Інформаційна технологія гармонізації діяльності та діагностики закладу вищої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.54.95-105

Ключові слова:

конвергентна методологія управління розвитком ЗВО, етапи розвитку освітнього простору, дивергентна методологія, гармонізація

Анотація

Забезпечення членства України в Євросоюзі та вступу України до НАТО вимагає високого рівня життя громадян України, потребує активного використання наукового потенціалу держави у створенні прогресивних інформаційних технологій управління розвитком закладів вищої освіти. Вирішення проблем, які постали перед Україною на шляху до євроінтеграції, потребує застосування конвергентно-дивергентної методології розробки та функціонування інформаційних технологій гармонізації зрівноваженого освітнього простору при стратегічному управлінні розвитком сучасних закладів вищої освіти. Ця методологія уможливлює в мінімально-збитковому інформаційному просторі об’єднати трудові, організаційні, управлінські, технологічні, бізнесові, науково-методичні і наукові процеси ЗВО та значно підвищити якість освіти і науки в підготовці: бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів на основі впровадження нових науково-навчальних стратегій, проєктів і програм, а також підвищити рейтинг ЗВО в конкурентному середовищі. Інтегрована імовірнісна багатостратегічна модель навчання, яка дає змогу моделювати в реальному вимірі часу різнорідні за фізичними, функціональними та освітніми ознаками процеси підготовки фахівців з вищої освіти за різними спеціальностями, наукових кадрів, перепідготовки викладачів, спеціалістів для ведення бізнесової діяльності за умов стаціонарної і дистанційної систем навчання. При цьому інтегрованість моделі визначається в поєднанні базових педагогічних стратегій із заохоченням, із корегуванням, змішаної стратегії та об’єктивної, які ґрунтуються на видачі повідомлень і зміні оцінок якості навчання в нормальних і турбулентних умовах навчання. Методи моделювання бізнес-процесів управління розвитком ЗВО ґрунтуються на основі функціональних інструментів методології гармонізації освітнього середовища щодо підвищення якості навчання за умов визначення потенційних матеріальних і кадрових ресурсів ЗВО із застосуванням фінансово-економічних інструментів SWOT-аналізу їх, а також при прийнятті управлінських рішень щодо побудови інформаційної системи гармонізації «організаційної компетенції в управлінні розвитком ЗВО» та дослідженні організаційно-економічних і фінансових прибуткових стратегій виживання ЗВО в конкурентному середовищі. Розроблені в роботі теоретичні засади автоматизованого управління закладами освіти та інформаційних технологій і систем управління їх структурними підрозділами містять в собі елементи системного, інформаційного, проєктного, процесного та ціннісно-компетентнісного підходів. Це дасть змогу одержати результати, які мають доволі високий ступінь готовності до використання при реалізації аналогічних інформаційних технологій в ЗВО освітнього простору.

Біографії авторів

Микола Цюцюра , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій

Олена Криворучко , Державний торговельно-економічний університет, Київ

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Світлана Цюцюра , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

Посилання

Tyustsyura, M. I., Tyustsyura, S. V., Kryvoruchko, O. V. (2019). Information technology for the development of the content of education: a monograph. Kyiv: CP "Comprint", 118.: illustrations. ISBN-978-966-929-967-9.

Tsyutsyura, M. I., Kryvoruchko, O. V., Tsyutsyura, S. V. (2020). Divergent methodology of harmonization of decisions in the management of higher education institutions: monograph. Kyiv: FOP Yamchynskyi O. V., 230.: illustrations. ISBN-978-617-7890-18-7.

Bushuev, S. D., Tsiutsyura, M. I. (2018). Development methodology and principles of functioning of information technology for the harmonization of educational content. ISSN Online: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 1, 105-126. https://journal.iitta.gov.ua› itlt› article › view.

Korzh, R., Peleshchyshyn, A., Trach, O., Tsiutsiura, M. (2020). Increasing the Efficiency of the Processes of Formation of the Informational Image of the HEI. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. CCSIT 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1080. Springer, Cham, 661-679.

Williams, T. (2003). Learning from projects. Journal of operational research society, 54, 443 451. https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jors.2601549.

Kryvoruchko, Olena, Kostiuk, Mykhailo, Tsiutsiura, Mykola. (2017). Architectural solution of time management system in test driven development approach. International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Impact Factor (2012): 3.358; 7, 07, 1098–1100.

Tsiutsiura, Mikola, & Kryvoruchko, Olena. (2015). Features and principles values-based approach to management education content. Management of Development of Complex Systems, 21, 99–104 [in Ukrainian].

Tsiutsiura, Mikola. (2015). Organizational mechanisms of change in the educational environment. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 89–94.

Tsiutsiura, Mikola, Tsiutsiura, Svitlana, Kryvoruchko, Olena & Tsiutsiura, Halyna. (2017). Method of education quality management system design based on logical framework approach. Management of Development of Complex Systems, 28, 171–177.

Tsiutsiura, Mikola. (2017). Study of functional tasks in analysis of IT-products cost problems. Management of development of complex systems, 29, 177–183.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Babaev, I. A., Yakovenko, V. B., Grisha, E. V., Dzyuba, S. V., Voytenko, A. S. (2010). Creative technologies for managing projects and programs: monograph. Kiev: Summit-Kniga, 768.

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Neizvestny, S. I. (2012). Mechanisms of convergence of project management methodologies. Development management of folding systems, 11, 5–13.

Dorosh, M. S. (2009). Systematic approach to the management of information processes of the innovation-investment project. Scientific Bulletin of the Chernihiv State Institute of Economics and Management, 01 (002), 90–102.

Vlasov, V. G., Kostrova, V. N., Lvov, Ya. E. (2003). Program-targeted approach to the process of managing the functioning and development of the university. Innovations in education, 3, 15–18.

Bikov, V. Yu. (2010). Project management systems and programs are modern tools for the innovative social and economic development of Ukraine. Problems and prospects for the formation of the national humanitarian and technical elite, 26 (30), 61–71.

Bikov, V. Yu. (2010). Competition as a market tool for the innovative development of the professional education system. New technologies for training, 64, 22–36.

Bikov, V. Yu. (2011). Cloud technologies, ІCT-outsourcing and new functions of ІCT for the development of lighting and scientific installations. Information technologies in education, 10, 8–23.

Pavlov, A. A., Chernov, S. K., Koshkin, K. V., Misyura, E. N. (2006). Mathematical foundations of high-tech production project management. Nikolaev: nat. University of shipbuilding im. S. O. Makarova, 208.

Lizunov, P. P., Biloshitskyi, A. O. (2007). Models and means of forming a complex informational and educational environment of an educational institution. Information processing systems, 5 (63), 2–7.

Kryvoruchko, O. V., Rzaeva, S. L., Krasnoshchok, V. M. (2008). MS Office in solving tasks at trade enterprises: training. Manual. Kyiv: KNTEU, 345.

Key characteristics of business activity. URL: http://www.it.uа.

Rusinova, O. (2016). Divergent-convergent approach to the management of ensuring the development of an industrial enterprise. EAST, 6, 146, 43–48.

Danchenko, E. B., Chernova, L. S., Bedriy, D. I., Pogorelova, E. V., Mazurkevich, A. I. (2011). Functional cost analysis in project management of high technology enterprises: monograph. Dnepropetrovsk: IMA-Press, 237.

Bidyuk, P. I., Prosyankina-Zharova, T. I., Terentiev, O. O. (2017). Application of the adaptive modeling technique for forecasting non-linear non-stationary financial processes. The development of economic education and the formation of the foundations of financial literacy of young people is the basis of the development of public society and the formation of the knowledge economy: materials of the International Scientific and Practical Conference, September 29-30, 2017, Kyiv. Kyiv: Institute of the Gifted Child of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2017. P. 41–43. Bibliography: 6 titles.

Bidyuk, P. I., Fedorov, A. V. (2009). Probabilistic forecasting of pricing processes on stock markets. System research and information technology: scientific and technical journal, 1, 65–74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Як цитувати

Цюцюра , М. ., Криворучко , О. ., & Цюцюра , С. . (2023). Інформаційна технологія гармонізації діяльності та діагностики закладу вищої освіти. Управління розвитком складних систем, (54), 95–105. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.54.95-105

Номер

Розділ

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ