Інформаційно-аналітичні новації та бізнес-моделі управління підприємством в сучасній системі будівельного девелопменту

Автор(и)

  • Дмитро Рижаков Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2777-7480
  • Вадим Поколенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1750-5964
  • Сергій Петруха Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8859-0724
  • Ірина Івахненко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7166-1023
  • Костянтин Предун Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2634-9310
  • Олег Приходько Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3092-6782
  • Георгій Ніколаєв Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4135-1467

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.52.103-112

Ключові слова:

інноваційний менеджмент, бізнес-процес, управління підприємством, процесний підхід до управління, ; бізнес-модель організаційного розвитку підприємства

Анотація

Статтю присвячено розробці методичних засад формування процесно-орієнтованої системи управління підприємством на основі бізнес-цільового підходу, які передбачають трансформацію комплексу бізнес-цілей підприємства в топологію його центрів управлінської та виконавчої відповідальності у вигляді піраміди процесного менеджменту з використанням Business Model Canvas, що допомагає спрямувати діяльність цих центрів на забезпечення результативності підпорядкованих їм процесів і створення фреймворку (програмного середовища) для аналізу бізнесу. Удосконалено понятійний апарат теорії процесного менеджменту в контексті таких дефініцій: «бізнес – процес» як взаємозв’язана ієрархічна пара, що складається з процесу (об’єкт управління) та процесу управління керівника (суб’єкта управління), «управлінський бізнес – процес» як керована по циклу управлінських функцій PDCA (Р – планування, D – організація, C – контроль, A – аналіз і корегування) ієрархія функціональних операцій керівника і підпорядкованих йому менеджерів нижнього рівня управління; «технологічний бізнес – процес» як керована по управлінському циклу PDCA ієрархія функціональних операцій керівника і підлеглих йому виконавців технологічного процесу; «піраміда процесного менеджменту» як система взаємозв'язаних управлінських і технологічних бізнес-процесів, структурованих відповідно до дерева бізнес-цілей підприємства та спрямованих на їх досягнення. Наголос на управлінській компоненті бізнес-процесів дає змогу забезпечити відповідальність і цілеспрямовані управлінські впливи керівників процесів на їх здійснення, що забезпечує досягнення підприємством своїх цільових установок. Набув подальшого розвитку процесно-орієнтований підхід щодо створення цінності, який передбачає формування системи з чотирьох ланцюжків: ланцюжка створення управлінської цінності підприємства, технологічного ланцюжка створення споживчої цінності, ланцюжка створення цінності первинних даних (зведень, звітів), ланцюжка створення управлінської інформаційної цінності для керівників підприємства; синтез цих чотирьох ланцюжків та їх результатів (споживчої, інформаційної та управлінської цінності) уможливлює максимізацію економічної доданої вартості підприємства як результуючого показника його діяльності.

Біографії авторів

Дмитро Рижаков , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва

Вадим Поколенко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві

Сергій Петруха , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Докторант кафедри менеджменту в будівництві

Ірина Івахненко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту в будівництві

Костянтин Предун , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Олег Приходько , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Георгій Ніколаєв , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Аспірант кафедри менеджменту в будівництві

Посилання

Osterwalder, A., (2008). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey, IL, USA: John Wiley & Sons Inc., 288.

Osterwalder, A. Pigneur, Y., Smith, A., Bernarda, G., Papadakos, P. (2014). Value Proposition Design. New Jersey, IL, USA: John Wiley & Sons Inc., 323.

Trach, R., Bushuyev, S. (2020). Analysis communication network of construction project participants. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 29 (3), 388–396.

Kulikov, Petro, Ryzhakova, Galyna, Honcharenko, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro & Malykhina, Oksana. (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9, 5, 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Polishchuk, E. A. (2008). The place and role of development companies in the real estate market of Ukraine http://www.rusnauka.com/24_SVMN_2008/Economics/27287.doc.htm

Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.

Hansen, Stephen C., Otley, David, Van der Stede, Wim A. (2019). Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research Perspective. Journal of Management Accounting Research, 15.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113–119.

Marchuk, Tetyana. (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analyticalplatform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12–20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova, G., Chupryna, K., Ivakhnenko, I., Derkach, A., Huliaiev, D. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, 3, 71–82.

Harrington, J. (2018). 5 pillars of organizational improvement. / Report at the 58th Congress of the American Society for Quality / Toronto / URL: http://quality.eup.ru/MATERIALY10/5PILLARS.htm

Ryzhakov, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2019). Performance evaluation of the developer's operating system in the microenvironment of housing construction stakeholders. Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of the formation of market relations, 42, 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16.

Bilousov, O. M. (2019). Economic and managerial aspects of the formation of the developer's investment portfolio in the construction industry. Business navigator, 6, 1, 1(56), 239–246.

Ryzhakov, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2018). Provision of economic-reproducible and analytical control functions of the toolkit for asset management of housing developers. Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of the formation of market relations, 38, 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6

Malykhina, О. (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science, 2, 29, 5–14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. (2021). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (4), 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Osterwalder, A., (2008). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New Jersey, IL, USA: John Wiley & Sons Inc., 288.

Osterwalder, A. Pigneur, Y., Smith, A., Bernarda, G., Papadakos, P. (2014). Value Proposition Design. New Jersey, IL, USA: John Wiley & Sons Inc., 323.

Trach, R., Bushuyev, S. (2020). Analysis communication network of construction project participants. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 29 (3), 388–396.

Kulikov, Petro, Ryzhakova, Galyna, Honcharenko, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro & Malykhina, Oksana. (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9, 5, 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11340710.

Polishchuk, E. A. (2008). The place and role of development companies in the real estate market of Ukraine http://www.rusnauka.com/24_SVMN_2008/Economics/27287.doc.htm

Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.

Hansen, Stephen C., Otley, David, Van der Stede, Wim A. (2019). Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research Perspective. Journal of Management Accounting Research, 15.

Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113–119.

Marchuk, Tetyana. (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analyticalplatform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12–20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

Ryzhakova, G., Chupryna, K., Ivakhnenko, I., Derkach, A., Huliaiev, D. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, 3, 71–82.

Harrington, J. (2018). 5 pillars of organizational improvement. / Report at the 58th Congress of the American Society for Quality / Toronto / URL: http://quality.eup.ru/MATERIALY10/5PILLARS.htm

Ryzhakov, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2019). Performance evaluation of the developer's operating system in the microenvironment of housing construction stakeholders. Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of the formation of market relations, 42, 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16.

Bilousov, O. M. (2019). Economic and managerial aspects of the formation of the developer's investment portfolio in the construction industry. Business navigator, 6, 1, 1(56), 239–246.

Ryzhakov, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2018). Provision of economic-reproducible and analytical control functions of the toolkit for asset management of housing developers. Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of the formation of market relations, 38, 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6

Malykhina, О. (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science, 2, 29, 5–14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.

Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. (2021). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (4), 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Рижаков , Д. ., Поколенко , В. ., Петруха , С. ., Івахненко , І. ., Предун , К. ., Приходько , О. ., & Ніколаєв , Г. . (2022). Інформаційно-аналітичні новації та бізнес-моделі управління підприємством в сучасній системі будівельного девелопменту. Управління розвитком складних систем, (52), 103–112. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.52.103-112

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ