ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.50.13-21

Ключові слова:

мікро-, мезо- та макроекологістична система, проєкт екологістичної системи, проєктний потенціал, екологістичний продукт, класифікація проєктів екологістичних систем

Анотація

Негативний вплив господарської діяльності людини на довкілля призвів до дисбалансу в економічних та екологічних аспектах життєдіяльності, виникненню загрози порушення стану екосистем, що унеможливить повноцінне існування людства на планеті. Вирішення проблеми, що виникла, знаходиться у площині екологізації всіх сфер господарства, у т.ч. і логістики, як такої, що має значний вплив на стан навколишнього середовища. Зміна світоглядної парадигми призвела до виникнення поняття еколого-орієнованої логістичної системи, під якою пропонується розуміти логістичну систему як сукупність елементів-ланок, взаємозв’язаних у процесі управління рухом прямих і зворотних логістичних потоків, що враховує екодеструктивний вплив на довкілля. Пропонується розглядати управління екологістичними системами через призму проєктного підходу. Надано характеристику проєкту екологістичної системи як  складної кібернетичної системи, визначено складові проєктного потенціалу. Визначено місце проєктів мікро-, мезо- та макроекологістичних систем в загальній класифікації проєктів і класифікації інвестиційних проєктів. Представлено авторську класифікацію проєктів екологістичних систем. Як базову класифікаційну ознаку пропонується використовувати причину реалізації або призначення проєкту: створення, розвиток або функціонування екологістичної системи.  Проєкти створення класифікують за продуктом, що утворюється. Проєкти розвитку класифікують залежно від об’єкта чи суб’єкта управління, виду та типу розвитку тощо. Проєкти функціонування включають проєкти створення екологістичного продукту.

Біографії авторів

Тетяна Ковтун , Одеський національний морський університет, Одеса

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри управління логістичними системами та проєктами

Дмитро Ковтун , компанія H&S Group Transport Sp. z.o.o. м. Варшава, Польща

Магістр, логіст компанії H&S Group Transport Sp. z.o.o. м. Варшава

Посилання

Organizational Project Management. PMI: Project Management Institute. URL: http://www.pmi.org/Business-Solutions/Organizational-Project-Management.aspx.

A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation (P2M). (2005). Volume I, Revision 3. Project Management Association of Japan (PMAJ). URL: https://pmpractice.ru/knowledgebase /normative/projectstandarts/p2m/

ISO 21500: 2012. Стандарт по проектуванню. URL: https://www.iso.org/about-us.html

Bushuev, S. D. (2001). Ukrainian Project Management Association: Project Management Dictionary. Kyiv: Delovaya Ukraina Publishing House, 640.

ICB – IPMA Competence Baseline. Version 2.0. (1999). IPMA Editorial Committee. Bremen: Eigenverlag, 23.

ISO/TR 10006: 1997 (E). Quality Management – Guidelines to quality in project management. URL: https://www.iso.org/standard/2364.html

AIPM – Australian Institute for Project Management, National Competence Standard for Project Management. (1996). Guidelines, 18.

Вritish Standard BS 6079-1:2000. Project Management – Part 1: Guide to Project management, 58.

National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0. URL: https://kn-grup.com/publications/articles/projectmanagement/18-national-competence-baseline-ncb-ua

Mazur, I. Y., Shapiro, V. D. (2001). Management of projects: textbook for universities. Moscow: ZAO "Izdatelstvo "Ekonomyka", 574.

Mytyai, O. V. (2011). Project analysis: training. Manual. Kyiv: Znannia, 311.

Zub, A. T. (2019). Project management: textbook and practical for the academic bachelor's degree. Moscow: Yurayt Publishing House, 422.

Barkalov, S. A. (2005). Mathematical principles of project management: textbook. Moscow: Higher Shk., 423.

Volkov, A. S. (2006). Investment projects: from modeling to implementation. Moscow: Vershyn, 256.

Kovtun, T. A. (2011). Peculiarities of applying a systematic approach to projects. Bulletin of Odessa National Maritime University. Odesa, 32, 170–181.

Kendall, I., Rollins, K. (2004). Contemporary methods of project portfolio management and project management office: maximization of ROI. Moscow: ZAO "PMSOFT", 576.

Soviet encyclopedic dictionary: under the editorship. (1990). A.M. Prokhorova. Moscow: Soviet encyclopedia, 1632.

Kovtun, T. A. (2010). The application of a methodical approach to the initialization of the project of providing a transport service. Bulletin of Odessa National Maritime University. Odesa, 31, 207–222.

Kovtun, T. A.(2020). Life cycle and products of the ecological system project. Management of the development of complex systems. Kyiv, 4 (44), 27–33.

Kovtun, T. A. (2021). Classification of projects of ecological systems. Management of the development of complex systems. Kyiv, 48, 24–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

Ковтун , Т. ., & Ковтун , Д. . (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЄКТІВ ЕКОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Управління розвитком складних систем, (50), 13–21. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.50.13-21

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ