ВІДХОДИ ВИДОБУТКУ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАЯВНІ СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ НАКОПИЧЕННЯ

Автор(и)

  • Юлія Трач Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3217-2451

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.141-149

Ключові слова:

корисні копалини, відходи, техногенні родовища, мінеральні ресурси, екологічна інженерія

Анотація

У процесі видобутку та переробки корисних копалин завжди утворюються відходи, а отже, може накопичуватися вторинна продукція. На відходи гірничо-переробної галузі припадає найбільша кількість відходів серед всіх відомих галузей господарської діяльності людини. Найбільш раціональна сфера застосування побічних продуктів гірничодобувних підприємств це промисловість нерудних будівельних матеріалів. Здебільшого це пов’язано з їхньою відносною екологічною безпечністю. Техногенні родовища, по мірі вдосконалення технології збагачення і відповідного устаткування, вже мають і можуть у найближчому майбутньому набути ще більшого промислового значення. Враховуючи при цьому їхній негативний вплив на екологічне довкілля регіонів, їх розташування та нестачу вільних територій і коштів для будівництва нових відвалів та хвостосховищ, можна стверджувати, що вирішення питань щодо розробки техногенних родовищ набуває особливої актуальності. Отже, однією із можливих галузей їх використання є екотехнології. Екологічна інженерія дає змогу впроваджувати біологічні, хімічні методи та системи, що існують у природі для дослідження й проєктування інженерних систем, сучасних підходів та технологій. Інженерна екологія комплексна наукова дисципліна, що вивчає взаємодію промислового виробництва з навколишнім природним середовищем і забезпечує створення і раціональне функціонування природно-промислових систем різного рангу. Суміжним поняттям є «техноекологія» наука, що вивчає техногенні фактори забруднення довкілля, взаємодію техносфери з ресурсами довкілля, зокрема і їхнє вилучення. Різниця полягає в тому, що техноекологія вивчає взаємодію техносфери із навколишнім середовищем, а інженерна екологія засоби та пристрої для зменшення техногенного навантаження на довкілля. Головним прикладним завданнями інженерної екології є розроблення ефективних очисних технологій, безвідходних, маловідходних і екологічно чистих технологій, засобів утилізації відходів, комплексне використання вторинної сировини; головне комплексне завдання екологізація технологій виробництва та природокористування.

Біографія автора

Юлія Трач , Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи

Посилання

Gneushev, V. O. (2013). Formation and development of man-made deposits. Rivne: Volynsky charms, 152.

Rudenko, O. V. (2011). Wastes of mining and beneficiation production: peculiarities in determining them by the object of accounting. European vector of economic development, 1 (10), 202–207.

Kerzhakov, V. I., Derykolenko, O. M. (1986). Economics of the use of secondary resources. Kyiv, 224.

Korzhnev, M. M., Kurylo, M. M. (2008). Peculiarities of the geological and economic assessment of waste generated during the extraction and processing of minerals. Environmental ecology and life safety, 4, 24–29.

Melnychuk, V. G., Polishchuk, A. M., Melnychuk, G. V. (2007). Volcanic tuffs in the Volino-Podillia traps as an alternative site for radioactive waste disposal. Herald. NUVHP, 5 (18), 107–113.

Kosorukov, P. A. (2011). Study of the mineral composition and main characteristics of the saponite of the Varvarovsk deposit. Energy technologies and resource saving, 3, 38–42.

Grechanovskaya, E. E. (2010). Unit cell metric and Si/Al ratio in zeolites of the heulandite-clinoptilolite series of the Sokirnitskoe deposit (Transcarpathia, Ukraine). Mineralogical journal, 4, 12–23.

Melnychuk, V. G., Melnychuk, G. V, Polishchuk, A. M. (2016). Use of zeolite-smectite tuffs of Volyn-Podillia in ecologically clean production. Notes of the Ukrainian Mineralogical Society, 13, 83–87.

Melnychuk, V. G., Trach, Y. P., Kosinov, V. P., Mikhel, M., Rechek, L. (2018). Research of the mineral composition and the possibilities of using dispersed basalts and tuffs of the Ivanodolinsk deposit of the Rivne region in the field of water purification. Problems of water supply, drainage and hydraulics, 30, 36–47.

Trach, Yu. P. (2020). Sorption of Mn2+ ions by natural unmodified materials: sorption isotherms, nonlinear method. Bulletin of the NUVHP, 1, 62–73.

Trach, Yu.P. (2021). Point of zero charge and kinetics of +zeolite from the Sokyrnytskyi deposit. Bulletin of the NUVHP, 1 (93), 355–369.

Trach, Roman, Rуzhakova, Galуna & Kryzhanovsky, Viktor. (2017). Information modeling and integrated management of the construction projects as the basis for innovative development of construction enterprise. Management of Development of Complex Systems, 31, 173–178.

Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.

Ryzhakova, H. M., Predun, K. M. (2020). Ecological and economic imperatives of biosphere compatibility as an innovative direction of ensuring energy security of Ukraine. Formation of market relations in Ukraine, 1, 31–37.

Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A., (2019). General-methodical regulation and analytical and information support of administration processes in the modern system of building development. Modern problems of architecture and urban planning, 55, 154–168.

Axelrod, R. B., Shpakov, A. V., Ryzhakova, G. M. (2021). Economic and managerial predictors of transformation of operational systems of construction development in conditions of digitalization of the economy. Formation of market relations in Ukraine, 12, 113–121.

Ryzhakova, G. M., Orlenko, I. M., Malykhina, O. M. (2021). Methodological regulation and analytical and information support of the management of organizations in the modern system of construction development. Formation of market relations in Ukraine, 7–8, 59–65.

Chernyshev, Denys, Prykhodko, Oleh, Akselrod, Roman, Homenko, Oleksandr, Rуzhаkov, Dmуtrо & Petrukha, Serhii. (2021). Development of scientific-methodological and analytical approaches to the impact of eco-innovation on the level of organizational and technological reliability of construction. Management of Development of Complex Systems, 47, 138–150, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2021.47.138-150.

Akselrod, Roman, Trach, Roman, Chernyshev, Denys, Rуzhаkov, Dmуtrо, Petrukha, Serhii & Homenko, Oleksandr. (2021). Innovative directions of updating the operating systems of construction companies in an unstable business environment of the project. Management of development of complex systems, 48, 102–113. dx.doi.org10.32347/2412- 9933.2021.48.102-113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-07

Як цитувати

Трач , Ю. . (2022). ВІДХОДИ ВИДОБУТКУ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАЯВНІ СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ НАКОПИЧЕННЯ. Управління розвитком складних систем, (51), 141–149. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.51.141-149

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ