ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БАЗИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Вікторія Лепетюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2066-4424
  • Оксана Травкіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3607-4653

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.69-80

Ключові слова:

ГІС-технології, база геопросторових даних, ; структурно-логічна модель, концептуальна модель, гастрономічний туризм, гастрономічний маршрут, гастротур

Анотація

Гастрономічний туризм як вид туризму, що стрімко розвивається, і будучи складною системою, потребує якісного управління. Застосування геоінформаційних систем і технологій може сприяти формуванню управлінських рішень щодо ефективного розвитку цього виду туризму. У публікації розглядається сутність гастрономічного туризму і застосування ГІС-технологій для формування бази геопросторових даних. Застосовано картографічний метод дослідження представленого явища та описано можливі картометричні операції у роботі туристичної ГІС гастрономічного спрямування. У процесі дослідження розроблено технологічну схему створення маршрутів гастрономічного туризму з допомогою ГІС-технологій. Представлено розроблену концептуальну і структурно-логічну моделі бази геопросторових даних гастрономічного туризму. Створено та візуалізовано базу геопросторових даних гастрономічного туризму для Одеської області, яка відрізняється своїм гастрономічним колоритом і користується неабияким попитом серед подорожуючих. Знайдено локальні спеціалізовані об’єкти гастрономічного туризму цього регіону і заповнено таблиці бази даних достовірними атрибутивними даними. Візуалізовано за допомогою теплової карти місця зосередження гастрономічних об’єктів Одещини та наведено типові запити користувачів щодо визначення об’єктів інтересу при проєктуванні гастрономічних маршрутів. Найбільш привабливим місцем для гастрономічного туризму на Одещині визначено місто Одесу як таке, навколо якого сконцентрована переважна більшість різноманітних об’єктів гастрономічного туризму. Спроєктовано різнопланові гастрономічні маршрути Одещиною та Одесою з буферними зонами вздовж них, які можуть бути цікавими як туристам, так і туроператорам при формуванні гастротурів. Запропонована методика може бути застосована для подібного аналізу інших регіонів, сприятиме збільшенню кількості туристичних поїздок регіоном і розвитку гастрономічного туризму України в цілому.

Біографії авторів

Вікторія Лепетюк , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат географічних наук, доцент кафедри геоінформатики та фотограмметрії

Оксана Травкіна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Студентка кафедри геоінформатики та фотограмметрії

Посилання

Singutsky, O. (2019). State support for tourism in Ukraine: obstacles and prerequisites for development. Mechanisms of state administration, 6, 30 (69), 71–76. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.6/13.

Rubish, M., Chorii, M., Zelenska, L. (2020). Gastronomic tourism as a means of revitalizing tourist destinations. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Economy series, 1 (13), 61-66. DOI: 10.31339/2313-8114-2020-1(13)-61-66.

Kuklina, T. (2016). A gastronomy as a form of international tourism. Science week. Coll. theses add. science and practice conference, Zaporizhzhia, april 18–12, Zaporizhzhia, Ukraine, pp. 296–297. URL: https://zp.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T3.pdf.

Lepetiuk, V. (2020). The GIS technologies` products for increasing the tourist attractiveness of the destination (on the example of Chernigiv region). ISTCGCAP, 92, 55-67. DOI: https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.055.

Dobrolyubova, M. (2021). Database programming: lecture notes. Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 275.

Minasse, M. H. S. G. G. (2020). Turismo Gastronômico como objeto de pesquisa: análise das publicações em periódicos brasileiros. RBTUR, 14(1), 92–111, URL: https://rbtur.org.br/rbtur/article/view/1669.

Kornilova, V., Kornilova, N. (2018). Modern trends in the development of gastronomic tourism. Efficient economy, 2. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/kornilova.htm.

Global Report of Food tourism Madrid. (2012). World Tourism Organization (UNWTO), 63.

Basyuk, D. (2012). Innovative development of gastronomic tourism in Ukraine. Scientific works of the NUHT, 45, 128–132. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/1254/1/INNOVATIVE%20DEVELOPMENT%20DELICACY%20TOURISM%20IN%20UKRAINE.pdf.

Svitlichnyi, O., Plotnytskyi, S. (2006). Fundamentals of geoinformatics: teaching. Manual. Sumy, Ukraine, 17–18.

Melnyk, A. (2009). Introduction and improvement of geoinformation technologies in tourist activities. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series "Economics", 28, 43-44.

Law of Ukraine on National Infrastructure of Geospatial Data dated August 20, 2021. (2021). No. 1657-IX dated July 15, 2021. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20.

Law of Ukraine on Tourism dated September 15, 1995. (1995). Update date 07/14/2020. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. No. 31, Article 24, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

Functions of cartographic technologies in the work of tourist GIS on spatial analysis. (20210. URL: https://pidru4niki.com/70832/turizm/funktsiyi_kartografichnih_tehnologiy_roboti_turistichnoyi_gis_prostorovogo_analizu.

Myakshilo, O. (2008). Modeling of databases using CASE technology ERWIN: Synop. of lectures, Kyiv, 60.

Creation of conceptual models. (2022). URL: https://studfile.net/preview/5093111/page:3/.

Database design stages. (2022). URL: https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php.

Omelnytska, V. (2018). The essence and classification of types of gastronomic tourism. Priazov Economic bulletin, 1(6), 15-20. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/1_06_uk/5.pdf.

Rasulova, A. (2015). The potential of the restaurant business in the development of gastronomic tourism in Ukraine. Economy and the state, 5, 78-83. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2015/18.pdf.

Kuklina, T. (2013). Gastronomic tourism on the tourist market of Ukraine. Proceeding of international science and practice conf. Modern directions of theoretical and applied research, March 19-30, URL: https://tourlib.net/statti_ukr/kuklina.htm.

Zatserkovnyi, V., Oberemok, N., Kuhn, Y. (2018). Application of geoinformation systems and geoinformation technologies in landscape research. Management of development of complex systems, 34, 92–103. URL: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-34/15.pdf.

Danchenko, O., Bedriy, D., Semko, O. (2020). Overview of information technology management of business processes in organizations. Management of development of complex systems, 44, 20–26. DOI: dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.44.20-26.

Martynyuk U., Yakhno T. (2019). Prospective directions for the development of gastrotourism in Ukraine. Social and humanitarian bulletin, V.29-30, pp. 89-91. URL: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3016/1/%D0%A1%D0%BE%D1%86-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20Vypusk-29-30.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-07

Як цитувати

Лепетюк , В. ., & Травкіна , О. . (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БАЗИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ. Управління розвитком складних систем, (51), 69–80. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.69-80

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ