Оцінка морозостійкості бетону при знакозмінному температурному навантаженні

Автор(и)

  • Григорій Краснянський Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2421-1270
  • Василь Клапченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4093-5500
  • Ірина Азнаурян Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7085-7291

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.54.138-143

Ключові слова:

морозостійкість, будівельні матеріали, бетон, кондуктометричний метод, кінетика дифузії вологи, льодоутворення, одностороннє заморожування зразків, знакозмінне температурне навантаження, управління технологією

Анотація

Однією з найважливіших характеристик будівельних матеріалів є їхня морозостійкість. При цьому стандартний метод її визначення, який базується на фіксації числа циклів поперемінного заморожування та відтавання, не завжди відповідає вимогам виробництва будівельних матеріалів, зокрема таким, що висуваються до довговічності будівель і споруд та має низку істотних недоліків. Детальне зіставлення результатів лабораторних випробувань морозостійкості бетонів та термінів їхньої служби в реальних спорудах не дає змогу в загальному випадку встановити між ними пряму відповідність. У зв'язку з цим надзвичайної актуальності набувають дослідження, які присвячені розробці прискорених методів визначення морозостійкості. Нові методи мають усунути основну складність зазначеної проблеми, яка полягає в невідповідності умов лабораторних досліджень тим реальним умовам, в яких перебуває даний матеріал в конструкціях і спорудах, що експлуатуються. Для отримання інформації про морозостійкість бетону в реальних умовах експлуатації запропоновано комбінований кондуктометричний метод незалежного виміру кінетики дифузії вологи та льодоутворення в процесі одностороннього заморожування зразків. Показано, що в зразках бетону, які піддаються односторонньому заморожуванню (тобто перебувають в умовах, що максимально наближені до реальних умов експлуатації в будівельних конструкціях), проходять інтенсивні процеси масоперенесення. Визначено швидкості поширення фронту льодоутворення та дифузії вологи і відповідна глибина промерзання зразків бетону залежно від їх капілярно-пористої структури та початкових умов зберігання. Загалом проведені дослідження допомогли отримати більш достовірну картину поведінки бетону при знакозмінному температурному навантаженні в умовах різного початкового вологовмісту (у т. ч. в гідротехнічних спорудах), ніж це передбачено чинними нормативними документами. Експресність вимірювань уможливлює використовувати пропонований метод для оцінки морозостійкості матеріалів при односторонньому заморожуванні в реальних умовах експлуатації, а також ефективно керувати технологією виготовлення будівельних матеріалів із заданими властивостями.

Біографії авторів

Григорій Краснянський , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики

Василь Клапченко , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізики

Ірина Азнаурян , Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Доцент кафедри фізики

Посилання

Neville, A. M. and Brooks, J. J. (2010). Concrete Technology. PublishedHarlow, England: Prentice Hall, 442.

Ramachandran, V. S., Feldman, R. F. and Beaudoin, J. J. (1981). Concrete Science: Treatise on Current Research. London: Heyden, 427.

Krasnianskyi, Grygorii, Klapchenko, Vasily & Aznaurian, Iryna. (2023). Prediction of frost resistance of concrete at different freezing temperatures. Management of Development of Complex Systems, 53, 135–139, dx.doi.org10.32347/2412-9933.2023.53.135-139.

Chekhovskiy, Yu. V., Lifshits, A. V. (1986). Accelerated methods for determining the frost resistance of concrete. Industry of building materials, 3, 1, 45.

Powers, T. C. and Helmuth, R. A. (1953). Theory of volume changes in hardened portland cement paste during freezing. Proc. Highw. Res. Board, 32, 285-297.

Krasnianskyi, G. E. Aznauryan, I. A. & Kucherova G. V. (2019). Technique of electrophysical researches of concrete at early stages of hardening. Urban development and spatial planning, 50, 310–315.

Feldman, G. M. (1988). Movement of moisture in thawed and freezing soils. N-sk: Publishing House "Nauka" Sib. Department, 257.

Fen-Chong, T. (2005). Freezing and thawing porous media – experimental study with dielectric capacitive method. Comptes Rendus Mecanique, 333, 405–430.

Alexandrovsky, S. V., Aleksandrovsky, V. S. (2005). Basic mathematical model of the theory of freezing of wet porous bodies. Concrete and reinforced concrete, 6, 20-22.

Bernatsky, A. F. (2013). Electrical insulating concrete (technology, properties, constructions): Monograph. Novosib. state University of Architecture, Design and Arts. Novosibirsk, 184.

Klapchenko, V. I., Krasnianskyi, G. E. & Aznauryan I. A. (2002). Electrophysical studies of building materials: Monograph. Kyiv, 84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-02

Як цитувати

Краснянський , Г. ., Клапченко , В. ., & Азнаурян , І. . (2023). Оцінка морозостійкості бетону при знакозмінному температурному навантаженні. Управління розвитком складних систем, (54), 138–143. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.54.138-143

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ