Аналіз моделей спільного використання методологій в управлінні проєктами проєктно-орієнтованих організацій

Автор(и)

  • Андрій Володимирович Івко Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3388-8355

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.38-45

Ключові слова:

управління проєктами та програмами, проєктно-орієнтована організація, методологія управління проектами, синкретична методологія

Анотація

У статті описано проблематику реалізації проєктів відновлення інфраструктури України, поставлено наукову задачу розроблення синкретичної методології управління проєктами. Проаналізовано наявні сучасні тенденції щодо впровадження методологій у практику реалізації проєктів проєктно-орієнтованими організаціями (компаніями). Серед цих тенденцій виокремлено такі: побудова корпоративної методології управління проєктами на базі існуючого міжнародного стандарту, використання в системі управління проєктами декількох методологій одночасно, поява методологій управління ІТ проєктами, інтеграція таких методологій з класичними методологіями проєктного менеджменту, використання комбінацій методологій в одній корпоративній системі. Проведено аналіз найбільш поширених методологій управління проєктами, серед яких PMBOK, PRINCE2, ISO21500, ICB, P2M. Сформульовано мету дослідження. На основі проведеного аналізу сформульовано сім класів методологічних підходів: PMBOK-based, PRINCE2-based, P2M-based, методології ІТ компаній, окремі фреймворки методології Agile, кастомізовані гібриди фреймворків методології Agile, кастомізовані гібриди класичних методологій. Проведено оцінювання таких підходів, серед яких за результатами оцінювання обрано і охарактеризовано такі, що найбільш придатні до досліджуваних проєктів. Для вибраних трьох класів методологічних підходів проведено аналіз переваг і недоліків. За результатами проведеного аналізу формульовано висновок, що наявні класи методологій, а також моделі їх комбінування, не повною мірою відповідають задачам проєктів відновлення. Також сформульовано три основних підходи (моделі) суміщення різних методологій в одній корпоративній системі управління проєктами: конвергенція методологій, гібридізація методологій, синкретичний підхід. Для підвищення ефективності реалізації проєктів відновлення запропоновано розробити синкретичну методологію управління проєктами (портфелями проєктів). Проведено SWOT-аналіз, виокремлено сильні сторони, слабкі сторони, можливості, що виникають при застосуванні синкретичної методології управління проєктами, і загрози, що можуть виникнути. Сформульовано галузі подальших досліджень у вибраному напрямі: розробка моделей інтерфейсів синкретичної методології управління проєктами на рівні корпоративної методології, розробка методів перетворення інформації щодо моделей і методів кожної методології в інтерпретовану інформацію на рівні корпоративної методології, розробка моделей реалізації корпоративної методології управління проєктами на синкретичному підході, практична апробація моделей і методів синкретичної методології при реалізації проєктів відновлення, розробка і втілення стратегії подолання загроз використання синкретичної методології через реалізацію її можливостей.

Біографія автора

Андрій Володимирович Івко, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук

Докторант кафедри управління проєктами

Посилання

Bushuev, S. D., Bushueva, N. S., Shorop, D. I. (2004). Project office methodology as a multi-management. Project management and development of production, 1 (9), 24–31.

The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition (2021), USA, Project Management Institute (PMI), 250.

Managing Successful Projects with PRINCE2® (2017). AXELOS Limited, Published by TSO (The Stationery Office), 405.

BS ISO 21500:2021 (2021) Project, programme and portfolio management. Context and concepts, Project Committee ISO, 32.

IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management. (2015). IPMA, 431. Available: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/.

A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation (Third Edition P2M). (2016). Access mode: https://www.pmaj.or.jp/ENG/p2m/p2m_guide/P2M_Bibelot(All)_R3.pdf.

Bushuyev, S. & Kozyr, B. (2020). Methodology hybridization of infrastructure projects and programs management. Herald of the Odessa National Maritime University, (61), 187–207. https://doi.org/10.47049/2226-1893-2020-1-5-26

Spundak, M. (2014). Mixed agile/traditional project management methodology – reality or illusion? 27th IPMA World Congress. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 119, 939–948.

Bushuev, S., Dorosh, N. (2016). Innovative thinking in the formation of new project management methodologies. Management of Development of Complex Systems, 26, 49–57 [in Ukrainian].

Ivko, A. V. (2022) Approaches of syncretic management in road infrastructure restoration projects. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences», 3 (53), 433–442.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-18

Як цитувати

Івко, А. В. (2023). Аналіз моделей спільного використання методологій в управлінні проєктами проєктно-орієнтованих організацій. Управління розвитком складних систем, (55), 38–45. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.38-45

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ