ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ САМООРГАНІЗУЮЧИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.50.76-84

Ключові слова:

технологія, навчальний процес, автоматизоване навчання, контроль знань, тестування, інформаційна взаємодія, модуль самоорганізації моделі знань, програмні засоби, ймовірність

Анотація

Необхідність ефективної організації навчального процесу в закладах вищої освіти висуває невідкладні проблеми його інформатизації. Аналізом літературних джерел встановлено, що наявні системи з можливістю адаптації малоефективні, розроблені без врахування методів та засобів самоорганізації, не відповідають сучасним вимогам навчання. Пропонується підхід до задач створення систем контролю знань, в основі якого лежать наукові результати, отримані в теорії інформаційної взаємодії. Для забезпечення достатнього рівня досліджень методичних проблем до процесу навчання проаналізовано особливості інформаційної взаємодії при автоматизованому навчанні за допомогою структурних схем традиційного та комп’ютерного  процесів навчання, інформаційних потоків між їхніми компонентами. Розглянуто актуальність застосування і вдосконалення методик, пов’язаних з вимірюванням рівня знань та простеженням за трансформуванням їх у процесі навчання. Трансформування інформації і перетворення її на знання в процесі навчання подається інформаційною схемою з визначеними етапами. У результаті аналізу особливостей інформаційної взаємодії при автоматизованому навчанні визначено, що справді ефективними можуть бути системи, здатні адаптуватися до рівня та структури знань навчання. Представлено опис розробки і використання засобів контролю знань у навчальному тестуванні на основі науково-методичної бази теорії інформаційної взаємодії.  Запропоновано розробку наукових основ моделювання знань студента в адаптивних засобах систем контролю знань через відображення процесів інформаційної взаємодії в предметній області навчання. Невизначеність стану знань і формування технології опитування представлено за допомогою методу обчислення оцінки спільної умовної ймовірності знання відповіді на питання дисципліни з окремих умовних ймовірностей. Побудовано метод самоорганізації моделі знань з метою адаптації технології опитування чи навчання до рівня і розподілу знань особи, що навчається, в предметній області дисципліни. Він виконує функцію оптимізації послідовності питань, що задаються, проводить аналіз наявної макроінформаційної моделі знань особи, яка навчається, і визначає питання, відповідь на яке максимально змінить визначеність цієї моделі. Представлено схеми інформаційних потоків та інформаційної взаємодії у модулі самоорганізації  моделі знань. Реалізовано основні залежності інформаційних процесів.

Біографія автора

Любов Оксамитна , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій проєктування

Посилання

Milash, O. O. (20100. Informatization of higher educational institutions as a priority of the state educational policy in Ukraine. State building, 1. URL: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-1/index.html (accessed on: 2022-02-15).

Voronkin, O. S. (2011). Fundamentals of the use of information and computer technology in modern higher education : textbook. Lugansk : LDIKM.

Bikov, V. Yu., Spirin, О. М., Pinchuk, O. P. (2017). Problems and tasks of the modern stage of informatization of education. Scientific support of education development in Ukraine : current issues of theory and practice : coll. Science. etc. K. : Publishing House "Sam", 191–198.

Isak, O. (2010). Application of new information technologies in the system of higher education: advantages and disadvantages. Technological education : experience, prospects, problems, 6, 118–130.

Abdalova, O. I., Isakova, О. Yu. (2014). The use of electronic learning technologies in the learning process. Distance and virtual training, 12, 50–55.

Lysenko, A. I. (2018). Creation of a modern intellectual information system for storage, cataloging and search of scientific information. Young scientist, 16 (202), 108-111. URL: https://moluch.ru/archive/202/49580/

(accessed on: 2022-01-05).

Vakhrusheva, T. Yu. (2008). Theoretical aspects of active teaching methods. National University of Pharmacy, 3,

–49. URL: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-03/08vtyaml.pdf (accessed on: 2022-01-25).

Bistrova, Yu. V., Fitsula, M. M. (2010). Higher school pedagogy : textbook. K. : Academic Publishing House, 456. (Alma Mater series), subsection 2.1. The essence of the learning process in higher education. P. 112–132.

Kuzminsky, A. I. (2011). Pedagogy of higher education: textbook for students. K. : Knowledge, 486.

Doronina, N. N. (2011). Organization of the educational process at the university using active teaching methods: methods of teaching students at the university. Sociology of education, 3, 33.

Bistrova, Yu. V. (2015). Innovative teaching methods in the higher school of Ukraine. Law and Innovation Society, 1 (4), 27–33.

Strelnikov, V. Yu. (2019). Innovative learning technologies in the context of the implementation of the concept of "New Ukrainian School". Innovative development of higher education: global, European and national dimensions of change : materials of the V International scientific-practical conference (April 16-17, 2019, Sumy). Sumy : Published by Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, 1, P. 26-29.

Sedykh, O. L., Ovcharuk, V. O. (2016). Research of methodology of construction and principles of functioning of expert systems. International periodical scientific publication. Scientific works of SWorld. Ivanovo : Scientific World, 1 (42), 13–19.

Shershneva, V. A., Weinstein, Yu. V., Kochetkov, T. O. (2018). Adaptive system of education in the electronic nvironment. Software systems: theory and applications, 9, 4, 159–177. URL: http://psta.psiras.ru/read/psta2018_4_159-177.pdf (accessed on: 2022-02-05).

Demyanenko, V. M. (2022). Model of adaptive educational system of information space of open education. Information Technologies and Teaching Aids, 3 (77), 27–38. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.3603 (accessed on: 2022-04-09).

Teslya, Yu. N., Tesla, O. V. (2009). Conceptual apparatus of the theory of non-force interaction. Management of the development of complex systems, 01(01), 102–107.

Teslya, Yu. M., Kayuk, P. V., Chernova, M. L. (2010). Operations on content information in reflective intellectual systems. Management of development of complex systems, 2, 31–36.

Korniets, O. M. (2010). Complex of programs for testing Testing: Training manual. Chernihiv : CHOIPPO named after KD Ushinsky, 38.

Milyutina, I. M. (2022). Testing as an effective method of testing students' professional competence. URL:https://osvita.ua/school/ lessons_summary / edu_technology / 15024 / (accessed on: 2022-04-08).

Shestopalyuk, O. V. (2013). Innovative models of education in the activities of universities. Theory and practice of social systems management, 3, 118–124.

Teslya, Yu. M., Oksamytna, L. P., Zaspa, G. A. (2000). The use of information flows in the computer learning process. Abstracts of reports at the VII scientific and methodological conference "The role of computerization of the educational process in the training of specialists". Ivano-Frankivsk, Pp.123–126.

Lasenko, A. A. (2012). Using testing technology to assess the quality of learning in an adaptive learning system. New technologies in education, 1, 24–28.

Pachurin, G. V., Tyumin, N. S., Shevchenko, S. M. (2017). Analysis of testing as a means of controlling knowledge on students.Modern problems of science and education, 4. URL: http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=26716 (accessed on: 2022-04-23).

Oksamytna, L. P. (2001). Features of information interaction in automated learning. Bulletin of CHITI. Cherkasy, 2, 132–134.

Oksamytna, L. P. (2003). Methods and means of self-organization of the knowledge model in automated systems for knowledge control and learning. Ph.D. thesis. Cherkasy State Technological University, Cherkasy, 144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Як цитувати

Оксамитна , Л. . (2022). ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ САМООРГАНІЗУЮЧИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. Управління розвитком складних систем, (50), 76–84. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.50.76-84

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ