Сутність інтегрованого управління проєктними та операційними ризиками в організації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.46-54

Ключові слова:

моделі, методи, інтегроване управління, операційні ризики, проєктні ризики

Анотація

В умовах становлення ринкових відносин та посилення конкуренції діяльність будь-якої організації вимагає розроблення і впровадження дієвих та ефективних інструментів управління. Таким інструментом в умовах сучасного світу є методологія управління проєктами, яка включає серед іншого інструменти, що дають змогу управляти оточенням організації. Мінливість зовнішнього і внутрішнього середовищ може призводити до виникнення невизначеності та ризиків. У цій роботі визначено, що вітчизняні й іноземні науковці приділяють багато уваги питанням ризик-орієнтованого управління проєктами в організаціях. Запропоновані ними підходи успішно впроваджуються, але мають свої особливості, які не можуть бути універсальними для інших сфер. Крім того, були розглянуті доробки науковців у сфері реінжинірингу бізнес-процесів, які ґрунтуються на запровадженні ризик-орієнтованого підходу, а також інтегроване протиризикове управління проєктами. Вказані результати досліджень можуть стати підґрунтям для розроблення інтегрованого підходу до управління операційними та проєктними ризиками організації. У цьому дослідженні авторами проведено ідентифікацію операційних та проєктних ризиків, визначено їхні множини і побудовано математичне уявлення операційної діяльності організації. Крім того, визначено вплив операційних ризиків на проєкт, а також проведено попередній аналіз проєктних ризиків. Виходячи з цього, застосування методології управління проєктами засвідчцє свою доцільність та ефективність з точки зору управління ризиками як операційної діяльності, так і проєктної. Авторами проаналізовано сучасні підходи до управління ризиками в різних сферах діяльності людини, а також підходи до інтегрованого управління операційними та проєктними ризиками, з метою подальшого їх застосування або удосконалення. Що, своєю чергою, може стати підґрунтям розробленню моделей та методів інтегрованого управління операційними та проєктними ризиками організації.

Біографії авторів

Олександр Іванович Кісільов, Університет економіки та права «КРОК», Київ

Здобувач PhD кафедри управлінських технологій

Сергій Олександрович Качков, Університет економіки та права «КРОК», Київ

Здобувач PhD кафедри управлінських технологій

Посилання

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). Seventh Edition. (2021). USA: PMI, 250.

IEC/ISO 31010:2019 Risk management – Risk assessment techniques. URL: https://www.iso.org/ru/standard/72140.html. Access date of 01.12.2022.

Rybalko, I. V., Danchenko, O. B., Zarutsʹkyy, S. O., Byelova, O. I. (2021). Review and classification of peculiarities of art-projects as a risk factors. Bulletin of NTU «KHPI»,1(3), 16–23. DOI: 10.20998/2413-3000.2021.3.3.

Danchenko, O. B., Alʹba, V. O., Berezensʹkyy, R. V., Savina, O. Yu.(2021). Identification and analisys of risks in It audit. Bulletin of NTU «KHPI»,1(3), 24–31. DOI: 10.20998/2413-3000.2021.3.4.

Kis, I. R. (2021). Strategic management of ecological risks in transport industry enterprises. Bulletin of NTU «KHPI»,2(4), 24–33. DOI: 10.20998/2413-3000.2021.4.4.

Danchenko, O. B., Bedrii, D. I., Semko, O. V., Zayats, O. V. (2022). Method of management of information risksof digitalization processes of business processes. Bulletin of NTU «KHPI»,2(6), 25–29. DOI: 10.20998/2413-3000.2022.6.5.

Danchenko, O. B. (2017). Practical aspects of reinineering of business processes. Kyiv: "KROK" University of Economics and Law, 238.

Bedrii, D. I. (2013). Management of the project costs of scientific organisations incountigs risks: PhD thesis: 05.13.22. Cherkasy: ChDTU, 185.

Kyrychenko, O. S., Fedchyshen, V. A. (2022). Peculiarities of project management and operation risks in organization. Procc. XiV int. sci. conf. Kyiv: KNUBA, Pp. 120–124.

Fedchyshen,V. A., Tkachenko, V. F., Kadenko, K. O. (2022). Analisys of scientific approaches to management of project and operative risks. Procc. VII int. conf. Odesa, Odesa Polytechnic, Pp. 34–38.

Danchenko, O. B. (2015). Methodology of integrated management of curving in progeects. DSc thesis: 05.13.22. Kyiv. national University of Building and Architecture. Kyiv, 45.

Bedrii, D. I. (2021). Integrated antirisks management in conditions of uncertainty and shift to the circular economic : DSc thesis 05.13.22. Odesa: State Odesa Polytechnic University, 431.

Semko, I. B. (2012). Models and methods of risk management of the projects in energetics. PhD thesis: 05.13.22. Cherkasy: Cherkasy. state technology University, 167.

Yevdokymenko, V. M., Kyrychenko, O. S. (2014). Analisys of methods of risks management in project activities of the companies. Modern problems of economics nd manufacture, 13, 236–242.

Posokhov, I. M. (2012). Operative risks: management and main directs of solving. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 37, 229-232.

Kovalenko, V. V., Honchar, K. O. (2021). Methodic tools of estimation of operative risks in banks in the conditions of circular economics. Naukovyy visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu, 1-2 (278-279), 46–52. DOI: 10.32680/2409-9260-2021-1-2-278-279-46-52.

Havrysh, O. A., Melʹnykova, V. A. (2021). Role of project risk in total system of risk management. Procc. Int. Sci. Conf. . Kyiv: National. technical University of Ukraine "KPI named after I. Sikorsky", Pp. 50–51.

Yevdokymova, A. V., Yevdokymov, A. V., Tatusʹko, A. S., Kuchkova, O. M. (2017). Estimation and management of project risks on industrial companies. Bulletin of SUMDU, 3, 112–118. DOI: 10.21272/1817-9215.2017.3-15.

Bushuyev, S. D., Shkuro, M. Yu., Kozyr, B. Yu. (2019). Proactive project management of energy effective projects of municipal infrastructure. Bulletin of NTU «KHPI1 (1326), 3–10. DOI: 10.20998/2413-3000.2019.1326.1.

Fernández-Muñiz, B., Montes-Peón, J. M., & Vázquez-Ordás, C. J. (2014). Proactive Risk Management Scales [Database record]. APA PsycTests. https://doi.org/10.1037/t48237-000.

Dombrowski, M., Sachenko, A., Sachenko, O., Dombrowski, Z. (2020). Proactive Project Management as a Discrete Event System. 2020 IEEE European Technology and Engineering Management Summit (E-TEMS). Dortmund, Germany, 05-07 March 2020. DOI: 10.1109/E-TEMS46250.2020.9111777.

Hofmann, A., Scordis, Nicos A. (2018). Challenges in Applying Risk Management Concepts in Practice: A Perspective. Risk Management and Insurance Review,21, 2, 309–333. DOI: 10.1111/rmir.12106.

Morozov ,V., Kalnichenko, O., Liubyma, Iu. (2017). Proactive project management for development of distributed information systems. Procc. 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). Kharkov, Ukraine, 10-13 October 2017. DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-18

Як цитувати

Кісільов, О. І., & Качков, С. О. (2023). Сутність інтегрованого управління проєктними та операційними ризиками в організації . Управління розвитком складних систем, (55), 46–54. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.46-54

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ