводиться шляхом перевірки її на адекватність. При цьому умовою адекватності моделі є можливість застосування отриманої моделі для розв’язання тієї задачі, задля якої вона будується. Останнім часом для моделювання динамічних систем і процесів широко використовують методи аналізу інтервальних даних, які дають можливість отримати гарантовані оцінки прогностичних властивостей динамічних систем за результатами незначної кількості спостережень за вихідною змінною.

Біографії авторів

Олена Криворучко , Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Юлія Костюк , Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

Здобувач РhD, асистент кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Микола Цюцюра , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій

Посилання

Іванюк В. А., Федорчук В. А. Адаптивний метод ідентифікації моделей нелінійних динамічних систем інтегральними рядами Вольтерри. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання. 2019. Том 41. № 3. С. 33–42.

Жигайло О. М. Статистична ідентифікація моделей динаміки та ії застосування у задачах адаптивного управління: автореф. дис.. канд. техн. наук, 05.13.07. Одес. держ. політехн. ун-т, Одеса, 2001.

Мокін Б. І., Мокін О. Б. Метод ідентифікації нелінійних динамічних об’єктів з екстремальними статичними характеристиками. Наукові Праці ВНТУ. 2009. Вип. 2. С. 1–8.

Коваль А. В. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів. Житомир, Україна: ЖДТУ. 2018.

Pavlenko V. D. Interpolation Method of Nonlinear Dynamical Systems Identification Based on Volterra Model in Frequency Domain in Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2013), Berlin, Germany, 2013. рр. 173–178.

Марасанов В. В., Димова Г. О. Евристичні підходи до аналізу динамічних об’єктів по вихідним сигналам. Проблеми інформаційних технологій, 2017. №1 (022). С. 134–141.

Крих Г. Б., Матіко Г. Ф., Кріль Б. А. Моделювання системи керування з регулятором на підставі внутрішньої моделі. Scientific Bulletin of UNFU. 2019. Том 29. Вип. 9. С. 161–168.

Хобін В. А., Жигайло О. М., Степанов М.Т. Порівняльний аналіз методів ідентифікації моделей динаміки. Удосконалення існуючих і розробка нових технологій для харчової промисловості: наук. пр. 1999. Вип 20. С. 192–196.

Сільвестров А. М., Скринник О. М., Уманська К. В. Ідентифікація закономірності у вібраціях об’єкта для діагностики та прогнозування стану. Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: зб. наук. пр. темат. вип.: Проблеми автоматизованого електроприводу. 2013. № 36 (1009). С. 478–479.

Кропачек О. Ю. Исследование диагностических рисков параметрически неопределенной квадратической функции при диагностике промышленных объектов. Системи управління, навігації та зв’язку. 2017. № 5 (45). С. 56 – 59.

Дивак М. П. Метод локалізації гарантованих оцінок в задачах параметричної ідентифікації. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2000. № 4. С. 12–17.

Дивак М. П. Аналіз точності лінійної інтервальної моделі в задачах статичної ідентифікації. Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Автоматика, вимірювання та керування. 1999. № 366. С. 31–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Як цитувати

Криворучко , О. ., Костюк , Ю. ., & Цюцюра , М. . (2021). ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Управління розвитком складних систем, (48), 177–183. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.177-183

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ