КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЄКТАХ РОЗВИТКУ ПРОВАЙДЕРІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.41-48

Ключові слова:

житлово-комунальне господарство, провайдери житлово-комунальних послуг, концептуальна модель, протиризикове управління, проєкти розвитку, оргструктура, приймання рішень

Анотація

Ефективна робота провайдерів житлово-комунальних послуг тісно пов’язана з проєктами розвитку, які вони реалізують. Важливою складовою управління проєктами розвитку є протиризикове управління. Проведено аналіз основних напрямів проєктів розвитку провайдерів житлово-комунальних послуг, наведено обмеження, в яких вони функціонують, описано принципову модель побудови організаційної структури управління проєктами розвитку, методологію та архітектуру дослідження, запропоновано концептуальну модель протиризикового управління в проєктах розвитку провайдерів житлово-комунальних послуг для проведення подальших наукових досліджень. Суттєвим важелем підвищення ефективності протиризикового управління в проєктах розвитку провайдерів житлово-комунальних послуг є можливість коригування пріоритетів щодо реалізації проєктів розвитку в реальному часі за рахунок впровадження автоматизації управління та алгоритмізації приймання рішень, процесного підходу в управлінні ризиками та прийманні управлінських рішень, динамічною організаційною структурою управління проєктами розвитку. Автоматизація управління й алгоритмізація приймання управлінських рішень дає змогу перебувати всім учасникам проєктів розвитку в одній інформаційній системі: будувати логічну послідовність завдань, визначати проєктний шлях, створювати безперебійний матеріальний потік з мінімізацією необхідних запасів, налагоджувати прозорість і контроль для стейкхолдерів проєктів розвитку тощо. Алгоритмізація приймання рішень допомагає своєчасно запобігати розростанню обсягів проєктів, низькій продуктивності, перевищенням витрат, нестачі часу, ресурсів, прийняттю рішень, що ґрунтуються на неповній інформації, некомпетентності учасників проєктів розвитку. Динамічна організаційна структура управління проєктами розвитку стимулює узгодженість дій та швидке вирішення питань, виховання кадрового резерву, налагодження комунікації тощо.

Біографії авторів

Юрій Черненко , ТОВ «МАСТЕРГАЗ», Київ

Голова ради директорів

Олена Данченко , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу

Віктор Меленчук , Військова академія, Одеса

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ремонту та експлуатації автомобільної та спеціальної техніки

Посилання

Draft Strategy for the Development of Housing and Communal Services for 2022-2027 [electronic source]. (2022). URL: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-z-gromadskistyu/proekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-strategiyi-rozvytku-zhytlovo-komunalnogo-gospodarstva-na-2022-2027-roky/attachment/proyekt-strategiya/ (access date: 30.08.2022).

Dymchenko, O. V., Suhonos, M. K., Slavata, D., Prasol, V. M., Velychko, V. V. (2014). Peculiarities and contradictions of the development of housing and communal services as a complete system. Communal management of cities. Kharkiv: XNUMG, 117, 123–130.

Lukyanov, V. I. (2017). Analysis of the current state and development trends of housing and communal services in the regions of Ukraine. Problems of the economy, 4, 206–211.

On housing and communal services: Law of Ukraine dated November 9, 2017 No. 2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text (access date: 30.08.2022).

Zhadan, I. (2011). Political thinking. Political encyclopedia. Kyiv. 449.

Katrenko, A. V. (2011). System analysis: a textbook. Lviv: Novy Svit, 396.

Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK): Welcome to SEBoK v. 2.6. (2022). URL: https://www.sebokwiki.org/wiki/Guide_to_the_Systems_Engineering_Body_of_Knowledge_(SEBoK) (access date: 30.08.2022).

Grechko, T. K. & Chernova, L. S. (2015). System analysis and innovative decision-making: training method. Mykolaiv: VV Torubara, 244.

Lytyuga, Y. V. & Pozniak, S. V. (2015). Process risk management of enterprise development as a source of its competitiveness. Efficient economy, 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4612 (access date: 30.08.2022).

Mamatova, T. V. (2003). A system model of management methodology based on quality in the conditions of the new economy. Project management and production development: coll. of science works, 2 (10), 48–55.

Mamatova ,T. V. (2004). Quality-based management in state control bodies: methodological aspects. Actual problems of state administration: coll. of science works. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU, 1 (15), 97–110.

Marsh, J. (2002). A Handbook of Continuous Improvement Techniques: A Workshop for Achieving Organizational Excellence. 2nd edition / trans. from English. I. N. Rybakov. Nizhny Novgorod: SMC “Prioritet”, 136.

Netepchuk, V. V. (2020). Processing guidance for encouraging corporate project management systems. Bulletin of NUVGP. Economic sciences: sb. Sciences. prats. Rivne: NUVGP, 2(90), 112–121. DOI: 10.31713/ve22022012.

Karazhia, E. (2021). Process-oriented management of innovation activity of ukrainian enterprises. Agrosvit, 16, 69–76. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.69.

Borisova, L. E. (2015). Process-functional approach in the management system of a modern telecommunications company. Scientific bull. Of Kherson state university, 11, 55–58.

Mironyuk, M. O. (2016). Process guidance in the management of innovative projects. VII All-Ukrainian Science and Practice. conf. from inter. I will participate (Kyiv, 28 Apr.). Kyiv: View of "Polytekhnika", 36.

Solosich, O. S. & Hryniuk, O. S. (2021). Integration of process and functional approaches in modern business models as part of economic security management systems. Conference Proceedings of the II International Economic Conference. Business, innovation, management: problems and prospects, Kyiv, Ukraine, 22 april, pp. 108–109.

Danchenko, O. B. (2015). Methodology of integrated health care management in projects: DSc thesis: 05.13.22. 347.

Druzhinin, E. A. (2006). Methodological foundations of the risk-oriented approach to project resource management and technology development programs: DSc thesis: 05.13.22, 34.

Latkin M. O. (2009). Methodological foundations for the creation of a risk management system for business projects: DSc thesis: 05.13.22, 35.

Bedrii D. I. (2021). Integrated risk management of research projects in conditions of uncertainty and the transition to a circular economy: DSc thesis: 05.13.22, 431.

Chernenko, Yu. V. (2017). Analysis of basic models and methods of development project management. Project Management: Stan and Perspectives: sb. theses add. ХІІІ Intern. sci.-pract. conf. (Koblevo, 15-17 September), pp.131–132.

Chernenko, Yu. V. & Semko, I. B. (2017). Features of project management development in engineering companies of energy-producing under-gallus. Bulletin of the Cherkasy State Technological University: coll. Sciences, 3, 52–56.

Chernenko, Yu. V. (2017). Analysis of current models and methods of project risk management. Mathematical modeling of processes in economics and management of projects and programs: procc. international sci.-pract. conf. (Koblevo, 15-17 September), 186–189.

Bedrii, D. I. (2013). Management of the variety of projects of scientific installations with the payment of risks: PhD thesis: 05.13.22, 185.

Gogunsky, V. D. & Chergnega, Yu. S. (2013). Management of risks in projects for the protection of work as a method of adopting hazard and unsafe minds of work. Eastern-European journal of enterprise technologies, 1/10 (61), 83–85.

Batra, D. (2005). Conceptual Data Modeling Patterns. Journal of Database Management, 16, 84–106.

Ivashchuk, O. T. (2008). Economic and mathematical modeling. Ternopil: TNEU "Economic Dumka", 704.

The seven most common project risks and how to prevent them: Asana is a web and mobile work management platform designed to help teams organize, track, and manage their work. It is produced by the San Francisco based company of the same name. (2022). URL: https://asana.com/ru/resources/project-risks (access date: 30.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-07

Як цитувати

Черненко , Ю. ., Данченко , О. ., & Меленчук , В. . (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОТИРИЗИКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЄКТАХ РОЗВИТКУ ПРОВАЙДЕРІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ. Управління розвитком складних систем, (51), 41–48. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.41-48

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ