Екоінновації: основні поняття та доцільність розвитку в Україні

Автор(и)

  • Юлія Трач Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3217-2451

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.52.135-145

Ключові слова:

екологічна інженерія, сталий розвиток, навколишнє середовище, інновація

Анотація

Становлення та розвиток ефективних сучасних технологій, загрози суспільно-політичного характеру, загострення взаємовідносин суспільства з природою формують принципово нові виклики щодо стану навколишнього середовища та інтенсивності негативних впливів. Одним з основних чинників теорії сталого розвитку є екологічні інновації (екоінновації), які забезпечують подвійну вигоду для економіки: економічне зростання і зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Екоінновації сприяють розвитку більш проекологічної економіки та поширення так званих "чистих технологій". Практична реалізація екоіновації можлива лише за умови, якщо вона є елементом певної системи. Такою системою може бути екологічна інженерія. Екологічна інженерія є відносно новою дисципліною, яка активно розвивається і спрямована на інтеграцію екологічних принципів у плануванні, проєктуванні та будівництві як наземної, так і водної інфраструктури. Екологічна інженерія дає змогу впроваджувати біологічні та хімічні методи та системи, що існують у природі для дослідження й проєктування сучасних інженерних систем. Одним із варіантів впровадження екоінновацій може бути використання відходів гірництва в технологіях санації та охорони навколишнього середовища. Гірничодобувна галузь продукує найбільшу кількість відходів неорганічного походження, серед всіх існуючих галузей господарювання людини. Використання відходів гірництва, як приклад екоінновації у санації та охороні навколишнього середовища, є перспективним напрямом розвитку та експериментальних досліджень. Запропоновано перелік економічних та управлінських незалежних факторів (предикторів), які є індикаторами та умовою реалізації багатоциклічного девелопменту на принципах сталого розвитку. Визначено потенціал механізмів циркулярної економіки стосовно реалізації інвестиційних проєктів з використанням рециклінгу. Проаналізовано фактори, які заважають розповсюдженню кращих практик сталого розвитку в діяльність українських підприємств. До факторів (обмеження) належать: відсутність державних стимулів, необізнаність сфери про методики екоінновацій, стара концепція поводження з відходами, відсутність інфраструктури та технологій екоінжинірингу.

Біографія автора

Юлія Трач , Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи

Посилання

Vernadsky, V. I. (1978). Living substance. Moscow: Nauka, 358.

СommunicationfromtheCommissionEurope 2020. Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.

Schumpeter, J. A. (2008). Theory of economic development: (Translated from German) V. S. Avtonomov. Moscow: Eksmo, 863.

Meyers, S. and Marquis, D. G. (1968). Successful Industrial Innovations. National Science Foundation, 1968.

Freeeman, Ch. and Soete, L. 1997. The Economics of Industrial Innovation (Third Edition). The MIT Press. [Ch.1]

Frascati Manual, edition in Russian (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) / Paris and Center for Research and Science Statistics (TsISN). Moscow, 1995. 381.

Kotler, F., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2000). Fundamentals of Marketing: Per. from English. St. Petersburg: Williams Publishing House, 944.

OECD Proposed Quibelines for Collectining and Interpreting Technological Innovation Data. (1992). Oslo manual. OECD. Paris, 150.

Sztucki, T. (2001). Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Placet, Warszawa.

Law of Ukraine "On Innovative Activity" dated July 4, 2002 No. 40_IV Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi_bin/laws/main.cgi?nreg=40–15.

Hargadon, A. and Sutton, R. (2000). Building an Innovation Factory. Harvard Business Review, 158.

Datsiy, O. I. (2004). Development of innovative activity in agro-industrial production of Ukraine. Kyiv, 428.

Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. (2005). Paris, 169.

Yevtushevsky, V. A. (2006). Management of innovations in a modern organization. Kyiv, 359.

Lapko, O. (1998). Ecological factor in innovative activity. Ukraine economy, 8, 69.

Andreeva, N. N. (2011). Ecological innovations and investments: essence, systemology. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 2, 2, 205–209.

Prokopenko, O. V. (2008). Greening of innovative activity: a motivational approach: monograph. Sumy: VTD "University Book", 392.

James, P. (1997). The sustainability circle: a new tool for product development and design. Journal of Sustainable Product Design, 2, 52–57.

Reid, А. & Miedzinski, М. (2008). Eco-Innovation. Final report for Sectoral Innovation Watch. Brighton: Technopolis Group, 96.

DecisionNo 1639/2006/ECoftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof 24 October 2006 establishingaCompetitivenessandInnovationFrameworkProgramme (2007 to 2013) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006D1639

Kemp, R., Pearson, P. (2007). Final report MEI Project about measuring eco-innovation. UMMERIT.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008. (2009). Notatka Informacyjna, GUS, Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie 2009 r.

Carley, M. & Spapens, P. (1998). Sharing the world. Sustainable living and global equity in the 21st century. London: Earthscan Publications.

Huczka A. (2007). Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin Warszawa,. 132.

Chodyński, A. (2003). Innowacyjność ijakość w strategii rozwoju firmy za rządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, WSZiMBIT, Sosnowiecr, 95–98.

Graczyk, M., Kaźmierczak-Piwko, L. (2011), Uwarunkowania dla tworzenia wiedzy i innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 45, 110–120.

Pakhomova, N. V. (2012). Structural transformations in the context of the formation of a "green" economy: challenges for the Russian state and business. Problems of modern economy, 3 (43), 7–15.

Jones, E., Harrison, D., McLaren, J. (2001). Managing creative eco-innovation, structuring outputs from ecoinnovation projects. The Journal of Sustainable Product Design, 1.

O’Brien, M., Giljum, S., Miedzinski, M., Bleischwitz, R. (2010). The eco-innovation challange. Pathways to resource-efficient Europe. Annual Report 2010, (red.) EIO 2011.

Andersen, M. M. (2010). On the faces and phases of eco-innovation - on the dynamics of the greening of the economy. Materiały z konferencji "Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology" 16-18.06.2010), Imperial College London Business School, London.

Arundel, А., Kemp, R. (2017). Measuring eco-innovation, Unu-Merit Working Paper Series.

Rennings, K., Koschel, H., Brockmann, K. L. & Kuehn, I. (1998). A Regulatory Framework for a Policy of Sustainability-Lessons from the Neoliberal School. Ecological Economics, 28 (1999), 197–212.

Savchuk, O. Ya. (2012). Conceptual approaches to clarifying the concept of "eco-innovation". Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, 22, 4, 106–113.

Chernyshev, D. O. (2017). Development of methods of evaluation, analysis, justification and selection of rational organizational and technological solutions of biosphere-compatible construction. Urban planning and territorial planning, 65, 516–527.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Трач , Ю. . (2022). Екоінновації: основні поняття та доцільність розвитку в Україні. Управління розвитком складних систем, (52), 135–145. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2022.52.135-145

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ