МОДЕЛЬ ВИБОРУ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ ПРОЄКТОМ НА БАЗІ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.20-30

Ключові слова:

модель вибору методології, методологія управління проєктом, нечітко-множинний аналіз Waterfall, Spiral, Scrum, Kanban

Анотація

Проведено аналіз відомих підходів до створення засобів підтримки прийняття рішень при воборі методології  управління проєктами, який показав, що наразі для програмної підтримки вибору методології управління проєктами використовується багато різних методів, та в більшості це мультикритериальний аналіз рішень. У дослідженні пропонується  використовувати нечітко-множинний аналіз, використання якого повною мірою забезпечить врахування метрик проєкту при виборі методології управління проєктом. Серед альтернатив методологій управління проєктом було обрано чотири підходи: каскадна Waterfall methodology, Spiral model, методології Scrum і Kanban. Всі вони спрямовані на оптимізацію процесів у середині проєктної  команди, на полегшення та пришвидшення розроблення продукту. Але кожна методологія має свої особливості, адже розраховується на різні як за складом, так і за обсягом команди, по-різному підлаштовується під різні проєкти. Питання правильного підбору методології до конкретного проєкту вирішується на підставі даних про нього. У роботі виокремлено характеристики проєкту, що мають найбільше значення для міжнародних проєктів: параметри та вимоги проєкту, види засобів комунікацій, оцінка ризиків проєкту, параметри команди та ін. Всього двадцять п’ять показників. Кожен параметр, який описує проєкт в анкеті, розглядається як множина можливих значень. Кожна методологія розглядається з точки зору її застосування для конкретних варіантів відповідей на питання анкети. Вирішується завдання формалізації інформації для наведених методологій до управління проєктами на базі застосування математичного апарату нечітких множин. При цьому функція належності визначає ступінь застосовності методології до параметра, що відповідає варіанту відповіді на запитання, наведеного в анкеті. Для визначення функцій належності усіх зазначених підходів обирається експертна комісія. Для визначення підходу управління, який найбільше відповідає конкретному проєкту, оцінюємо відстані від оцінки проєкту до оцінки методології. З усіх способів визначення відстаней між нечіткими множинами система вибирає ту чи іншу метрику залежно від природи проблеми, яка розглядається. Кожна з цих метрик має свої переваги та недоліки, які стають перевагами при застосуванні. Можна використовувати декілька метрик для порівняння результатів. На основі розробленої моделі створено програмний модуль «Вибір методології». Цей модуль після введення всіх даних і їх опрацювання видає назву та відомості про оптимальну для обраного проєкту методологію управління міжнародним проєктом.

Біографія автора

Лі Мін, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Аспірант кафедри інформаційних систем і технологій

Посилання

Öncü, Hazır, Gündüz, Ulusoy. (2020). A classification and review of approaches and methods for modeling uncertainty in projects. International Journal of Production Economics, 223, 107522. ISSN 0925-5273, https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.107522.)

Hanif, T., Limbachiya, M. (2010). Selecting the right project management approach using 6P. 24th World Conference IPMA (International Project Management Association). Istanbul, Turkey, Pp. 183–189.

Whitaker, S. (2014). How to Build Your Own Project Management Methodology [Electronic resource]. Available at: www/URL: http://seanwhitaker.com/ how-to-build- your-own -project- management-methodology/

PM GUIDE 01 Selecting a project management methodology [Electronic resource]. (2014). Enterprise Solutions. Victorian Government Cio Council. Available at: www/URL: http://www.enterprisesolutions.vic.gov.au/wp-content/uploads/2014/07/ PM-GUIDE-01-Project-management-methodology-selection-guideline.pdf

Meredith, J. R. & Mantel, S. J. Jr. (2005). Project Management A Managerial Approach (6th ed.). New York: John Wiley & Sons.

Pich, M. T., Loch, C. H., & De Meyer, A. (2002). On uncertainty, ambiguity, and complexity in project management. Management Science, 48(8), 1008–1023.

Miller, R., & Lessard, D. (2001). Understanding and managing risks in large engineering projects. International Journal of Project Management, 19(8), 437–443.

Leifer, R., O'connor, G. C., & Rice, M. (2001). Implementing radical innovation in mature firms: The role of hubs. Academy of Management Perspectives, 15(3), 102-113.

Ward, S., & Chapman, C. (2003). Transforming project risk management into project uncertainty management. International Journal of Project Management, 21(2), 97-105.

Atkinson, R., Crawford, L., & Ward, S., (2006). Fundamental uncertainties in projects and the scope of project management. International Journal of Project Management, 24(8), 687-698.

Pich, M. T., Loch, C. H., & De Meyer, A. (2002). On uncertainty, ambiguity, and complexity in project management. Management Science, 48(8), 1008–1023.

Vale, J. W. S. P., & Carvalho, M. M. D. (2017). Risk and uncertainty in projects management: literature review and conceptual framework. Revista GEPROS, 12(2), 93.

Kapitonova, Yu. V., Kryvyy, S. L., Letychevsʹkyy, O. A., Lutsʹkyy, H. M., Pechurin, M. K. (2002). Osnovy dyskretnoyi matematyky. Kyiv: Naukova dumka, 567.

Kononenko, I. V., & Lutsenko, S. Yu. (2017). Method for selection of project management approach based on fuzzy concepts. Bulletin of NTU "KhPI". Series: Strategic management, portfolio, program and project management, 2(1224), 8–17. https://doi.org/10.20998/2413-3000.2017.1224.2

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). (2017). Sixth Edition, Project Management Institute

Li, Min. (2019). Application og agile technology for provoding international joint scientific projects. Management of development of complex systems, 38, 103–110, dx.doi.org10.6084/m9.figshare.9788555.

Silva, V. B. S., Schramm, F., & Damasceno, A. C. (2016). A multicriteria approach for selection of agile methodologies in software development projects. 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Budapest, Hungary, 2056-2060. https://doi.org/10.1109/SMC.2016.7844542

Chupryna, I., Ryzhakova, G., Chupryna, K., Biloshchytskyi, A., Tormosov, R., & Gonchar V. (2022). Designing a toolset for the formalized evaluation and selection of reengineering projects to be implemented at an enterprise. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(13(115), 6–19. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251235

Alshamrani, Adel. (2021). A Comparison Between Three SDLC Models Waterfall Model, Spiral Model, and Incremental/Iterative Model. http://www.academia.edu/ 10793943/A_Comparison_Between_Three_SDLC_Models_Waterfall_Model_Spiral_Model_and_Incremental_ Iterative_Model.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-07

Як цитувати

Мін, Л. . (2022). МОДЕЛЬ ВИБОРУ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ ПРОЄКТОМ НА БАЗІ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО АНАЛІЗУ. Управління розвитком складних систем, (51), 20–30. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.20-30

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ