Теоретико-методичні засади управління міжнародними проєктами в закладах вищої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.69-82

Ключові слова:

проєкт, управління проєктами, міжнародні проєкти, заклад вищої освіти, розподілені команди

Анотація

Проведено аналіз сучасного стану і тенденцій системи вищої освіти відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022 – 2032 рр. Визначено, що вектор на інтернаціоналізацію вищої освіти України передбачає реалізацію міжнародних проєктів закладами вищої освіти з метою забезпечення вимог для визнання українських освітніх кваліфікацій в Європі та світі, імплементацією іноземного освітнього досвіду, забезпечення динамічного зростання кількості іноземних студентів в Україні та адаптації випускників закладів вищої освіти до життя та роботи в мультикультурному середовищі. Визначено, що застосування методології управління проєктами є дієвим інструментом для досягнення поставлених цілей. Отже, виявлено, що у наукових роботах недостатньо приділено уваги міжнародним проєктам у закладах вищої освіти, а саме проведення освітньої програми для іноземних студентів з метою здобуття ними освітнього рівня бакалавра, магістра або наукового ступеня доктора філософії, у зв’язку з чим проведення подальшого дослідження вбачається в розробці нових інструментів для успішної реалізації таких проєктів у сучасних реаліях. Крім того, наведено теоретично-методичні засади управління міжнародними проєктами в закладах вищої освіти та означено типові види таких проєктів. Наголошено, що в реаліях сьогодення використання ІТ технологій та принципи роботи розподілених команд є вагомими аспектами для успішної реалізації міжнародних проєктів. Визначено основні зацікавлені сторони типових міжнародних проєктів надання освітніх послуг іноземним студентам закладами вищої освіти. Відзначено, що з метою знищення ризиковості міжнародних проєктів є необхідність визначення та врахування різниці в ментальності і культурі зацікавлених сторін таких проєктів, а також запропоновано заходи для проведення аналізу крос-культурних відмінностей.

Біографії авторів

Олександр Петрович Мазур, Черкаський державний технологічний університет, Черкаси

Здобувач PhD кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу

Оксана Русланівна Денчик, J. Rettenmaier & Söhne GMBH, Німеччина

Sales manager in BU Livestock Applications

Доктор філософії з менеджменту

Посилання

Tymchenko, D. O. (2020). Models and methods of project management for the establishment of a technology transfer office in a higher education institution. PhD thesis. Lviv State University of Life Safety of the State Emergency Service of Ukraine, Lviv, 190.

Lysenko, V. S., Yehorov, S. O., Diatchyk, D. I. (2015). International experience of the establishing technology transfer centers at the universities. Science and Innovation.1 (11), 34–39. DOI:10.15407/scin11.01.034.

Piterska, V. M. (2004). Risk-oriented management of the scientific activity of higher education institutions within innovation programs. DSc thesis. Odesa National Maritime University, Odesa, 368.

Savina, O. Yu. (2019). Value-oriented anti-risk management of portfolios of knowledge-intensive projects of enterprises. PhD thesis. The Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv, 209.

Yehorchenkova, N. I. (2018). Methodology of project management in a dynamic digital environment. DSc thesis. Kyiv National University of Construction and Architecture 39.

Sokolova, O. V. (2013). About the necessity of implementing a project approach to managing the functionality of Ukrainian universities. Project management: status and prospects: materials of the IX International Scientific and Practical Conference (September 17-20, 2013, Mykolaiv). Mykolaiv: published by The Admiral Makarov National University of Shipbuilding, 317–319.

Zhuravleva, N. V. (2013). Application of project methodology in the implementation of an integrated management system of higher education institutions. Project management: status and prospects: materials of the IX International Scientific and Practical Conference (September 17-20, 2013, Mykolaiv). Mykolaiv: published by The Admiral Makarov National University of Shipbuilding, 116–118.

Beloshchytskyi, A. O., Beloshytskaia S. V. (2010). Organization of the implementation of the project approach to the management of higher education institutions. Project management in the development of society. Managing the value of projects and programs for the development of organizations: materials of the VII International Scientific and Practical Conference (May 20-21, 2010, Kyiv). Kyiv: published by Kyiv National University of Construction and Architecture, 23–24.

Borzenko-Miroshnichenko, A. Yu. (2007). Monitoring the quality of educational projects based on models of system dynamics: PhD thesis. Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, 20.

Kuzminska, Yu. M. (2019). Models and methods of forming teams of educational projects of professional development. PhD thesis. Lviv State University of Life Safety of the State Emergency Service of Ukraine, Lviv, 21.

Danchenko, O. B., Bedrii, D. I., Semko, I. B. (2018). Conceptual model for the formation of a highly effective scientific project team. Bulletin of the National Technical University, 1 (1277). 51–56. DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.8

Kovaliuk, T. V. (2012). Project and program management in the educational services market Project management: status and prospects: materials of the VIII International Scientific and Practical Conference. (September 18-21, 2012, Mykolaiv). Mykolaiv: published by The Admiral Makarov National University of Shipbuilding, 90–92.

Levina, E. I. (2013). Evaluation of material and resource indicators of universities to address the optimization of costs for their maintenance in the framework of the project approach to their management. Project management: status and prospects: materials of the IX International Scientific and Practical Conference (September 17-20, 2013, Mykolaiv). Mykolaiv: published by The Admiral Makarov National University of Shipbuilding, 170-171.

Levina, O. I. (2011). Model for calculating resources in the implementation of educational project portfolios. Project management in the development of society. Management of public-private partnership programs to stabilize the development of Ukraine: materials of the VIII International Scientific and Practical Conference (May 19-20, 2011, Kyiv). Kyiv: published by Kyiv National University of Construction and Architecture, 115–116.

Lemeshko, Yu. S. (2010). Synergistic model of project management for the organization of a virtual university knowledge system. PhD thesis. National Transport University, Kyiv, 20.

Lyaskovsky, V. P. (2001). Models, Methods and Algorithms for Building Projects of Organizational Management Systems of Higher Education Institutions. PhD thesis. National Transport University, Kyiv, 19.

Hlovatska, S. M. (2016). A project-oriented approach to managing the international activities of higher education institutions in Ukraine. PhD thesis. Odesa National Maritime University, Odesa, 227.

Zhovanik, V. I. (2011). Hierarchical approach to managing the improvement of the functioning of higher education institutions through monitoring of academic resources. Project management in the development of society. Management of publicprivate artnership programs to stabilize the development of Ukraine: materials of the VIII International Scientific and Practical Conference (May 19 – 20, 2011, Kyiv). Kyiv: published by Kyiv National University of Construction and Architecture, 79–80.

Osik, O. O. (2011). Statistical representation of indicators of competence of human resources of educational projects.]. Project management in the development of society. Management of public-private partnership programs to stabilize the development of Ukraine: materials of the VIII International Scientific and Practical Conference (May 19 – 20, 2011, Kyiv). Kyiv: published by Kyiv National University of Construction and Architecture, 155–156.

Vashchenko, L. M. (2003). Management of educational projects. Project method: traditions, perspectives, life results: a practical guide. Kyiv: Department, 34.

Danchenko, O. B., Bedrii, D. I., Semko, I. B. (2019). Conflict management of scientific project. Bulletin of the National Technical University, 2, 28–35. DOI: 10.20998/2413-3000.2019.1327.5.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Six Edition. (2017). USA: PMI, 574.

Bentley, C. (2010). Prince2: a practical handbook. Routledge, 322.

A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation. (2017). Japan: Project Management Association of Japan (PMAJ), 427.

IPMA I. C. B. (2006). IPMA Competence Baseline Version 3. The Netherlands: Nijkerk, 200.

Agile Practice Guide. (2017). USA: PMI, 210.

Chernyh, E. A. (2008). Agile project management – a new approach to managing innovation projects. Quality Management,2, 84–94.

ISO 21500 : 2012 Guidance on project management. URL : https://www.iso.org/standard/50003.html (accessed on: 2023-05-14).

Vlasenko, O. V., Lebed, V. V., Gogunsky, V. D. (2012). Markovian models of communication processes in international projects. Management of Development of Complex Systems, 12, 35-39.

Bushuiev, S. D., Bushuieva, N. S. (2010). Project management: the basics of professional knowledge and a system for assessing the competence of project managers (National Competentce Baseline, NCB UA Version 3.1.). Ed. 2. Kyiv: IRIDIUM, 208.

Danchenko, O. B. (2015). Methodology of integrated management of deviations in projects: DSc thesis. University of Economics and Law "KROK", Kyiv, 347.

Piterskaya, V. M., Loginov, A. V., Loginova, L. V. (2020). Mechanism of management of educational projects of higher education institutions. Bulletin of Odesa National Maritime University,1(61), 187-198. DOI: 10.47049/2226-1893-2020-1-187-198.

Skoryk, O. O. (2017). Methodological aspects of international project management. Investments: practice and experience, 4, 19-24.

Medincov, V. V. (2012). Project Management in a Cross-Cultural Environment. Lessons of Chernobyl. Management of Development of Complex Systems, 11, 32–42.

Krol, K. J. (2021). Models and methods of anti-risk management of agro-industrial complex projects’ stakeholders. PhD thesis. Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, 231.

Danchenko, O. B., Kolomytseva, O. V., Krul, K. Ya., Denchyk, O. R. (2019). Method of managing opportunities and threats in projects of the agro-industrial complex. Collection of scientific papers of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 54, 60-65. DOI 10.24025/2306-4420.0.54.2019.178564.54.

Gurevich, A. Ya. (2005). History in the Human Dimension (Medievist's Reflections). New Literary Review, 75, 14–24.

Flier, A. Ya. (1999). Culture as the meaning of history. Social Science and Modernity, 6, 27–39.

Kondakov, I. V. (1999). Architectonics of Russian Culture. Social Science and Modernity, 1, 3–17.

Verenych, O. V. (2018). Managing the mental space of projects and programsDSc thesis. Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, 430.

Shenkao, M. A. (2002). Fundamentals of Philosophical Thanatology. Cherkessk: KCHTI, 252.

Ivanov, T. V. (2002). Mentality, culture, art. Social Sciences and Modernity, 6, 168–177.

Bedrii, D. I. (2019). Classification of conflicts in scientific projects. Collection of scientific papers of Cherkasy State Technological University. Series: Technical Sciences, 96-106. DOI: 10.24025/2306-4412.2.2019.169457.

Higher Education: The Law of Ukraine, from July 01, 2014, 1556-VII, as updated on January 01, 2023. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. (accessed on: 2023-05-14).

On Approval of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022-2032: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from February 23, 2022, 286. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitkuvishchoyi-osviti-v-ukrayini-na-20222032-roki-286. (accessed on: 2023-05-14).

Innovation Activity: The Law of Ukraine, from July 04, 2002, 40-IV, as updated on March 31, 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text. (accessed on: 2023-05-14).

Dunska, A. R. (2022). Management of international business development projects. Lecture notes: study guide. Published by Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, 134.

Mazur, O. P., Denchyk, O. R., Kharuta, V. S. (2022). Specific features of international project management in higher education institutions under war conditions. Project, Program, Portfolio Management. P3M-2022: materials of the VII International Scientific and Practical Conference (December 02-03, 2022, Odesa). Odesa: Published by Institute of Artificial Intelligence and Robotics Institute of computer systems Odesa, 1, 56–62.

Ilyuk, V. V. (2016). Methodological approach to stakeholder management of innovative projects. Production Organizer, 4, 38–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-18

Як цитувати

Мазур, О. П., & Денчик, О. Р. (2023). Теоретико-методичні засади управління міжнародними проєктами в закладах вищої освіти. Управління розвитком складних систем, (55), 69–82. https://doi.org/10.32347/2412-9933.2023.55.69-82

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ