ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МНОЖИНИ ЕФЕКТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ У ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Автор(и)

  • Ірина Безклубенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9149-4178
  • Галина Гетун Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3317-3456
  • Олена Баліна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6925-0794
  • Юрій Буценко Національний технічний університет України «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Київ, Sweden https://orcid.org/0000-0003-4806-9587

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.81-86

Ключові слова:

інженерна мережа, двокритеріальна оптимізація, вектор переваги критеріїв, ефективна множина, область керованості потоків

Анотація

Розглянуто математичну модель інженерної мережі, яка ще на стадії проєктування дає змогу врахувати можливість розширення або реконструкції системи у випадку приєднання нових споживачів цільового продукту, яка являє собою двокритеріальну задачу блочного програмування із сепарабельними критеріальними функціями. У пропонованій математичній моделі один критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на будівництво і експлуатацію мережі з метою забезпечення поставлених під час проєктування потреб в цільовому продукті. Другий критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на перспективний розвиток системи в майбутньому від досягнутого рівня за умови, що вектор напряму розвитку системи відомий до початку проєктування інженерної мережі. Застосування  вектора  переваги критеріїв, який допомагає врахувати нерівноцінність обох вартісних критеріїв у побудованій математичній моделі і дає можливість порівнювати критерії різного порядку, дає можливість двокритеріальну оптимізаційну задачу вибору проєкту інженерної мережі, що розвивається, замінити однокритеріальною задачею математичного програмування, не змінюючи множини розв’язків задачі. Сформульовано і досліджено властивості множини ефективних векторів значень критеріїв, яка виникає при розв’язанні однокритеріальної задачі оптимізації вибору варіанта проєкту інженерної мережі при варіації всіх можливих значень вектора переваги критеріїв, що дадуть можливість побудувати діалогові процедури, при виконанні яких буде проводитися апроксимація множини значень критеріїв задачі.

Біографії авторів

Ірина Безклубенко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Галина Гетун , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри архітектурних конструкцій

Олена Баліна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій проєктування та прикладної математики

Юрій Буценко , Національний технічний університет України «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Київ

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірності

Посилання

Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035. (2017). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 18, 2017, No 605-r. [Electronic source]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text

Mikhaylevich, V. S., Volkovich, V. L. (1982). Computational methods of research and design of complex systems, 286.

Mikhailenko, V. M., Ampilogolov, A. P., Kosharna, Yu. V. (2007). Application of Functional-Dynamic Circuits for Modeling the Urban Water Supply Network Engineering. Problems of water supply, drainage and hydraulics, 27, 8–13.

Evdokimov, A. T., Termiev, A. D., Dubrovsky, V. V. (1990). Modeling and optimization of flow distribution in engineering systems, 368.

Bezklubenko, I. S. (2015). On the question of choosing the optimal production engineering network. Mathematics in modern university: theses of 4 th international n.-t. Conference, 19–21.

Bezklubenko, I. S., Balina, O. I. (2016). Problems of the vector of the direction of development of the engineering network. Mathematics at a modern university: abstracts of the report on the V. scientific - practical konf., 25–27.

Hu, Te. (1972). Integer programming and streams in networks, 240.

Bezklubenko, I. S. (2017). The task of the vector of advantage of the criteria when choosing a variant of the project engineering network. Management of the Development of Complex systems, 30, 132–135.

Yudin, D. Yu., Holstein, E. G. (2005). Linear programming: Theory, methods, applications, 487.

Podinovsky, V. V., Nogin, V. D. (2002). Pareto-optimal solutions to multicriteria problems, 256.

Predun, K. M. (2012). Analysis of the state of engineering networks and their possibilities for heat supply needs of settlements of Ukraine. Ventilation, lighting and heat-and-gas supply,16, 67–71.

Bezklubenko, I. S. (2018). Methods of ranking criteria in the task of optimizing the flow rate of the engineering measure. Management of the Development of Complex systems, 34, 111–114.

Poltorachenko, N. I. (2019). A task of placing of regulators of the whole product at the design of the engineering network. Management of development of complex systems, 40, 129–133. dx.doi.org10.6084/m9.figshare.1196906.

Poltorachenko, N. I. (2021). Simulation of the initial stage of the engineering network design. Management of Development of Complex Systems, 45, 97–101. dx.doi.org10.32347/2412-9933.2021.45.97-101.

Bezklubenko, I. C., Balina, O. I. (2019). Determining the domain of controllability of flows in autonomous subgraphs of a decomposable engineering network. Management of the Development of Complex systems, 38, 33-36.

Bezklubenko, I. C., Balina, O. I. (2017). Two models of management of an engineering measure in an emergency situation. Technique of Building,38, 79–81.

Bezklubenko, Iryna, Getun, Galyna, Balina, Olena & Butsenko, Yurii. (2021). Properties of the set of values of criteria in the problem of optimization of flow distribution of the developing engineering network. Management of Development of Complex Systems, 45, 182–186. dx.doi.org10.32347/2412-9933.2021.45.182-186.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-07

Як цитувати

Безклубенко , І. ., Гетун , Г. ., Баліна , О. ., & Буценко , Ю. . (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МНОЖИНИ ЕФЕКТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ У ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕРЕЖІ. Управління розвитком складних систем, (51), 81–86. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.81-86

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ