МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРОЄКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМАНДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.50.5-12

Ключові слова:

багатоагентна інформаційна система, віртуальні проєктні команди, організаційні структури

Анотація

Сучасна організаційна система постійно піддається впливу турбулентного внутрішнього і зовнішнього середовища. Для забезпечення ефективного виконання проєктів, програм та портфеля проєктів слід раціонально координувати діяльність усіх людських ресурсів. Раціональним інструментарієм для реалізації таких задач є використання інформаційних систем для менеджменту діяльності організації. Для розроблення такої інформаційної системи слід проаналізувати організаційні структури з метою розроблення моделі інформаційної аналітичної системи підтримки прийняття кадрових рішень. Розглянуто позитивні і негативні сторони різних організаційних структур організацій. Предметом дослідження є управління ресурсами в проєктах безпеко-орієнтованих систем. Управління проєктами та програмами менеджменту людських ресурсів в системі цивільного захисту. Методи дослідження: метод аналізу ієрархій, графодинамічна теорія, емпіричні дослідження, аналіз та синтез. Запропоновано використовувати графову форму подання організаційних моделей, які належать до безпеко-орієнтованих систем. Розроблено модель багатоагентної інформаційної системи.

Біографії авторів

Олег Ковальчук , Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів

Ад’юнкт кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Олег Зачко, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів

Доктор технічних наук, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Дмитро Кобилкін , Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів

Кандидат технічних наук, доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Посилання

Kovalenko, I. I., Chernov, S. K. (2015). Modeling and analysis of structures of organizational systems. VV Torubara Publishing House, 124.

Bushuyeva, N. S., Yaroshenko, Y. F., Yaroshenko, R. F. (2010). Management of projects and programs of organizational development: training manual. K: "Summit-book", 200.

Kováts, Gergely. (2018). The change of organizational structure of higher education institutions in Hungary: a contingency theory analysis. International Review of Social Research, 8 (1), 74–86.

Trach, R. V. (2019). Modeling the organizational structure of the project. Series "Technical Sciences", 2(86), 1–12.

Petrenko, S. A. (2010). Comparative analysis of models of enterprise organizational structures. Bulletin of the International Nobel Economic Forum, 1 (3), 2, 245–254.

Sysoenko, I. A. 2019). Methods of designing the organizational structure of the enterprise. Taurian Scientific Bulletin, 85.

Doroshenko, M. P., Voronina, V. L. (2019). Organizational management structure: essence and classification. Scholarly notes of TNU named after VI Vernadskyi. Series: Economics and management, 30 (69), 5, 56.

Sychenko, V. V., Rybkina, S. O., Sokolova, E. T. (2020). Modern trends in the development of organizational structures in the management system of higher education institutions. Public administration and customs administration, 4 (27).

Sychenko, V. V. (2019). State management of regional development based on European standards. Public management and regional development, 4, 441–463.

Kolot, A. (2014). Motivational management as a factor of competitive advantages of a machine-building enterprise. Bulletin of Mykhailo Ostrogradsky KrNU, 6 (89), 2, 69–73.

Makarov, M. V. (2014). Virtual organizations as a concept of artificial intelligence, its communicative aspect. Kyiv, 19, 252–274.

Ilnitska, O. I. (2021). Improving the management of innovative teams in virtual organizations. Social and labor relations: theory and practice: coll. of science pr., 2(4), 107.

Dotsenko, N. V. (2017). Modeling of IT project team formation processes.

Dumenko, M. P., Prokopenko, O. S., Moroz, D. P. (2019). Proposals regarding the formalization of criteria for evaluating the service activities of military personnel for staffing with trained personnel. Collection of scientific works of the Center for Military and Strategic Studies, 2(66), 127–133.

Zachko, O. B., Kobylkin, D. S., Kovalchuk, O. I. (2019). Models of formation of project teams in a safety-oriented system. Scientific journal. Current state of scientific research and technologies in industry, 4 (10), 2-6.

Nazarova, G. V. (2012). Personnel selection technologies based on modern software products. Bulletin of the Donbas State Machine-Building Academy, 1 (26), 162.

Hakanson, H. (1988). Evolution Processes in Industrial Networks.In : Industrial Networks. A new Viev of Reality. London: Routledge, 135.

Prokopenko, T. O. & Prokopenko, V. A. (2020). Graphodynamic modeling of situation management in innovative projects based on scrum methodology. Bulletin of the Cherkasy State Technological University, (3), 13–19. https://doi.org/10.24025/2306-4412.3.2020.211393

Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). (2017). Sixth Edition. Project Management Institute. Publications, 496.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

Ковальчук , О., Зачко, О. ., & Кобилкін , Д. . (2022). МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПРОЄКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМАНДИ. Управління розвитком складних систем, (50), 5–12. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.50.5-12

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ