МЕТОД ВИБОРУ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ «CYNEFIN»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.50.22-38

Ключові слова:

вибір методології управління проєктом, міжнародні проєкти, Cynefin Waterfall, Spiral, Scrum, Kanban

Анотація

Управління проєктами – галузь, що постійно розвивається, для успішної роботи в якій необхідно застосовувати поєднання декількох підходів. Кожна з методологій пропонує унікальні принципи ведення проєкту від початкової стадії до завершення. Під час вибору методології необхідно враховувати доволі багато чинників: сферу діяльності, пріоритети проєкту, складність проєктів, спеціалізацію ролей, обсяг організації. Маючи в своєму розпорядженні правильну методологію управління проєктами, можна підвищити ефективність реалізації проєктів і впровадити процеси, придатні для команди й організації. Пропонована робота присвячена розробці і дослідженню методу вибору проєктного підходу на основі моделі «Cynefin». Запропонований метод дає змогу ефективно проводити вибір методології управління проєктом з врахуванням факторів впливу саме на міжнародні проєкти, що не спрямовані на розроблення програмного забезпечення. Розроблений метод побудовано на концепції інструменту оцінки ризиків. Модель, що лягла в основу методу, представляється у вигляді системи координат, на осі якої  наносяться характеристики проєкту, кількість осей залежить від параметрів проєкту, які доцільно використовувати. Для кожного параметра вибираються характеристики, які впливають на процес проєктної діяльності найбільшою мірою. Міжнародними експертами і замовником визначаються та узгоджуються кількість і характеристики параметрів, що наносяться на діаграму. Отримана діаграма із характеристиками методології є проміжним результатом моделі. Вона дає змогу наочно відображати можливості застосування тієї чи іншої методології у межах наявних параметрів. Для дослідження ефективності розробленого методу в роботі проведено аналіз міжнародного проєкту з розроблення газоочисних пристроїв для вентиляційних систем, апробація моделі проходила шляхом порівняння його вихідних параметрів з наявними параметрами та їхніми характеристиками на момент реалізації проєкту, після чого наносились отримані дані на діаграму. Надалі було виконано співвідношення діаграми характеристик проєкту з діаграмою характеристик методологій. Отримані результати підтверджують суттєві переваги розробленої моделі, оскільки допомагають вибрати відповідну методологію управління проєктом, за рахунок чого мінімізувати ризики зриву термінів проєкту, як мінімум ризик закриття проєкту через зростання фінансових вимог чи невиконання зобов'язань перед замовником. Крім того, вибір відповідної методології може значною мірою підвищити і полегшити процеси роботи над проєктом.

Біографія автора

Лі Мін, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Аспірант кафедри інформаційних систем і технологій

Посилання

World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery WIR 2021 (unctad.org).

Paulk, M. C. (2002). Agile Methodologies and Process Discipline. The Journal of Defense Software Engineering, 15–18. DOI:10.1184/R1/6620972.V1.

Santos, C., Araújo, M. (2016). Requirements for a project evaluation and selection methodology. 3rd International Conference on Project Evaluation ICOPEV, Guimarães, Portugal, pp. 49-52

Taweel, A., Delaney, B., Arvanitis, T. N., Zhao, L. (2009). Communication, Knowledge and Co-ordination Management in Globally Distributed Software Development: Informed by a scientific Software Engineering Case Study. 4th IEEE International Conference on Global Software Engineering. Limerick, Ireland, 13–16 July 2009, Pp. 370–375. DOI: 10.1109/ICGSE.2009.58.

Fowler, M. (2010). Using an Agile Software Process with Offshore development. http://martinfowler.com/articles/agileOffshore.html, July 2006 (Retrieved on March 10, 2010)

Hneif, Malik, Hockow, Siew. (2009). Review of Agile Methodologies in software Development. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 1, 1.

Sharp, J. H., Ryan, S. D. (2011). Global Agile Team Configuration. Journal of Strategic Innovation and Sustainability, 7, 1, 120–134. URL: http://www.digitalcommons.www.na-businesspress.com/JSIS/SharpWeb.pd

Latkin, M. O. (2009). Methodological backgrounds of creation ofsystems of risks management of the companys projects. DSc thesis. KH., 412.

Bushuyeva, N. S., Yaroshenko, YU. F., Yaroshenko, R. F. (2010). Project management and programmes of organizational development. K.: Sammit- Knyha, 198.

Timofyeyev, I V., Chumachenko, O. V. (2015). Modeling of the processes in the economics and project management using new information technologies: monograph. KH. : KHNURÉ, 244

Yemelʹyanova, O. V. (2009). Models and methods of planning of infrastructure projects and programmes with management of alternative variants of the work activities. PhD thesis. KH., 20.

Joslin, R., Müller, R. (2016). The impact of project methodologies on project success in different project environments. International Journal of Managing Projects in Business, 9(2), 364–88. DOI.org/10.1108/IJMPB - 03 - 2015 - 0025

Huemann, M., Silvius, G. (2017). Projects to create the future: Managing projects meets sustainable development. Int J Proj Manag.,35, 1066–70.

Silva V. B., Schramm, F. S. & Damasceno, A. C. (2016). A multicriteria approach for selection of agile methodologies in software development projects. 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Budapest, Hungary, 2056-2060. https://doi.org/10.1109/SMC.2016.7844542]

Hernández, Ledesma Gil, Ramos, Erik Fernández, Carlos, Aguilar Cisneros, Jorge, Rosas-Sumano Juan & Morales-Ignacio, Luis. (2017). Selection of Best Software Engineering Practices: A Multi-Criteria Decision Making Approach. Research in Computing Science, 136(136), 47-60. https://doi.org/10.13053/rcs-136-1-4

Seniv, M. M. (2021). Tool for choosing method of development of soft using metrics of the project. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, 31(3), 120-125. https://doi.org/10.36930/40310318

Victor, M. & Upadhyay, N. (2011). Selection of Software Testing Technique: A Multi Criteria Decision Making Approach. In: Nagamalai, D., Renault, E., & Dhanuskodi, M. (Eds.). Trends in Computer Science, Engineering and Information Technology. CCSEIT 2011. Communications in Computer and Information Science, 204, 453-462. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24043-0_46

Kononenko, I. V. & Lutsenko, S. Yu. (2017). Method for selection of project management approach based on fuzzy concepts. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management, 2(1224), 8-17. https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1224.2

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). (2017). Sixth Edition, Project Management Institute.

Min, Li. (2019). Use of angile methodology for participating joint international scientific projects. Management of development of complex systems, 38, 103–110. dx.doi.org10.6084/m9.figshare.9788555.

Snowden, D. J., Boone, M. E. (2007) A Leader’s Framework of Decision Making. Harvard Business Review, 69–76.

Williams, B., Hummelbrunner, R. (2011) Systems Concepts in Action: A Practitioner's Toolkit. Stanford, Stanford University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

Мін, Л. (2022). МЕТОД ВИБОРУ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ «CYNEFIN». Управління розвитком складних систем, (50), 22–38. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.50.22-38

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ