Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку проєктно-орієнтованих підприємств

Автор(и)

  • Дмитро Приходько Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4926-4790
  • Андрій Шпаков Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7498-4271
  • Олена Геращенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-2246-1890
  • Наталія Кіщак Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0274-2222
  • Христина Чуприна Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5518-3607
  • Вікторія Роговченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0990-3313
  • Максим Горбач Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3784-0404

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.52.93-102

Ключові слова:

корпоративне управління, будівельне підприємство, трансформація операційної системи, організаційний розвиток, структура управління

Анотація

Обґрунтовано підхід до оцінки структурної конфігурації та виявлено особливості побудови системи корпоративних відносин у контексті динаміки організаційного розвитку підприємства. Розглянуто особливості рефлексивного сприйняття та адаптивного реагування на безперервні трансформації господарського середовища. Доведено, що динаміка організаційного розвитку проєктно-орієнтованих підприємств має прямо відображатися в розподілі корпоративного контролю, а також при визначенні характеру уніфікації технологічних процесів та швидкої дифузії інноваційних знань, що є однією з вагомих умов досягнення успіху в конкурентній боротьбі та забезпечення стійкості ринкових позицій за рахунок постійного впровадження процесів організаційного розвитку: структурний; нормативний; процедурний; результативний; інформаційний; інтеграційний. Зміна параметрів організації господарської діяльності або відносин з контрагентами при мінімальних витратах може спричинити значне зростання рівня розкриття потенціалу підприємства. З огляду на це, гіпотезою роботи стало співвіднесення складових концепції забезпечення стійкості функціонування та теорії організаційного розвитку. Оскільки складність реалізації цієї гіпотези пов'язана з об'єктивною неможливістю розвитку підприємства без втрати стабільності господарювання, представлено теоретичне обґрунтування напрямів вирішення цієї проблеми. Вибрано платформу розбудови теоретико-методологічного забезпечення управління стійким організаційним розвитком проєктно-орієнтованого підприємства. Визначено схему предметної області дослідження, в рамках якої розкрито головні сфери реалізації процесів організаційного розвиту. Розроблено функціональну модель життєвого циклу підприємства та визначено особливості трансформації практик життєвого циклу під час організаційних змін. На основі розгляду основних напрямів та сфер організаційного розвитку визначено орієнтири для їх удосконалення в рамках сформованих моделей предметної області та життєвого циклу підприємства.

Біографії авторів

Дмитро Приходько , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Андрій Шпаков , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Олена Геращенко , Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Наталія Кіщак , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Христина Чуприна , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту в будівництві

Вікторія Роговченко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Максим Горбач , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Adizes, І., Kalderon, I. (2004). Management/Mismanagement Styles. The Adizes Institute, 236.

Bernard, A., Tichkiewitch, S. (2008). Methods and Tools for Effective Knowledge Life-Cycle-Management. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 586.

Freeman, R. E., Moutchnik, A. (2013). Stakeholder management and CSR: questions and answers. Springer Verlag, 21, 1, 5–9.

Ryzhakova, G., Homenko, O. (2022). Analytical and parametric support of modern management technologies for updating the system for assessing the developer's operational activity in construction Nauka i studia, 6, 68–70.

Greiner L. E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, 37–46.

Shaw, J. C. (2003). Corporate Governance and Risk: A Systems Approach. Wiley, 212.

Smith, R. C. (2005). Governing the Modern Corporation: Capital Markets, Corporate Control, and Economic Performance. Oxford University Press, USA, 336.

Shpakov, A. V. (2021). Methodology and economic-analytical basis of implementation of strategic changes at construction enterprises. monograph. Kyiv: PP Serdyuk V. L., 353.

Shpakov, A., Akselrod, R., Shpakov, A., Ryzhakova, G., Honcharenko, T., Chupryna, I., Shpakova, H. (2022). Integration of Data Flows of the Construction Project Life Cycle to Create a Digital Enterprise Based on Building Information Modeling. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 1, 40–50. DOI: 10.46338/IJETAE0122_05.

Shpakov, Andrii. (2022). Methodological approaches to the formation of innovative enterprise management technologies in the dynamic business environment of construction development. Management of Development of Complex Systems, 49, 124–131, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2022.49.124-131.

Axelrod, R. B., Ryzhakova, G. M. (2021). Economic and managerial predictors of transformation of operational systems of construction development in conditions of digitalization of the economy. Formation of market relations in Ukraine,

, 113–121.

Gryshkevych, Oksana & Rуzhakova, Galуna. (2020). The modern paradigm of public investment as an instrument of state regulation of sustainable economic development. Management of Development of Complex Systems, 44, 136–142. dx.doi.org10.32347/2412-9933.2020.44.136-142.

Malikhina, O. M. (2021). Methodological regulation and analytical and information management of organizations in the modern construction system. Formation of market relations in Ukraine, 7–8, 59–65.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Revunov, Oleksandr, Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Predun, Kostiantyn, Prykhodko, Dmytro & Orlenko, Igor. (2021). Analytical tools for diagnostics of quality management systems of enterprises-stakeholders of construction projects. Management of Development of Complex Systems, 45, 161–169, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2021.45.161-169.

Trach, Roman, Rуzhakova, Galуna & Kryzhanovsky, Viktor. (2017). Information modeling and integrated management of the construction projects as the basis for innovative development of construction enterprise. Management of Development of Complex Systems, 31, 173–178.

Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A. (2016). Alternative toolkit of system internal audit of contracting enterprises. Construction production, 61(2), 25–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Приходько , Д. ., Шпаков , А. ., Геращенко , О. ., Кіщак , Н. ., Чуприна , Х. ., Роговченко , В. ., & Горбач , М. . (2022). Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку проєктно-орієнтованих підприємств. Управління розвитком складних систем, (52), 93–102. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.52.93-102

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ