Маркетингові проєкти фармацевтичної промисловості. Аналіз та особливості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.54.40-47

Ключові слова:

маркетинговий проєкт, вимоги, управління вимогами, проєкти фармацевтичної промисловості

Анотація

У статті представлено результати дослідження сутності та особливостей маркетингових проєктів (МП). Показано, що фармацевтична індустрія впливає на властивості маркетингових проєктів. Аналіз маркетингових проєктів засвідчив їх залежність від сутності маркетингу. Маркетинг це складна та багатокомпонентна система, тому маркетинговий проєкт буде містити у собі ті складові із загальної сукупності маркетингу, які обрали власники проєкту для формування продукту проєкту. В статті проаналізовано ядро маркетингу, яке може утворити контури маркетингового проєкту. Сформована Пітером Друкером мета маркетингу взята за місію маркетингових проєктів, а саме – створення таких властивостей продукту, завдяки яким «він буде продавати себе сам». Такого стану продукту проєкту можна досягнути через задоволення усіх вимог та очікувань головних стейкхолдерів проєкту, а саме, його кінцевих споживачів. У роботі показано, що фармацевтична галузь вносить до маркетингових проєктів додаткові властивості, припущення та обмеження. Продуктом  проєкту фармацевтичного виробництва є ліки, а кінцевими споживачами є пацієнти. Додатковим обмеженням, що вносить галузь до маркетингових проєктів, є Кодекс фармацевтичної маркетингової практики IFPMA, який слід враховувати при управлінні МП. Досягнення зазначеної місії МП можливо за умови врахування інтересів усіх учасників. У роботі показано, що є три групи учасників: виробник лікарських засобів; аптеки та медичні заклади як посередники у просуванні; кінцеві споживачі ліків – пацієнти. Ці три групи формують вимоги до майбутнього продукту (тобто, до лікарського засобу), які мають бути враховані. Таке широке коло учасників зазвичай привносить до проєкту конфлікт інтересів, а отже, і конфлікт вимог. У зв’язку з цим в роботі проведено аналіз сутності вимог проєкту, їх збір, формування та управління ними. На сьогодні не існує єдиного підходу до розгляду релевантності вимог маркетингових проєктів, що потребує подальшого аналізу та дослідження. Перспективою подальших досліджень є пошук напряму: управління стейкхолдерами МП; управління вимогами та конфліктом вимог; аналіз ринку МП.

Біографії авторів

Олена Руденко , Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Студентка PhD кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу

Павло Тесленко , Національний університет «Одеська політехніка», Одеса

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри штучного інтелекту та аналізу даних

Посилання

Shevchenko, N. V., Davydenko, M. V. (2017). Peculiarities of implementation of marketing projects in the project management system. Collection of scientific papers of ChDTU. Series of economic sciences, 47, 41–47.

Rudenko, O. M., Melenchuk, V. M. (2022). Peculiarities of marketing projects of the pharmaceutical industry. Management of projects in the development of society. Topic: "Project management in anticipation of a global crisis": theses of reports. Kyiv: KNUBA, 101–104.

Diethelm, H. (2004). Project management: in 2 volumes: trans. with German, 400.

Dzyuba, T. V. (2012). The influence of marketing risks on projects.Proc. IX International Conference "Project Management in the Development of Society". Kyiv, May 11–12, 2012. Pp.19–21.

Huley, Graham, Saunders, John, Pierce, Nigel. (2005). Marketing strategy and competitive positioning. Trans. from English. Dnipropetrovsk: Balance Business Books, 800.

Medicine marketing ethics. URL: https://www.apteka.ua/article/100185.

Sendpulse. What is Marketing: Definition. URL: https://sendpulse.ua/ru/support/glossary/marketing

Rudenko, O. M., Teslenko, P. O. (2022). Marketing projects – essence and features. Collection of works of the MNPC "Intellectual information systems in project management and economy under martial law", Kharkiv-Koblevo, pp. 106–109.

Drucker, Peter F. (2019). An effective manager. KM-BUKS Publishing House, 288.

Garkava, V. F., Prozorova, G. O., Ignatova, T. V., Redkina, E. A., Lukyanchuk, V. D., Zvyagintseva, O. B. (2021). Management and marketing in pharmacy: Monograph. Warsaw: RS Global Sp. Z O.O., 72.

Rudenko, O. V., Teslenko, P. O. (2023). Management of requirements as a component of marketing projects. Management of projects in the development of society: theses of reports. Kyiv: KNUBA, pp. 204–208.

Henrikki, Tikkanen, Jaakko, Kujala, Karlos, Artto. (2007). The marketing strategy of a project-based firm: The Four Portfolios Framework. Industrial Marketing Management, 36, 2, 194–205.

Vojchak, A., Shumeiko, V. (2009). Study of modern concepts of marketing and marketing management. Marketing in Ukraine, 4, 52–55.

Higgins, Stewart A., de Laat, Maurice, Gieles, Paul M. C. and Geurts, Emilienne M. (2003). Managing Requirements for Medical IT Products. URL : https://www.tamps.cinvestav.mx/~ertello/svam/s04-SWE-Medic.pdf

Rudenko, O. M., Andrienko, V. O., Teslenko, P. O. (2022). Internet marketing as a form of marketing projects. Abstracts of reports of the VII International scientific and practical conference R3M-2022. Odesa: ISHIR, 2022. Pp. 94–96.

Chimshir, V. I., Teslenko, P. A. (201). Project as a system [Monograph]. Odessa: Institute of Creative Technologies, 159.

Guseva, Yu. Yu., Martynenko, O. S., Kadykova, I. M., Chumachenko, I. V. (2017). Metrics of the processes of management and control of requirements in projects. Radio electronics, informatics, management, 4, 179–186.

Ushakova, I. O., Makarova, G. V. (2018). Methodology of requirements management in flexible methodologies. Collection of scientific papers of the Kharkiv National University of the Air Force, 2, 93–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2018_2_15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Як цитувати

Руденко , О. ., & Тесленко , П. . (2023). Маркетингові проєкти фармацевтичної промисловості. Аналіз та особливості. Управління розвитком складних систем, (54), 40–47. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.54.40-47

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ