Оцінка часових характеристик у комп’ютерних системах реального часу з використанням сіток Петрі

Автор(и)

  • Володимир Зайцев Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9548-1959
  • Євгеній Цибаєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9115-2346

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.54.48-62

Ключові слова:

модель, задача реального часу, сітка Петрі

Анотація

Робота присвячена проблемі визначення часових характеристик задач у системах реального часу, успішність роботи яких залежить не тільки від їх логічної правильності, а й від часу, за який вони отримують результат. Визначення таких часових характеристик системи на стадії проєктування є доволі складною проблемою. Її вирішення на сьогодні засновано на використанні двох основних методів: теоретичних розрахунках, пов’язаних з обчисленням так званих критеріїв здійсненності, і моделюванням роботи системи на моделях. Серед моделей найбільш розповсюдженими є статистичні моделі систем масового обслуговування. Однак, як у першому, так і у другому варіантах неможливо отримати гарантований результат, що суттєво ускладнює процес проєктування. Останнім часом запропоновано застосовувати методи дослідження моделей, що засновані на використанні апарату сіток Петрі. У роботі запропоновано метод оцінки часових характеристик задач у системах реального часу шляхом аналізу даних, отриманих моделюванням розподілу процесорного часу між задачами згідно обраних алгоритмів планувальника шляхом використання моделі програмної системи у вигляді сітки Петрі. Метод гарантує отримання часових характеристик задач при обранні конкретних типів процесора і планувальника, що потрібно для початку технічного проєктування системи реального часу. Використання запропонованої математичної моделі та пакету прикладних програм дають змогу на ранніх стадіях розроблення системи реального часу визначити реальні терміни виконання задач та вибрати оптимальний варіант реалізації технічного і програного забезпечення. Запропоновані математичні моделі засновані на визначенні часових характеристик виконання програм за допомогою моделювання розподілу процесорного часу між задачами за умови попереднього обрання алгоритмів планування та  характеристик комплексу технічних засобів.. Дослідження базуються на використанні імітаційних статистичних моделей та моделі сіток Петрі. Використання запропонованих інструментальних засобів допомагає суттєво зменшити терміни аналізу можливих варіантів реалізації системи реального часу, підвищує якість проєкту та суттєво зменшує загальні терміни і вартість усієї розробки. У роботі детально розглянуто процес моделювання багатозадачної обчислювальної системи з використанням апарату сіток Петрі. На конкретному прикладі наведено моделювання роботи комплексу програм, включаючи розроблення алгоритмів моделювання, лістінгу програми моделювання та аналіз отриманих результатів.

Біографії авторів

Володимир Зайцев , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

Євгеній Цибаєв , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Кандидат технічних наук, докторант кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

Посилання

Zaitsev, V. G., Tsybaev, E. I. (2019). Real-time computer systems: a textbook. National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”: Kyiv. Igor Sikorsky KPI Electronic Resource: https:// ela.kpi.ua/handle//123456789/29604.

Zaitsev, V. G., Drobyazko, I. P. (2019). Operating Systems. Real-time computer systems: a textbook. National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”: Kyiv. Igor Sikorsky KPI Electronic Resource: https://ela.kpi.ua/handle//123456789/29604.

Zaitsev, V. G. Tsybaev, E. I. (2019). A model for estimating time characteristics in real-time computer systems using Petri nets. Management of development of complex systems, 40, 76–86; dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11969013.

Golubev, A. S. (2010). Real-time systems: lecture notes. Vladim. state un-t; comp. Vladimir: Publishing house Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. Electronic resource of KPI named after Igor Sikorsky: https: // ela.kpi.ua/handle//123456789/29600.

Baker, T. (2003). Multiprocessors EDF and Deadline Monotonic Shedulability Analysis. Proceeding of 24 IEEE Real – Time Systems Symposium, Pp. 120–129.

Andersen, B., Daruah, S., Jonson, J. (2001). Static– Priority Shedulings on Microprocessors. Proccedings of 22 IEEE Real – Time System Symposium, Pp. 193–202.

Ferrari, A. D. (1994). Real – Time Sheduling Algorithms. Dr. Dobb’s Journal, 12, 60–66.

Stetsenko, I. V., Boyko, O. V. (2009). Imitation modeling system using Petri nets. Mathematical machines and systems, 1, 117–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Як цитувати

Зайцев , В. ., & Цибаєв , Є. . (2023). Оцінка часових характеристик у комп’ютерних системах реального часу з використанням сіток Петрі. Управління розвитком складних систем, (54), 48–62. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.54.48-62

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ